Publikasjoner

 Bygdebøker i serien Skogn Historie: 

Arbeidet med “Skogn Historie” kom i gang i 1919 etter initiativ fra lærer Julius Mollan, Frol. (Sjå artikkel  av Sveinung Havik om Nemnda for Skogn Historie/Levanger Bygdeboknemnd i Levanger Historielag si årbok for 2003).

Skogn  historie     I, A. Vestrum                               (heftet, men ikke for salg)

Do                       II, første halvbind  A. Vestrum      (utsolgt)

Do                       II, annet halvbind   A. Vestrum     (utsolgt)

Do                       III, M. Sivertsen                            (utsolgt)

Do                       IV, A  N. Hallan                              “       50,-            

Do                       IV, B  N. Hallan                              “       50,-

Do                       V, Levangerboka  R. Strømsøe     “     100,-

Do                       VI, Frol I  J. Bye                            (utsolgt)

Do                       VI, Frol II  J. Bye                             Kr     50,-

Do                       VII, Nesset                                      “      300,-

Do                       VIII  Markabygda/Ekne                   Kr      50,-

Do                       IX, A  Midt-Skogn                            “      100,-

?                          IX, B  Midt-Skogns kultur-                     historie                                           (under arbeid)

Do                       X, Midt-Skogn 1                             Kr    100,-

Do                       X, Midt-Skogn 2                             “       100,-

Do                       XI, Ytre Skogn 1                             “         50,-

Do                       XI, Ytre Skogn 2                             “         50,-

Do                       XII, Øvre Skogn                              »       100,-

Do                       XIII, Husmannsplasser i

                            Levanger og Frol                             “       100,-

Do                       XIV, Te fjells i Frol og Skogn           »       450,-

Andre bøker:

Busettinga i Åsen.   Av Johan S. Mo                            Kr.    30,-  

Mo gård. Av Leif Halse                                                 »       10,-

Fragmenter av en fortid. Av Torunn Herje                    »     100,-

Arbeidsliv. Levanger Museums fotoalbum nr.2             »       60,-

  

Historielagets bøker og videoer:

Årbok  1981 – 2004                                                    Kr. 100,-

Årbok  2005  – 2010                                                    ”    200,-

Årbok 2011  –   dato                                                    ”    250,-

Register til årbøkene                                                  ”      50,-

Lokalhistoriske skrifter nr. 1                                        ”      50,-

Lokalhistoriske skrifter nr. 2                                        ”    100,-


Skrifter utgitt av biblioteket:

Skriftserie nr.

 1. Brusve i 200 år                                                   Kr. 100,-
 2. Topografiske skildringer                                      ”   100,-
 3. Stadnamn                                                            ”   100,-
 4. Festskrift til Levanger by 1836-1936                   ”    100,-
 5. Fenka                                                                  ”    100,-
 6. Jubileumsåret 1936                                             ”    100,-
 7. Jubileumsåret 1961                                             ”    100,-
 8. Halssteinan Bygdeborg                                       “    100,-
 9. ”Con amore” kulturarven 2010-2012                   »    100,-
 10. Selskapet for Skogns Vel. Søknadene om
  å la markedsplassen få kjøpstadsrett                  »    100,-

Gratishefter:   «Levanger og martnan”  (Utdrag skrevet av Nils Hallan), ”Røstad – ditt nærmeste friluftsområde” og Martnashefter.                                                                                                                                                                      À jour pr. feb. 2015.

 
   

Publikasjonene er til salgs hos
Norli Magneten, Levanger Bibliotek og fra Levanger Historielag.
Publikasjonene kan også sendes til andre steder i Norge og utlandet. (Tillegg for porto)

Postadresse:
Levanger Historielag, Postboks 113, Jernbanegata 16, 7601 Levanger.