Virksomheter rundt fossene i Levangervassdraget, skisse