Stedsnavn

«Eit stadnamn er ikkje berre eit ord,…»

Elver og fjell har navn. Hvem har fastsatt dem? Bygder og gårder har også navn. Noen må ha gitt dem navn!

”Slamhylla” – er et slikt eksempel, som visstnok i følge folketradisjonen er et gammelt offersted på kløvveien mellom Buran og Fersvatnet. Når du går forbi, gjør som veifarende har gjort i århundreder; kast en stein på Slamhylla!

Gårdsnavnet Gjemble er et såkalt -vinnavn. Språkforskere, historikere og arkeologer har vært enige om at gårder som har endelsen -vin er blant de eldste gårdsnavn vi har. Det var populært å gi gårder slike navn i eldre jernalder (før 600 e.Kr.) og kanskje særlig i romertid (Kr.f. – 400 e. Kr.)

Når det gjelder byens navn, Levanger, mener Arne Vestrum at det er Eidsbotn som sammen med det trange sundet er blitt kalt ”Lifangr”. Dette begrunner han med at ”angr” er et gammel ord om en fjord eller fjordarm som er lang i forhold til bredden, mens ”lif” måtte være et gammel adjektiv som betyr lun eller beskyttet.