Fjellet

I Reinsjølia hadde Stalin staller

Den eldste dokumentasjonen på at det fantes en markedsplass her på Levanger er fra 1473. I boka ”Te byn å Levång” skriver L. Larsson om de gamle handelsforbindelsene. Over fjellet kom ”jamtskreia” på vei til førjulsmartnan. Fjellfolket hadde med seg varer som ble etterspurt av bønder og handelsmenn på Innherred.

De såkalte markebygder (Markabygda og Okkenhaug) var trolig ubebodde skogsområder som lå noe oppfor sjøbygdene. Her slo folk seg til, drev atskillige med jakt og fangst, håndverk og litt februk og sjøfiske.

De første åra etter 1800 var det stor etterspørsel etter trelast til husbygging i England og Nederland. Langt inne på fjellet finnes spor fra den tida. Driftige forretningsfolk kjøpte skogeiendommer og satte i gang med eksport. En av disse var en svensk kjøpmann med det klingende navnet Peter Stalin. Sammen med prokurator Mons Lie (oldefar til dikteren Jonas Lie) drev de en betydelig

aktivitet inne ved Fersvatnet. Stalin døde på Langåsvollen i 1812 og dermed ble det slutt på tømmereksporten.

Bruken av utmarka har endret seg radikalt de siste 100 åra. I dag brukes fjellet først og fremst til rekreasjon, og det er nok å ta av! – Frolfjellet, Skjøtingen i Skogn, Grønningen i Markabygda og Åsenfjellet lengst i sør.