Virksomheter rundt Granfossen – opplysninger med kildehenvisning

Karl-Heinz Cegla:

Nedenfor er det samlet en del kilder som gir opplysning om virksomhetene rundt Granfossen.

Granfossen – mølle

År Opplysning Kilde

1623 Gudbrand Gran betalte 2 ort skatt av en kvern i 1623 Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 222

1661 I 1661 er Olluff oppsitter. Da betaler han 12 sk. skatt av en kvern. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 222

1718 1718 kom svenskene. De tok …….

Dessuten rev de norske ned et kvernhus nede ved elven, så svenskene ikke skulle få til å male korn

Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 223

1723 I martrikelverket av 1723 står det at gården har et kvernsted som det årlig svares 12 sk. av. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 223

1760 Ottar Ottarsen Hove på Gran dør 1760 av slag 65 år gammel: ” som hand kom hiem fra hans kvernhus og havde sat sig ned i hans stue, hvor gamle captein Morten var påå samme tid, faar hand et slag, falder nedav benken og derpå uden at tale et ord eller tage avskjed enten med hans gamle kone eller nogen anden døde hand efter et par timers forløp” sier Testmann i kirkeboken. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 224

1765 Og ved skjøte av 23. april 1765 overdrog han Gran……samt kvernbruket på Gran til prosten Johan Christopher Testmann. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 225

1783 Granaunet var husmannsplads under Gran like til 1783. Da Hornemann solge Gran til Povel Jonsen tok han unna ”kvernstedet som reserveres til savsted i behøvende tilfælde i fald den paa Muncheby og Moncherøstad grund opbygde sav Eragtes til Gran at nedflyttes.” Efter provst Testmanns død (1778) gikk sagbruket på Munkrøstad og kvernstedet på Gran i arv til hans sønn….. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 226-227

1804 I 1804 bygsler Ole Andersen av Gran Øvre bort 50 mål med dam og møllebruk til Tingstadaunet koparverk for 45 rd. Årlig. Dette skal gå attende til gården om koparverket blir nedlagt. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950

1864 I 1864 er det for nedre Gran…. Vassfall som brukes til kvernbruk Kilde: … side 371
1890 N. Jepsens kone Ida Elise Jepsen gifter seg med ingeniør Oluf Marius Sæter som er oppført som gbr. og mølleeier i 1890 Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

1896 Nils Langeland var mølnar i 1896. Ingebrigt Langeland fortsetter som mølnar etter faren. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 375

1900 I 1900 er Ole A. Høve oppført som gårdbruker mølle– og sagbrukseier. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

1917 I 1917 gir Karl Nilsen skjøte til Frol kommune på bnr. 15 og bnr. 20 med E-verk, mølle og tørkehus for 58000 kroner Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

1944 I 1944 kjøper Levanger samvirkelag for 31000 kroner og eiendommen blir da bygdemølle. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

 

Det er bilde av bygdemølla i Norges bebyggelse side 56

 

Granfossen – kobbersmelting

1804 I 1804 bygsler Ole Andersen av Gran Øvre bort 50 mål med dam og møllebruk til Tingstadaunet koparverk for 45 rd. Årlig. Dette skal gå attende til gården om koparverket blir nedlagt. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950

 

Granfossen – sagbruk

1783 Granaunet var husmannsplads under Gran like til 1783. Da Hornemann solge Gran til Povel Jonsen tok han unna kvernstedet som reserveres til savsted i behøvende tilfælde i fald den paa Muncheby og Moncherøstad grund opbygde sav Eragtes til Gran at nedflyttes.” Efter provst Testmanns død (1778) gikk sagbruket på Munkrøstad og kvernstedet på Gran i arv til hans sønn….. Skogn historie, Arne Vestrum,

Band II, side 226-227

1900 I 1900 er Ole A. Høve oppført som gårdbruker mølle- og sagbrukseier. Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

 

 

Granfossen – E-verk

1906 Så overtar Karl Nilsen fra Hegra. Han bygde E-verk i Granfossen og denne ble fradelt til bnr.15 i 1906 Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950

1917 I 1917 gir Karl Nilsen skjøte til Frol kommune på bnr. 15 og bnr. 20 med E-verk, mølle og tørkehus for 58000 kroner Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372

 

Granfossen – tørkehus

1917 I 1917 gir Karl Nilsen skjøte til Frol kommune på bnr. 15 og bnr. 20 med E-verk, mølle og tørkehus for 58000 kroner Skogn historie,

Band VI, Frol I, Folk og Heimar 1801-1950, side 372