Konfirmantbilder 1961 – 1970

Konfirmanter fra Levanger og Frol i Levanger kirke 7. mai 1961. 1 Karin Margarethe Sandnes, 2 Grethe Endresen, 3 Edel Karine Anthonsen, 4 Astrid Nergård, 5 Karin Nordenget, 6 Trude Helene Leiknæs, 7 Ann-Kristin Wesche, 8 Liv Sørli, 9 Svanhild Nergård, 10 Turid Lyng, 11 Haldis Tingstad, 12 Inger Johanne Stene, 13 Solfrid Irene Eriksen, 14 Åse Lovise Løpen, 15 Ann Elin Knudsen, 16 Marit Lise Moksnes, 17 Solveig Tingstad, 18 Turid Skei, 19 Inga Karin Gundersen, 20 Solveig Moksnes, 21 Bjørg Unni Eriksen, 22 Asbjørg Aune, 23 Bjørg Halsan, 24 Else Marie Svebak, 25 Bjørg Irene Aune, 26 Grete Holthe, 27 Tone Marie Hessen, 28 Marit Helen Evjen, 29 Bjørg Ragnhild Wold, 30 Svein Olav Winnberg, 31 Bjørn Flatås, 32 Sigvard Magelssen, 33 Paul Johan Ravlo, 34 Fridtjof Eriksen, 35 Jan Erik Bentzen, 36 Olav Alstad, 37 Dagfinn Walle, 38 Olaf Willy Stamnes, 39 Ivar Horjen, 40 Alf Gunnar Østerås, 41 Terje Olav Weie, 42 Gunnar Strand, 43 Jan Arild Melvold, 44 Tore Borkvik Johansen, 45 Trygve Thurn-Paulsen, 46 Lars Rune Semb, 47 Jan Erik Steen, 48 Svein Arvid Hojem, 49 Rolf Ottar Rostad, 50 Karl Kristian Over-Rein, 51 Per Arvid Lyngstad, 52 Sven Erik Dolmen, 53 Bjørn Dag Kristiansen, 54 Kjartan Skjeseth Tvete, 55 Rolf Johansen, 56 Geir Arnfinn Brevik, 57 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Svanhild Nergård Bradley.
Konfirmanter fra Levanger og Frol i Levanger kirke 2. juli 1961: 1 Kari Amdahl, 2 Solfrid Sørholt, 3 Marie Sundal, 4 Gunvor Heirsaunet, 5 Aud Ness, 6 Brit Røstad, 7 Kari Røstad, 8 Halldis Gran, 9 Solveig Johansen, 10 Solbjørg Gran, 11 Marit Anny Pettersen, 12 Brit Ekset, 13 Anny Vatn, 14 Anne Elisabeth Seehus, 15 Randi Holberg, 16 Ellen Louise Toven, 17 Inger Moan, 18 Ragnar Sivertsen, 19 Dagfrid Sørholt, 20 Anne Turid Hagen, 21 Annie Storaune, 22 Anne Britt Rydning, 23 Tone Johansen, 24 Tove Johansen, 25 Reidar Strømsøe jr., 26 Leif Nyenget, 27 Greta Leithe, 28 Reidar Løvås, 29 Folke Hauge, 30 Bjarne Granaune, 31 Haldis Johnsen, 32 Borghild Haugskott, 33 Per Arild Skaanes, 34 Einar Munkeby, 35 Trygve Selnes, 36 Alv Gunnar Jenssen, 37 Arild Olav Sivertsen, 38 Ketil Vidar Iversen, 39 Knut Strømsøe, 40 Magne Joar Vandvik, 41 Gunnar Dypdahl, 42 Nils Langeland, 43 Steinar Flatås, 44 Jan Marius Munkeby, 45 Per Emil Marschhäuser, 46 Toralf Magne Granaune, 47 hjelpeprest Leif Maanum. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Ketil Vidar Iversen.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 25. juni 1961. 1 Olav Nyberg, 2 Inger Austmo, 3 Bjørg Kvam, 4 Aud Stubmo, 5 Knut Reistad, 6 hjelpeprest Leif Maanum. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Bjørg Flatås.
Konfirmanter fra Levanger og Frol i Levanger kirke 6. mai 1962. 1 Anne Marie Anzjøn, 2 Lilli Alvilde Borgsø, 3 Vigdis Elvebakk, 4 Aud Brua, 5 Marit Folden, 6 Bodil Dahl, 7 Inger Kristine Bjørgvik, 8 Gunvor Strømsøe, 9 Karin Stedenfeldt, 10 Hildur Johanne Johansen, 11 Solveig Johansen, 12 Oddrun Bjerkan, 13 Grete Anker Holm, 14 Grete Kristin Eriksen, 15 Inger Birgit Lello, 16 Kirsten Elin Visth, 17 Sigrid Wold, 18 Turid Gaasvik, 19 Britt Hallem, 20 Bertha Sissel Musum, 21 Kari Pettersen, 22 Turid Tangen, 23 Robert Morten Røstad, 24 Gisle Johnsen, 25 Idar Østeraas, 26 Agnar Kvam, 27 Egil Myhr, 28 Bjørn Maurits Mathisen, 29 Rolf Annar Gundersen, 30 Knut Arne Munkeby, 31 Guttorm Thomas Jensen, 32 Erik Wang Eriksen, 33 Arnold Hjelde, 34 Per Jarle Eriksen, 35 Roar Bjarne Aspås, 36 Jan Einar Finsvik, 37 Jan Erik Hattrem, 38 Arne Svarva, 39 Arne Steinar Sivertsen, 40 Gunnar Hveding, 41 Arne Birger Wahlstrøm, 42 Johan Petter Kristiansen Jantsch, 43 Odd Erik Sæbø, 44 Roar Arne Westrum, 45 Terje Sandnes, 46 Odd Reinulf Matberg, 47 Harald Holthe, 48 Stig Arild Granås, 49 hjelpeprest Leif Maanum. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Odd Matberg.
Konfirmanter fra Levanger og Frol i Levanger kirke 1. juli 1962. 1 Karin Eriksen, 2 Kari Lise Forset, 3 Elisabeth Gustad, 4 Martha Stormo, 5 Martha Kvello, 6 Ragnhild Stokkan, 7 Randi Birgitte Riberg, 8 Ingrid Johanne Berg, 9 Liv Andreassen, 10 Marvel Reitan, 11 Ingrid Gro Larsgård, 12 Turid Oline Storli, 13 Liv Marit Granås, 14 Sissil Ingebjørg Eriksen, 15 Tove Maria Guttelvik, 16 Bjørg Vestrum, 17 Synnøve Slåtsve, 18 Marit Olsen-Øren, 19 Inger Helene Nilsen, 20 Eva Ødegård, 21 Solfrid Nyborg, 22 Solfrid Myhre, 23 Ann Margitt Heggelund, 24 Bjørg Haugskott, 25 Elsa Oddbjørg Velva, 26 Aud Elin Svebakk, 27 Anne Sofie Ødegård, 28 Solveig Vangstad, 29 Anne Marie Kvam, 30 Tore Grevskott, 31 Knut Annar Bratli, 32 Gunnar Birger Bråten, 33 Bjørn Karstein Myrvang, 34 Jan Olav Stubbe, 35 Bjørn Skjølberg, 36 Torstein Hagen, 37 Audun Ivar Grav, 38 Knut Toralf Reinås, 39 Joar Harry Langeland, 40 Torbjørn Ertzaas, 41 Harry Edmund Sæther, 42 Knut Krogstad, 43 Ola Sølvberg, 44 Svein Erik Musum, 45 Egil Nordal, 46 Nils Arild Berg, 47 Yngve Jensen, 48 Jan Edvin Letnes, 49 Gjermund Nilsen, 50 Bjørn Erik Dypdahl, 51 Tore Haugan, 52 Håvard Okkenhaug, 53 Olav Holm 54 Olaf Nyberg, 55 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Olav Holm.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 24. juni 1962. 1 Ragna Irene Matberg, 2 Eli Hansine Winther, 3 Ingegerd Okkenhaug, 4 Møyfrid Hokstad, 5 Harald Hofstad, 6 Håvard Okkenhaug, 7 Tormod Buran, 8 sokneprest Jens Berling. For å unngå kollisjon mellom to konfirmasjonsselskap ble Håvard Okkenhaug konfirmert i Levanger kirke 1. juli. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Ingegerd Okkenhaug.
Konfirmanter i Levanger kirke 5. mai 1963. 1 Brit Helene Solvang, 2 Inger Marie Loraas, 3 Wenche Brevik, 4 Anita Margaretha Gundersen, 5 Aneth Evensen, 6 Sølvi Helene Hessen, 7 Brit Jørgensen, 8 Unni Pettersen, 9 Randi Kaspersen, 10 Marit Knudsen, 11 Kristin Belsvik, 12 Tove Oddrun Sønsteby, 13 Randi Elise Munkeby, 14 Solfrid Irene Rusthaugen, 15 Astrid Sandsør, 16 Tore Steinar Wahlstrøm, 17 Guri Aar, 18 Anne Sofie Strugstad, 19 Paal Severin Hegstad, 20 Erling Meirik, 21 Ole Morten Sørholt, 22 Harald Weie, 23 Paul Bernhard Musum, 24 Odd Ivar Arntzen, 25 Annar Hojem, 26 Stein Arild Hallem, 27 Arthur Selvik, 28 Alf Magnar Antonsen, 29 Martin Sigurd Stenvik, 30 Knut Eirik Visth, 31 Jan Martin Sandnes, 32 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde fra Paal Severin Hegstad/Facebook.
Konfirmanter fra Levanger og Frol i Levanger kirke 7. juli 1963. 1 Toril Sagmo, 2 Randi Marie Vangstad, 3 Anne Karin Laugen, 4 Torhild Ekseth, 5 Janne Britt Velva, 6 Anna Oline Reitan, 7 Bjørg Astrid Knutsen, 8 Tove Slåtsve, 9 Sigrun Røstad, 10 Solveig Lunde, 11 Britt-Beathe Langåssve, 12 Kari Nilsen, 13 Eva Irene Nessø, 14 Brit Eva Rokne, 15 Liv Irene Rendum, 16 Nanna Simonsen, 17 Kjell Helge Skjetnemark, 18 Per Loar Lund, 19 Asbjørn Bernhard Sørholt, 20 Stein Edgar Staberg, 21 Ole Morten Fjerdingen, 22 Karl John Amdal, 23 Harry Aune, 24 Jan Bernhard Gravås, 25 Torgeir Persøy, 26 Ole Jørgen Næss, 27 Steinar Hojem, 28 Gunnar Arnfinn Myhre, 29 Odd Arne Bye, 30 Per Tore Johansen, 31 Jardar Strand, 32 Terje Steinar Barstad, 33 Bjørn Olav Nygård, 34 Arvid Landås, 35 Leif Kristian Hogstad, 36 Terje Granås, 37 Rolf Øvrum, 38 Kjell Olav Rendum, 39 Steinar Johannes Johansen, 40 hjelpeprest Leif Maanum. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Solveig Lunde Valbekmo.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 23. juni 1963. 1 Vigdis Irene Nordbach, 2 Trond Idar Langeland, 3 Magne Reistad, 4 Kåre Aasheim, 5 Ingrun Matberg, 6 hjelpeprest Leif Maanum. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Magne Reistad.
Konfirmanter i Levanger kirke 3. mai 1964. 1 Karin Margret Visth, 2 Sissel Moksnes, 3 Unn Berit Falkanger, 4 Aud Fosse, 5 Anne Kjersti Steen, 6 Inger Kristin Valle, 7 Grete Vold, 8 Åse Granlund, 9 Toril Bentzen, 10 Torhild Marie Løpen, 11 Eirin Winnberg, 12 Ann-Helen Norum, 13 Eva Thurn-Paulsen, 14 Bjørg Alstad, 15 Geir Magnusson, 16 Jan Vidar Skoglund, 17 Ola Johan Hinsværk Basmo, 18 Hans Tore Marschhäuser, 19 Erik Skjølberg, 20 Knut Roar Jensen, 21 Edmund Eugen Nicolaisen, 22 Olaf Kristian Kjeldås Eklo, 23 Harald Fredrik Munkeby, 24 Ole Petter Øfstedal, 25 Jan Hermod Matberg, 26 Eyolf Ove Holm Johansen, 27 Tor Sivertsen, 28 Torbjørn Moe, 29 Iver Over-Rein, 30 Ketil Toldnes, 31 Odd Magne Enoksen, 32 Arne Ivar Sporild, 33 Reidar Erling Eriksen, 34 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde funnet på Brusve.
Konfirmanter i Levanger kirke 5. juli 1964. 1 Synnøve Moan, 2 Bjørg Segtnanmo, 3 Kari Horjen, 4 Anne Elisabeth Granås, 5 Eli Lund, 6 Eva Tingstad, 7 Greta Jorunn Nøringseth Sundal, 8 Sissel Anne Nyberg, 9 Jorun Reitan, 10 Aud Reitan, 11 Bjørg Johanne Salthammer, 12 Jorun Oline Skjei, 13 Randi Veie, 14 Randi Løvås, 15 Hildur Irene Stubbe, 16 Irene Iversen, 17 Gunnhild Martine Sørholt, 18 Ågot Synnøve Granaune, 19 Oddlaug Marie Wiggen, 20 Randi Sundal, 21 Anne Grete Granås, 22 Marna Moan, 23 Magnhild Grevskott, 24 Inger Therese Johansen, 25 Aud Segtnan, 26 Evy Rendum, 27 Mari Birgitta Johansen, 28 Wenche Marie Anderssen, 29 Kari Wenche Wanderås, 30 Åse Irene Solvang, 31 Haldis Haugskott, 32 May Anita Hansen, 33 Audun Hermann Grande, 34 Sigbjørn Hansen, 35 Vidar Grøtting, 36 Dagfinn Jenssen, 37 Kjell Bjarne Amdal, 38 Rolf Jørgen Nervik, 39 Erling Folkvord, 40 Steinar Langåssve, 41 Magnus Vestrum, 42 Ivar Reinås, 43 Morten Saltvik, 44 Paul Alfred Fjerdingen, 45 Asbjørn Størdal, 46 Øystein Stormo, 47 Per Martin Stenstad, 48 Petter Andreas Holmen, 49 Helge Elvebakk, 50 Gunnar Vandvik, 51 Olaf Karlo Kvello, 52 Kjell Tore Lund, 53 Rolf Morten Dybdahl, 54 prest Gerhard Austefjord. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Gunhild Sørholt Valstad.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 28. juni 1964. 1 Hallgjerd Stokkan, 2 Gunn Buran, 3 Oddbjørg Nordbach, 4 Marit Moe, 5 Bjørnhild Stubbmo, 6 Bjørg Berg, 7 Unni Helene Skoglund, 8 Edvin Nervik, 9 Magne Kvitvang, 10 Steinar Stubmo, 11 Stein Asle Tromsdal, 12 Johan Ravlo, 13 prest Bjørn Tvete, 14 prest Gerhard Austefjord. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Oddbjørg Hagen.
Konfirmanter i Levanger kirke 2. mai 1965. 1 Lise Rasmussen, 2 Kristin Wold, 3 Grethe Halsan, 4 Vigdis Elisabeth Kildahl, 5 Wenche Buran, 6 Marianne Gravås, 7 Oddbjørg Bordal, 8 Iris Lindgaard, 9 Unni Rostad, 10 Lindis Semb, 11 Bjørg Iversen, 12 Laila Krogstad, 13 Bjørg Salthammer, 14 Åse Midtsveen, 15 Eva Moksnes, 16 Grete Olsen-Øren, 17 Audun Nordahl, 18 Tore Ingar Steen, 19 Tore Gundersen, 20 Inge Eivind Granås, 21 Torbjørn Myhre, 22 Eva Rusthaugen, 23 Sissil Irene Holthe, 24 Solveig Kotte, 25 Bjørn Arne Nessø, 26 Erik Hjelde, 27 Trond Hjelde, 28 Tore Aarvik, 29 Jan Inge Kjønstad, 30 Bjørn Edgar Bjørgvik, 31 Jon Andreas Tangen, 32 Gunnar Musum, 33 Bjarne Truls Johnsen Aarvik, 34 Tore Fjerdingen, 35 Torbjørn Skjei, 36 Kjell Arne Dolmen, 37 Steinar Leistad, 38 Joar Hagen, 39 Jan Arne Rydberg, 40 Morten Mikal Lid, 41 Knut Knudsen, 42 Bård Toldnes, 43 Magne Eldnes, 44 Jan Arild Westrum, 45 Terje Krogstad, 46 Bjørn Arvid Wisth, 47 Knut Erik Lund, 48 Hans Ove Kløvjan, 49 prest Gerhard Austefjord. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Lise Granaune.
Konfirmanter i Levanger kirke 4. juli 1965. 1 Grete Hammer, 2 Henny Nyberg, 3 Frøydis Tvete, 4 Jorun Støvne, 5 Jorun Pauline Skånes, 6 Randi Langåssve, 7 Ragnhild Johansen, 8 Inger Lise Kolberg, 9 Ann Mari Moe, 10 Rannveig Hovdal, 11 Astrid Løvås, 12 Sigvor Dahlkvist, 13 Svein Kolseth, 14 Torolf Pettersen, 15 Jo Steinar Jakobsen, 16 Jostein Salberg, 17 Johan Olav Selbæck, 18 Tore Haugskott, 19 Rolf Arne Lyngsmo, 20 Asbjørn Tingstad, 21 Arvid Elmer Buvarp, 22 Kjell Magne Vangstad, 23 Torgeir Nygård, 24 Geir Gundersen, 25 Steinar Røstad, 26 Wilhelm Knut Meinhardt, 27 Asbjørn Grande, 28 Jørgen Sundquist, 29 Jostein Eriksen, 30 prest Gerhard Austefjord. Geir Gundersen, Tore Haugskott, Svein Egil Kolseth, Torgeir Nygård og Torolf Pettersen ble konfirmert i Okkenhaug sammen med Okkenhaug-konfirmantene 27. juni. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Rannveig Hovdal.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 27. juni 1965. 1 Joar Langeland, 2 Mari Anne Austmo, 3 Inger Burmo, 4 prest Gerhard Austefjord, 5 Randi Reistad, 6 Paul Gerhard Troseth, 7 Magnar Olav Reistadmo. Bildet ble tatt under overhøringen i Levanger kirke. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Joar Langeland.
Konfirmanter i Levanger kirke 8. mai 1966. 1 Mary Antonsen, 2 Aud Tingstad, 3 Marit Tordis Prestmo, 4 Bjørg Helen Stene, 5 Berit Kløvjan, 6 Cecilie Strømsøe, 7 Astri Semb, 8 Kirsti Myhr, 9 Brit Elisabeth Andersen, 10 Margrethe Sofie Andersen, 11 Solveig Sandsør, 12 Heidi Sandstad, 13 Sonja Endresen, 14 Bente Harriet Larsgaard, 15 Ingrid Sofie Kolset, 16 Gunvor Marie Granås, 17 Liv Iversen, 18 Liv Margrete Grue, 19 Ann Berit Sandnes, 20 Astrid Margrethe Myhr, 21 Evelyn Sivertsen, 22 Bente Nyborg, 23 Dagfinn Kjølmoen, 24 Sverre Østerås 25 Kjell Stedenfeldt, 26 Geir Johnny Isaksen, 27 Einar Sandvik, 28 Kjell Magne Hansen, 29 Vidar Magnussen, 30 Rolf Eriksen, 31 Rolf Aake Skoglund, 32 Arild Rolien, 33 Leif Ketil Lorentsen, 34 Ketil Rolien, 35 Per Solberg, 36 Per Arve Stamnes, 37 Terje Langdal, 38 Tage Magnusson, 39 Kjell Arild Røssing, 40 Sven Over-Rein, 41 Kjell Arne Reitan, 42 Roald Killingbergtrø, 43 Frode Magnus Holm Johansen, 44 Per Ivar Fjerdingen, 45 Svein Joar Sandnes, 46 Paul Ivar Ertzaas, 47 Trygve Foosnæs, 48 Hans Terje Storholmen, 49 prest Gerhard Austefjord, 50 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Evelyn Sivertsen Munkeby.
Konfirmanter i Levanger kirke 2. juli 1966. 1 Marit Kristin Myran, 2 Liv Paula Stormo, 3 Helga Irene Granås, 4 Margun Lund, 5 Toril Fredin, 6 Anne Grete Jensen, 7 Marit Indahl, 8 Beate Hansen, 9 Therese Kathrine Meinhardt, 10 Frøydis Eriksen, 11 Bodil Grøneng, 12 Bjørnhild Grevskott, 13 Tove Marion Granås, 14 Turid Wisth, 15 Randi Marie Rolfsjord, 16 Torill Agnethe Hjelmsøy, 17 Ann Elisabeth Segtnan, 18 Roar Jensen, 19 Per Otto Mathisen, 20 Lars Ingar Lunde, 21 Rolf Eriksen, 22 Terje Breivold, 23 Ragnar Hagen, 24 Odd Øystein Næssø, 25 Jan Ludvig Nordbach, 26 Arne Munkeby, 27 Terje Ludvigsen, 28 Jorulv Nordli, 29 Ketil Magnar Alstad, 30 Svein Oddvar Haugan, 31 Per Gustav Thingstad, 32 Odd Vestrum, 33 Annar Grøtting, 34 Oddleiv Granås, 35 Johannes Slåtsve, 36 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Johannes Slåtsve.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 26. juni 1966. 1 Astrid Grøtting, 2 Astrid Hynne, 3 Ingvild Stokkan, 4 Turid Nordbach, 5 Jorunn Sivertsen, 6 Solvor Kløvjan, 7 Olav Ravlo, 8 Sigbjørn Matberg, 9 Vidar Venås, 10 sokneprest Jens Berling. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Vidar Venås.
Konfirmanter i Levanger kirke 7. mai 1967. 1 Gudrun Odny Lello, 2 Merethe Angen, 3 Anne Lise Røssing, 4 prest Bjørn Tvete, 5 Halldis Nergård, 6 Bodil Holm, 7 Åse Halfrid Berget, 8 Bente Kristin Gundersen, 9 Toril Musum, 10 Toril Bergitte Haugskott, 11 Margun Elise Johnsen, 12 Tora Antonsen, 13 Marit Helene Eriksen, 14 Else Barstad, 15 Hulda Johanne Berg, 16 Inger Breivik, 17 Lisbeth Lund, 18 Karen Elisabeth (Betten) Nordenborg, 19 Hanna Brun, 20 Toril Gran, 21 Kirsti Synnøve Brusdal, 22 Lillian Eggen, 23 Eli Laila Røstad, 24 Toril Asphjell, 25 Merete Schiefloe Aune, 26 Berit Strugstad, 27 Karen Elisabeth Leine, 28 Rita Lyngsmo, 29 Ann Mari Engan, 30 Siri Øfstedal, 31 Kjell Myhre, 32 Leif Ødegård, 33 Ole Valentin Aalberg, 34 Rune Gundersen, 35 Stein Oddvar Pettersen, 36 Asle Flatås, 37 Roger Håkon Zamojski, 38 Per Ivar Eriksen, 39 Hermod Daniel Lilleenget, 40 Torgeir Skjerve, 41 Jo Gaute Guttelvik, 42 Stig Bye, 43 Olav Floan, 44 Odd Steinar Sivertsen, 45 Bjørn Hallem, 46 Per Odd Gran, 47 Nils Tangen, 48 Gunnar Finsvik, 49 Asbjørn Kolberg, 50 Lorents Arild Sporild, 51 Knut Valle, 52 Trond Ove Hallem, 53 Roger Fjerdingen, 54 Bjørn Roger Eklo, 55 Gunnar Evjemo, 56 Steinar Tangen, 57 Asbjørn Skjølberg, 58 Helge Kolseth Nyberg, 59 Trond Blikø, 60 Jan Einar Olsen, 61 Jan Selvig, 62 Trond Hattrem, 63 Kjell Roar Langåssve. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Bodil Holm.
Konfirmanter i Levanger kirke 2. juli 1967. 1 Marit Moan, 2 Aud Marion Halsan, 3 Mette Lund, 4 Lovise Grøtta, 5 Torhild Vandvik, 6 Haldis Reitan, 7 Eva Granås, 8 Ruth Granås, 9 Eli Grevskott, 10 Ragnhild Indgaard, 11 Tove Skjetnemark, 12 Marit Røstad, 13 Anne Grete Otlo, 14 Anne Kirsti Meinhardt, 15 Astrid Bordal, 16 Brit Granås, 17 Liv Salthammer, 18 Anne Grete Nilsen, 19 Turid Grøtting, 20 Rannveig Munkeby, 21 Knut Nevermo, 22 Tor Skarstad, 23 Asbjørn Granaune, 24 Bjørn Krogstad, 25 Stig Berg, 26 Ottar Røstad, 27 Harald Frode Jørstad, 28 Asbjørn Karevold, 29 Gunnar Bækken, 30 Kjell Rikhardsen, 31 Sissel Riisøen, 32 Sigurd Berg, 33 Sissel Helene Iversen, 34 Frank Vaaden, 35 Kurt Berre, 36 Jarle Oddvar Nordmark, 37 Joar Meistad, 38 Arne Sandvik, 39 Knut Hans Røstad, 40 Asgeir Persøy, 41 Nils Arne Stubbe, 42 Sigmund Løvås, 43 Odd-Arne Rikardsen, 44 Ole Hojem, 45 Svein Berg, 46 sokneprest Jens Berling. Foto S. Bjerkan. Bilde lånt av Nils Stubbe.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 24. juni 1967. 1 prest Bjørn Tvete, 2 Eli Kvitvang, 3 Annbjørg Moe, 4 Inger Johanne Venås, 5 Ragnhild Burmo, 6 Bjørn Buran, 7 Odd Austmo, 8 Hallgeir Buran, 9 Kjell Åsheim, 10 Jan Nordbach, 11 Terje Matberg, 12 Olav Kløvjan. Foto: S. Bjerkan. Bilde funnet på Brusve.
Konfirmanter i Levanger kirke 5. mai 1968. 1 Brit Johanne Rinnan, 2 Marit Barstad, 3 Eva Lyng, 4 Vigdis Eklo, 5 Grete Wehn Gundersen, 6 Eli Johansen, 7 Vigdis Kotte, 8 Berit Wesche, 9 Tone Volden, 10 Eli Margrete Rødal, 11 Gunhild Marie Øvrum, 12 Jorunn Margrethe Johnsen, 13 Ingrid Sende, 14 Toril Hansen, 15 Gjertrud Hynne, 16 Gunbjørg Westerfjell, 17 Birgit Indal, 18 Merete Norum, 19 Anne Sidsel Kjølmoen, 20 Trude Hansen, 21 Marit Segtnan, 22 Inger Synnøve Gravås, 23 Idar Konrad Vaaden, 24 Heidi Wisth, 25 Berit Johanne Fånes, 26 Anne-Britt Foosnæs, 27 Liv Birgit Knudsen, 28 Liv Unni Karlsen, 29 Berit Langaas, 30 Bente Reidun Olsen, 31 Inger Oddny Ertsås, 32 Siv Møst, 33 Unni Røe, 34 Hans Roger Dypdahl, 35 Arild Sundquist, 36 Toril Sevaldsen, 37 Svanhild Nilsen, 38 Hans Martin Albert Andersen, 39 Magne Røkkum, 40 Jan Erik Sakshaug, 41 Terje Schei, 42 Terje Morten Skjei, 43 Rolf Erik Uggerud, 44 Ketil Sivertsen, 45 Lasse Jenssen, 46 Arnfinn Eriksen, 47 Jan Morten Grådal, 48 Arnold Hamstad, 49 Per Hjalmar Krogstad, 50 Per Fosse, 51 Alf Sandsør, 52 Ivar Sandvik, 53 Jann Frode Pettersen, 54 Torbjørn Leverås, 55 Knut Valstad Pettersen, 56 Knut Myhre, 57 Hans Olsen Øren, 58 Bjørn Røstad, 59 Hans Erik Wehn, 60 Torbjørn Bentzen, 61 Karl Bernhard Myhre, 62 Joar Dahlkvist, 63 Roy Holger Visth, 64 Alf Birger Rostad, 65 Gunnar Sønsteby, 66 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Birgit Indal Lello.
Konfirmanter i Levanger kirke 7. juli 1968. 1 Jenny Elisabeth Hougen, 2 Tove Elise Berg, 3 Randi Grande, 4 Aud Kari Nessø, 5 Elin Nørholm, 6 Berit Kjønstad, 7 Jan Morten Bjørken, 8 Svanhild Knudsen, 9 Gro Nilsen, 10 Tora Moksnes, 11 Tone Lise Røstad, 12 Gunn Tove Nordal, 13 Odd Erik Lillemark, 14 Jan Petter Kolset, 15 Dag Inge Dillan Eidem, 16 Per Georg Johansen, 17 Erland Heir, 18 Tore Kristensen, 19 Eivind Skånes, 20 Nils Håvard Haugskott Dahl, 21 Knut Osvald Utler, 22 Kjell Sverre Johansen, 23 Petter Andreas Granås, 24 Roger Sandstad, 25 Jan Torstein Langdal, 26 Oddgeir Langeland, 27 Halvor Reitan, 28 Odd Egil Reinås, 29 Per Jakob Kløvstad, 30 Steinar Tingstad, 31 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: S. Bjerkan. Bilde fra Knut Utler/Facebook.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 30. juni 1968. 1 Anne Lise Burmo, 2 Randi Venås, 3 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: J. Rømo. Bilde lånt av Randi Venås Eriksen.
Konfirmanter i Levanger kirke 4. mai 1969 (bilde 1 av 2). 1 Inger Marie Renbjør, 2 Tove Margrete Sæther, 3 Marit Elisabeth Ludvigsen, 4 Oddbjørg Johanne Rendum, 5 Gunvor Svepstad, 6 Liv Svepstad, 7 Aud Moe, 8 Marit Johanne Larsen, 9 Randi Steen, 10 Bente Rosenlund, 11 Inger Lise Nordmark, 12 Inger Marie Schei, 13 Sigrid Kolseth Nyberg, 14 Beate Lie, 15 Kari Selvig, 16 Unni Helene Moksnes, 17 Berit Nordahl, 18 Kristin Stormo, 19 Svanhild Munkeby, 20 Unni Merete Steinsmo, 21 Anne Lise Røisland, 22 Ole Bjørn Segtnan, 23 Einar Nørholm, 24 Bjørn Petter Westrum, 25 Nils Martin Rolfsjord, 26 Knut Stensholm, 27 Trond Magnussen, 28 Sverre Moe, 29 Magnar Weie, 30 Helge Morten Svarva, 31 Asbjørn Tangen, 32 Arild Kjønstad Sandvik, 33 Arne Olav Svendsen, 34 Tor Eidar Tetlie, 35 Jostein Salthammer, 36 Ove Sundal, 37 Ivar Lyngstad, 38 Stein Tore Tenmann, 39 sokneprest Jens Berling, 40 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: S. Bjerkan. Bilde lånt av Marit Hvarregaard.
Konfirmanter i Levanger kirke 4. mai 1969 (bilde 2 av 2). 1 Aud Elisabeth Aarvik, 2 Aase Barstad, 3 Guri Merete Hinsværk Basmo, 4 Turid Blikø, 5 Anne Elisabeth Bragstad, 6 Randi Helene Brusdal, 7 Gunnbjørg Buran, 8 Bente Bye, 9 Berit Asphjell, 10 Reidun Johanne Alstad, 11 Liv Astrid Haugan, 12 Oddveig Hammer, 13 Eli Alise Kjesbu, 14 Åshild Kotte, 15 Marit Johansen, 16 Gunn Elisabeth Dahl, 17 Kari Eldnes, 18 Marwell Granås, 19 Eva Indahl, 20 Gaute Ingar Iversen, 21 Ruth Gravås, 22 Gunnar Martin Knudsen, 23 Egil Henry Laugen, 24 Hans Erik Leine, 25 Eilif Due, 26 Nils Joar Lien, 27 John Helge Engan, 28 Stig Gøran Axel Jønsson, 29 Stein Eivin Arntzen, 30 Kåre Torkjell Kolset, 31 Tore Graadal, 32 Jann Torgeir Langåssve, 33 Bjørn Granlund, 34 Henrik Alstad, 35 Stein Egil Eriksen, 36 Tor Granaune, 37 Svenn Kristian Barstad, 38 Benn Olav Haugen, 39 Roar Asbjørn Lund, 40 Trond Schiefloe Aune, 41 sokneprest Jens Berling, 42 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: S. Bjerkan. Bilde funnet på Brusve.
Konfirmanter i Levanger 6. juli 1969. 1 Peggy Helene Berg, 2 Liv Bjøru, 3 Annbjørg Grevskott, 4 Gunn Mari Hansen, 5 Brit Kjønstad, 6 Sissel Nordal, 7 Birgit Vingerhagen, 8 Hanne Guri Storborg, 9 Marit Anita Røssing, 10 Synnøve Nygård, 11 May Britt Norum, 12 Knut Ivar Leistad, 13 Steinar Kjønstad, 14 Knut Robert Granås, 15 Steinar Fjerdingen, 16 Tore Amdahl, 17 Bjørn Dagfinn Kristensen, 18 Lars Sundal, 19 Johan Arnstein Skjerve, 20 Bjørn Olav Røstad, 21 Ivar Nordbach, 22 Odd Jorulf Vaaden, 23 Jan Gunnar Ness, 24 Kjell Morten Myrvang, 25 Per Lyngsmo, 26 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: S. Bjerkan. Bilde funnet på Brusve.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 29. juni 1969. 1 Torunn Løvhaug, 2 Berit Otelie Ramstad, 3 Ingrid Venås, 4 Øystein Sivertsen, 5 Knut Atle Grostad, 6 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto: ukjent. Bilde lånt av Knut Atle Grostad.
Konfirmanter i Levanger 3. mai 1970 (bilde 1 av 2). 1 Aud Helen Myran, 2 Bodil Wisth, 3 Sølvi Marit Røiseng, 4 Laila Prestmo, 5 Unni Nordberg, 6 Hanne Sofie Utler, 7 Anne Segtnan, 8 Asle Robert Renbjør, 9 Tore Reinås, 10 Inga Segtnan, 11 Bente Steensgård, 12 Unni Weie, 13 Randi Moksnes, 14 Tove Iren Williksen, 15 Thomas Henrik Plahte, 16 Asbjørn Møller, 17 Kurt Lian, 18 Bjørn Joar Næssan, 19 Erling Musum, 20 Geir Volden, 21 Steinar Aarvik, 22 Knut Strugstad, 23 Roar Sevaldsen, 24 Erling Andreas Røisland, 25 Ole Martin Sæterhaug, 26 Kjell Arve Østerås, 27 Olaf Røstad, 28 Sigbjørn Schei, 29 Jan Roger Sivertsen, 30 Helge Leverås, 31 Bjørn Holger Myhr, 32 Roy Skoglund / Roy Vega, 33 sokneprest Peter Vingerhagen. Foto S. Bjerkan. Bilde lånt av Jan Roger Sivertsen.
Konfirmanter i Levanger kirke 3. mai 1970 (bilde 2 av 2). 1 Ragnhild Bentzen, 2 Berit Bjørgum, 3 Helga Hole, 4 Eldbjørg Kvamme, 5 Guri Langaas, 6 Signe Krogstad, 7 Elisabeth Jacobsen, 8 Unni Andersson, 9 Lillian Buvarp, 10 Inger Brækkan, 11 Reidun Gran, 12 Tove Karin Einseth, 13 May Kristin Elvebakk, 14 Marit Holthe, 15 Irene Halvorsen, 16 Bente Melting, 17 Torgeir Hofsli, 18 Guttorm Dahlkvist, 19 John Arne Johnsen, 20 Jostein Kolberg, 21 Jens Gerhard Kristensen, 22 sokneprest Peter Vingerhagen, 23 Gunnar Larsen, 24 Johan Albert Bye, 25 Tore Morten Granås, 26 Hartvik Mård Eliasson 27 Bjørn Kristian Ertsaas, 28 Arne Barstad, 29 Jostein Halsan, 30 Morten von Heimburg, 31 Brynjulf Berg, 32 Ketil Lello, 33 Valter Kristensen. Foto S. Bjerkan. Bilde lånt av Irene Halvorsen.
Konfirmanter i Levanger kirke 5. juli 1970. 1 Tove Skei, 2 Gunn Margareth Halsan, 3 Elin Bjøru, 4 Bente Dorothy Olsen, 5 Heidi Eriksen, 6 Astri Bjøraas, 7 Kjell Rune Eidem, 8 John Georg Halsan, 9 Rolf Norvald Berg, 10 Ole Annar Indal, 11 Bjørn Heggelund, 12 Magne Egil Granås, 13 Torbjørn Vestrum, 14 Knut Faanes, 15 John Bye, 16 Ivar Granås, 17 Gunnar Sæther, 18 Magnar Heir, 19 Stein Arne Fiborg, 20 sokneprest Peter Vingerhagen, 21 Bjørn Erik Salthammer, 22 Arne Gunnar Tingstad, 23 Tore Røssing, 24 Ole Arnt Borgsø, 25 Ole Bård Rekstad, 26 Geir Olav Johnsen. Foto: S. Bjerkan. Bilde funnet på Brusve.
Konfirmanter i Okkenhaug kapell 28. juni 1970. 1 Gunnveig Otelie Aasheim, 2 Marit Sofie Matberg, 3 sokneprest Peter Vingerhagen, 4 Solfrid Grostad, 5 Aase Svanhild Arntzen, 6 Inger Anne Kløvjan, 7 Sissel Ravlo, 8 Grete Iren Langeland, 9 Oddgeir Lauvhaug, 10 Annbjørn Austmo, 11 Svein Erling Brekken, 12 Eystein Torgeir Hynne, 13 Roar Erling Okkenhaug 14 Erland Stubmo. Foto: trolig Helge Jacobsen. Bilde lånt av Oddgeir Lauvhaug.