Lokalhistorie

«Vi hører heime et sted»

Arne Vestrum

Arne Vestrum

Trolig var dette en sentral tanke for pionerene som sto bak stiftelsen av Skogns historie i 1919. Dette bygdebokverket er på mange møter grunnlaget for de ideer og arbeidsoppgaver som historielaget har ført videre gjennom sine artikler og bøker fram til i dag. Lektor Arne Vestrum ble den først formannen, og skrev også flere av bøkene. Totalt har det til nå kommet ut 13 bind. Dessuten har bygdeboknemda i Åsen gitt ut bygdebok for Åsen i 6 bind. Dette er grunnlaget for gards- og slekthistoria i kommunen. Deler av den allmenne kulturhistoria er skrevet og det finnes også en bygdehistorie for Ytterøy.. Når det gjelder byens historie – Levanger by’s historie – ble den nedskrevet av Reidar Strømsøe i 1967.

Siden 1981 har historielagets amatører skrevet videre om ulike tema fra de forskjellige bygdelagene, og noe av dette stoffet kan du sjøl «klikke» fram i menylista.

God lesefornøyelse!