Heglefoss Mølle – opplysninger med kildehenvisning

 

Karl-Heinz Cegla

Heglefoss – mølle

År Opplysning Kilde

1623 En Oluff eller Ole betaler 2 ort skatt av en kvern i 1623 Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 234

1723 En ganske ringe kvern ansættes til 4 sk. årlig

(Martrikelværket av 1723)

Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 236

1743 En bekkekvern var der nu og ved forrige skifte Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 237

? Heglesgårdene (Hegle øvre og Hegle nedre) atte sagbruk og Heglefoss Mølle i lag. Om haustene når det var mykje pågang på maling vart det mali døgnet rundt. Olaus Henriksen Haugen og Martin Roaldsen på Heirsaunet arbeidde da på skift. Olaus helst om dagen og Martin om natta. Dei to gårdene skulle skaffe dei kosten kvar si uke. Skogn historie, Band VI, Folk og Heimar, 1801-1950, side 317

1923 Skjøte fra Rasmus Graff sen. og Jonas Kløvjan til Hartvig Elliasson På Heglefoss Mølle, gnr.25 bnr. 12 og 13. Seinere kjøte Frol kommune denne eigedommen. Skogn historie, Band VI, Folk og Heimar, 1801-1950, side 332

1947 I 1947 skjøte fra Frol kommune til Johs. Floan på Heglefoss Mølle Skogn historie, Band VI, Folk og Heimar, 1801-1950, side 332

1947 …. Mølle, innredet til våninghus i 1947 Norges bebyggelse