Bygdemålaren Ola Garlaus

Eli Lunnan (Årbok 1999)


Bygdemålaren Ola Garlaus.

Ola Garlaus vart fødd i 1876 på Garlaus vestre (no Sandheim) i Snåsa. Han var gift med Dorthea Gulliksdatter Strømsvik frå Aure på Nordmøre. Dei fekk etter kvart seks barn. Dei flytta til Henning og budde på plassen Nordskog. I første del av dette hundreåret for Ola Garlaus rundt omkring i bygdene i Trøndelag og måla mange gardar. Bileta er blitt av stsor kulturhistorisk verdi, og god respons fekk Steinar Berg i Verdal da han etterlyste bilete av Ola Garlaus til ei utstilling på Stiklestad nasjonale kulturhus i 1998. Med tanke på Årbok 1999 fekk Asbjørn Andresen lov til å fotografere frå utstillinga, og her ser vi bileta som var frå Levangerdistriktet. Ola Garlaus flytta i 1920-åra til Holmestrand, og han døde i 1947.

Her vises et tilfeldig utvalg av de 12 gårdsmaleria fra Levanger. De andre som vises i årboka er: Buran mellom, Gran vestre, Håa nedre, Munkeby mellom, Veske øvre, Røstad søndre, Gevik på Ekne, Haugly i Staupslia, Nossum og Okkenhaug vestre.