Reistad kirke

Det er sannsynlig at det sto kirke på Reistad i middelalderen (ca. 1000 – 1537). Den er ikke omtalt i sin samtid. Gerhard Schønning skrev i 1774: «1/2 Mil omtrent fra Munkeby, længer op i MarkeBygden, ligger Gaarden Restad, paa hvilken har, i gamle Dage, ogsaa staaet en Kirke, som altsaa har været den 9de i Skogn. Gaarden grænser til den foromtalte Burmo, og Kirken har ventelig været for dens Beboere)). Denne tradisjonen ble Schøning fortalt av daværende sogneprest Johan Christopher Testman. Da arkeolog Th. Petersen besøkte Reistad i 1925 fikk han høre følgende: «Det tør være utvilsomt at her tidligere har stått en kirke. Den har etter opplysning av standart junker Paal Okkenhaug ligget omtrent midt mellom begge gårdene. Etter opplysning innhentet 1922 skal kirken ha ligget på søndre Reistads grunn på en liten høyning i terrenget, hvorfra der er vid utsikt over bygden helt til fjorden. Her skal også være funnet skjelettrester».

Arkeolog Lorentz Dideriech Kluver (1790-1825) skriver i 1723 om tradisjonen med en kirke på Reistad, men at det ikke fantes levninger etter den. Vi vet ikke når kirken kan ha blitt bygd, eller når den ble revet. Ottar Røssing mener i 2010 med ønskekvist å kunne påvise hvor kirken Reistad har stått.

REIST AV LEVANGER HISTORIELAG 2012