Munkebygrenda

Forord

Velkommen til websidene for Munkebygrenda som ligger øvst i Heglesgrenda millom Gropabakken og Ertsaasen
Hensikten med disse sidene er å presentere Munkebygrenda frå eit lokalhistorisk ståsted. Alle gamle og nye bosteder skal kartlegges og beskrives som basis for å fortelle historia om dette lokalsamfunnet. Vi vil legge stor vekt på å få med samtlige bosteder, alt fra gårdene til de mange husmannsplassene som fantes i denne grenda. Mange av disse plassene er nå glemt og sporene etter dem er vage eller usynlige. Vi ønsker å ta vare på alle typer materiale som kan gi oss opplysninger omkring arbeid og liv i grenda.

Munkebygrenda
Denne gården var ein av tre bygårder i det gamle Skøynaområdet.
På 1100 tallet vart det bygget eit kloster her, og med det kom namnet Munke som naturleg tillegg til By, som med tida vart ei grend med mange gårder. Det er nå på tide å ta eit krafttak for å registrere og samle grendas historie
Bakgrunnen for dette er å skape noe som innbyggerne kan ha nytte og glede av, både i dag og ikkje minst i framtida. Interessen for lokalhistorie er stor, og dette vil stadig få større plass i skoleverket. Identitet og tilhørighet er viktig, og ved å styrke dette håper vi å stimulete til at folk blir engasjert i lokalsamfunnet, og at det skaper trivsel. Arbeidet baseres på dugnadsinnsats.
Ei arbeidsgruppe på 6 personer, Liv Munkeby Lindal og Georg Lindal, Margot Løvnes Ofstad, Johannes Munkeby, Jon Steinar Munkeby og Ola Indgaard, vart opnemnt den 11. januar 2007.