Klokkeboka

Tittelen Fugit Irreparabile Tempus betyr; Tiden flyr ugjenkallelig.

Boka omhandler klokkemakere og utbredelsen av gulvklokker i de to nordtrønderske kommunene Levanger og Frosta i 1980-årene. Forfattere er Leif Kjønstad og Rolf Midttømme.