Utløpet ved Holmhaugen

Historikeren Nils Hallan har skrevet dette om området:

”Dessutan kjem den vansken at vi må operere med ein gard som har komi bort, nemleg Holm eller Holmen,

som Holmhaugen har namn etter. Jorda åt denne garden har dels komi inn under Levanger, – alt det som Levanger eig aust for elva, blir i gamle matriklar kalla ”Holmens Eng”, … den bortkomne garden har sjølvsagt legi ved fjorden. Namnet vitnar om det. Plassen Stabelvollen er ein del av ”Holmens Eng.”

 

Jon Steinar Munkeby har registrert ein husmannsfamilie på Røstadholmen i 1846. Denne holmen skal ha ligget der kor Hilderen fabrikker vart bygget.