Register

Register til årbøkene 1981 – 2012

Dette er et alfabetisk register ordnet etter emne, sted og person. Det er foreløpig begrensert med søkemuligheter, men det er litt hjelp i å trykke på tasten F3 på ditt tastatur når du har denne siden åpen i din nettleser. Da kan du skrive inn ønsket søkeord og finne det i registret.

Vi har prøvd å bruke presise ord slik at det skal være mulig på en lett måte å finne ”sin” person eller ”sitt” sted. I andre tilfeller har vi valgt å lage alfabetisk oversikt i tema (samlesekker) f.eks. ”Viser, rim og sanger”. Under andre emneord f.eks.”Levanger by” har vi fremhevet stikkord/emner som viser bredden i emneordet. Når det gjelder bygdelagene, f.eks. Ekne, har vi ikke spesifisert de enkelte stikkord/emner her, men disse er også innført med eget emneord, f.eks. Langfallet. I noen tilfeller hvor det ikke har vært praktisk å bruke emneord har vi tatt med personnavnet, med tilleggsopplysninger. Emneord satt i ( ) henviser til annet valgt emneord.

Det er også mulig å søke i bibliotekets database for en oversikt over ”levangersamling”(bøker med innhold fra kommuen):

http://levanger.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=vt&publikumskjema=1&tpid=3775&st=p&hoppTil=&pubsok_kval_10=&pubsok_txt_10=levangersamling

Bilder og kart som er brukt siden oppstarten i 1981 er ikke registrert, med unntak av noen få.

Den første årboka kom i nytt trykk etter ti år, og vi har valgt pagineringa fra 1991-utgaven.

Så håper vi at de ulike brukere – ”forskere”, journalister og lokalbefolkningen finner noe å glede seg over.

99;33 betyr årgang 1999 side 33.

Levanger Historielag & Levanger Bibliotek

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alosa                                                                 99;51

         (Aldersheimer)
         se Eldreomsorg

Alstad, Alf, våre falne                                     00;11

Alstadhaug (del av større artikkel)                 11;174

Alstadhaug fastskole  el. ”Skjerpingen”        06;189

Alstadhaug kirke                                             

       – Alstadhaug som historisk sted i et
                     1000-årsperspektiv                     11;53

       – Alstadhaug-seminaret                             11;53
       – Da Skognapresten vart lyst i bann         04;78

 

       – Et bilde fra Alstadhaug i perioden

                       1250-1650                                 13;22

       – Gravhaugen ved Alstadhaug kyrkje      97;85

       – Kalken i Alstadhaug kyrkje og
                     presten som gav han                   96;18

       – Olsokstemnet på Alstadhaug i 1935     01;143

       – Oppe paa Bjerget. Prædiken i
               Alstadhaug Kirke 13de August
                 1905. Folkeafstemningsdagen       05;58

Alstadhaug-seminaret                                      11;53
Amerikabrev og -kort
         – Amerikabrev, 1879                             82;110
         – Amerikabrev, 1881                             87;53

         – Grevskott, Telle                                  91;128

         – Husby, Markus                                    96;17

– Julehilsen                                             95;140

– Strømsøe, Andreas                              92;34

– Støp, Theodor S.                                 85;37

(”Amtstina”)

se Levanger-Avisa

Andersson, Allan R. F., våre falne                 00;11

Andresen, Asbjørn, minneord                        07;217

Andresen, Ole, byggmester                             00;12-02;113

Andresen, Ole A., organist og dirigent          03;94

         (Anekdoter)

         se Fortellinger, noveller og dikt

Anker, Bernt Theodor                                      99;13

Ankolm                                                            92;5

         (Annonser)

         se Avisannonser og den enkelte avis

                    for eksempel Levanger-Avisa

Arbeiderbevegelsen

               – Arbeiderrørsla i Skogn gjennom
                     50 år                                           05;289

 • Leif Granli 1909-1988 05;258
 • Levanger-opprøret februar 1851 87;34

 

(Arbeiderboligen Reinslyst)

se Reinslyst arbeiderbolig

Arbeidernes Idrettsforbund                             10;128

Arbeidernes Mannskor                                    12;186

Arentz, H.S.                                                      87;42

”Arithmetica Danica”                                       02;105

Arkeologi

 • Arkeologisk utgravning ved
     Munkeby kloster sommeren
     2005 06;206
 • Husfruen på Gjeite 88;40
 • Konflikt, landskap og rikdom

   i Levanger                               12;37

 • Nytt om gammelt på Gjemble 84;7
 • Om jarnvinna og jarnvinnean-
     legg 83;7 

(Arkiv)

         se Bibliotek og arkiv

         (Arkitektur         )

         se Bygningshistorie                                                   

Armfeldt-felttoget

 • Armfeldt-felttoget i 1718-19 83;119
 • Armfeldts karoliner i øvre Frol
     1718 82;46
 • Med Armfeldt gjennom Åsen 82;50
 • Notat fra Skogn prestearkiv 82;64
 • Over grensefjell – Armfeldt-
     toget 1718/19 82;42
 • Slamhylla – et gammelt offer-
     sted… 81;16

Arntsen, Oskar, bygdesanger (1889-1976)    09;142

Avholdsbevegelen

                 – Folketalar frå Frol                         01;82

                 (Arv)

                 se Skifteprotokoll

Avisannonser                                                    85;23-89;76-93;80-97;hele boka-00;165-05;hele boka

Aviser se også Levanger-Avisa, Indtrøndelag Socialdemokrat

og Nordenfjeldsk Tidende                                       

 • 100 år gamle annonser fra NTA 85;23
 • Boktrykker Andreas Kjølstad
       og de første årene med… 02;135
 • Litt om aviser i Levanger 85;20

Backlund Hotell                                                         99;33

Bakkehuset, Frol                                              90;61-05;172

Bamberg, Anna og Sverre                                06;26

Bamberg arbeidskirke                                      06;35

Bamberg gård                                                    06;26

Barndomsminner                                             

         se også Tradisjoner og minner

– ca.1870                                                 88;99

– ca.1910                                                 92;77-94;28-01;38

– ca.1920                                                 93;25-94;14,28-96;28,114-97;82-02;103-04;130

– ca.1930                                                 90;50-99;19-04;130

– ca.1940                                                 99;124

– 1944-45                                                10;175

– ca.1950                                                 01;7-04;60,184

– 1950-60                                                12;192

– 1976                                                     88;56

–   ”De var gamle da jeg var barn”         96;108-97;82-

                   99;119-00;121 

– Fra mitt pleiehjem Lillo i

                   Skogn                                    10;62

– Haustarbeid på Buran                         01;99

– Min gamle skole                                  95;84

– Minner fra tida på Hegle skole           13;74

– Minner frå skoletida                                     00;65                 

Barneleiker

 • Juleleiker og andre inne- og
       uteleiker 08;151
 • Leik fra barndommen 93;25

(Barnerim)

         se Viser, rim og sanger

Bruborg Ballklubb                                           13;49

Bautastein, Ytterøy                                         01;25

Bearlag, Frol                                                    04;65

Bech, Frederik Julius,  prest og
                           Eidsvollmann f.1758          86;87-9;48

Bedehus og vekkelse

 • Bedehuskultur og vekkelse i… 09;131
 • Solhaug bedehus i Frol 07;50

(Begravelse)

se Gravferd

Berg, Anton                                                      05;201

Berg, Olaf, storlygar                                         11;12

Bergstua, Frol                                                  00;31

Bergsve, Johannes, klokkemaker                    83;30

Bibelske metaforer                                           00;73

Bibliotek og arkiv se også Levanger

         Bibliotek                                                          

– Genealogical Library of the

                  Church of Jesus Christ of Latter

   Days Saints                                           84;89

– Eldre kommunearkiver i Levanger    96;23

– Levanger bibliotek                              03;125-11;46
– Prestearkiv                                           82;64

Biler og motorhistorie

 • Fra bilens barndom og litt til 03;133
 • ”Lauson” 86;91
 • Ny brannbil 02;45
 • Rasmus Lien, millionær, en bil-
  pionér i Levanger 86;35
 • Reise med mælkbil’n 99;124
 • Vedgassgeneratoren brukbar
  energireserve i krisetid 94;17

Bjerkan, Christian, fotograf                            83;109

Bjerkan, Signe Dagfrid, våre falne                 00;13
Bjerkan, Christian A., fotograf                       97;97

Bjerkan, Sverre, fotograf (1865-1939)                  83;109-97;97

Bjerkan-arkivet

 • Christian Bjerkans fotoarkiv i
         Levanger 83;109
 • Fotografisk reise gjennom

Innherred…                        84;54

 • Frå Bjerkan si fotosamling 95;38
 • Streiftog i kommunen 88;70

Bjerken, Karen Oline, Nesset                          08;141

Bjørken, Julius Martin, f.1879                       05;69

Bjørklund, Markabygda                                  08;205

Bjørkly, Halsan                                                07;24

Bjørnang Rehabiliteringssenter                       10;7 

(Bjørnejakt)

se Jakt og fangst                                              

Bjørnson, Bjørnstjerne                                    81;42-90;60

Bjørnstad, Harald, våre falne                          00;16

Bjørvika, Ytterøy

 • Bjørvika, del 1 06;152
 • Bjørvika, del 2 07;129
 • Bjørvika, del 3 10;58
 • Bjørvika, del 4 11;108

Blanche, Johannes, tyv og ransmann             90;104

          (Blestring)

          se ”Heglesvollovnen”

(Bok)

se Bøker, hefter og protokoller
(Bokhandel)
se Levanger Bokhandel

Bothner, Harald, sorenskriver og justis-

         minister                                                    05;133

(Brann)    

se Bybranner og brannvesen og

                   Ulykker

(Brannvesen)

se Bybrann og brannvesen

og Vannforsyning
Breidablikk Aldersheim, Nesset                     07;158

Breidablikk, gnr. 1 og brn. 12                         07;158

Bremer, Ludvig  C.F., lege                              88;50

Brenen, Aud                                                      10;16

Brevveksling se også Amerikabrev

                               og -kort                                       

         – Ei mappe «Eventyrpost» og et

                               brev på avveier                  12;196

         – Frierbrev                                               97;80

         – Gullgraverekspedisjonen som

                               som skulle til…                85;37

         – ”Om hundre år er allting glemt”         98;49

Bruborg kolonial                                              12;101

Bruborg varesenter                                           12;105

Brubygging

 • Bruene i Levanger by. Del 1:
     Brusvebrua 08;189               
 • Jarnvegs-brua over Levanger-
     elva (1903) 82;68

Brun, Anne-Marie, våre falne                        00;12

Brurstien, Ekne                                                98;53

Brustad, Henrik, kjempe                                  82;36

Brusve

         – 200 år i 2003                                         04;119               

         – Aldersbestemmelse av bygningene     90;41

         – Amtsvalg                                                         87;9

         – For 50 år siden                                               03;55

         – Gården og trønderlåna                         83;104-87;34

         – Heimbeck, Louise og Fritz                   03;55-04;160

         – Rustgården, Skogn                                13;176

Brusvebrua                                                        86;7-08;189

Bryllup                                                              90;98

Brødrene M/S, jekt                                          89;16

Brørs, Sturla, forfatter                                     82;88        

(Buekorps)

         se Levanger Buekorps

Bulandsgrenda, Markabygda                         89;28

Bull, Ole, violinist                                            92;14

Buran, Okkenhaug                                          81;15

Buran, Hilmar, lokal dikter                             85;80

Bureisning

– Frol                                                       86;64-95;92

– Lokomobil                                         01;103

– Reistadbustan                                      92;18                                                

– Skogn                                                   87;80                                                        

Burmoen, Okkenhaug

         – Historia om Burmoen                         88;28

         – Kvernsteinene på Burmoen                95;20

         (Butikker)

         se Handel

By vestre, Skogn                                             05;291

By østre, Skogn                                                        05;291

Bybranner og brannvesen

         – 1897                                                      92;48-04;193

– Ny brannbil                                          02;45

Bye, Marius, smeden på Bylund                     11;80

Bygdeborger                                                    

– Digerberget                                          91;13

– Halsstein                                                90;71-91;7-99;140-

     03;107

         -Konflikt, landskap og rikdom i

               Levanger                                             12;37

– Ratåsen                                                   91;12-99;140-

       90;71

Bygningshistorie

         – Brusve                                                   83;104

         – Fattiggutten fra Levanger som ble

               en av landets største arkitekter        13;158

         – Levanger lærerhøgskole                      00;7

         – Røstad skole                                         03;7

Bymuseet i Levanger                                       

 • Brusve 200 år 04;119
 • Hveding Auto i Levanger 07;7

Byplanlegging

 • Kor gammal er Levanger? 86;7
 • Levanger sentrum; en presenta-
  sjon basert på … 01;151
 • Mannen som ledet regulerings-
  planen etter bybrannen i 1846 02;79
 • Regulering og bebyggelse i
  Levanger 86;15

Bøker, hefter og protokoller

– ”Arithmetica Danica”                          02;105

– Avskrift av protokoll fra Levanger

         Herreds Samtalelag                       01;87

         – Bestselgerliste …(1740)                       91;102

         – Betrakninger omkring ei gammel

                   kokebok                                         08;102

         – Dreiel og damask i Levanger…          86;101

         – Fra en gammel protokoll                     06;72

– Haandbog for lærere i

         omgangsskoler                              91;36

         – Kokebok for by og land                               95;60

         – Kortfattet Norsk Sproglære                93;101

         – Levanger i verdenslitteraturen            08;137

– Protokoll for tilsynsnemda

ved Mule skole                                      94;82

– Reglement for Nordre Thrond-

hjems amtssygehuse                               94;115

         – Seips visebok                                       93;119

         – Skifteprotokoll nr. 4 for Stjør-

                   og Verdal sorenskriverembete      92;74

         – Småplukk fra gamle protokoller        01;93

– Sundheds-Commisjonen i Skogn

          Præstegjeld                                   92;154

– ”Udvalgte Kunst-Stykker for

          Fruentimmere”…(1798)              84;97

         –   Veiledning i Jordbruket                     96;112

Børsåsen, Helseheimen i                                  08;159
Børsåsen, Sementfabrikk i                               09; 168

Båter

 • Båt og børnskap rundt århundre-
  skiftet 84;27                 
 • Et forlis under første verdenskrig 08;93
 • Jekt Helga 88;93
 • Jørgen Pedersen Holsand 89;5
 • Med brødrene Nordenborg på
  jakta ”M/S Brødrene” i… 89;16
 • Soga om Petronelle 84;30
 • Sundet som skapte byen 04;203

(Chefsgaarden)
se Leira sjefsgård

Chile, Dagboksnotater fra bl.a. New

York og                                          08;110               

Dagbøker                                                           89;82-06;41-07;70,98-08;110

Dahl, Hans, sogneprest                                   86;85

Daling, Gudrun, damaskvever                       86;105

Dalsve, Markabygda                                       94;112

Damaskvev                                                      

 • Gudrun Daling og vevtradisjon 86;105
 • Tekstilkunst over grensene 05;104

Dampskipsbrygga                                             96;76-97;72

Danielsve, Åsen                                               95;11

Danielsborg Handel                                         10;47

Dialekter

 • Gammal fylkesinndeling og
  inntrønderdialekten i dag 84;46
 • Hesten; ord og uttrykk 89;97
 • Kommentar til nokre av orda 89;94
 • Litt dialekt 86;93
 • Målprøve frå Skogn 04;151
 • Noen dialekt-plantenamn 87;102
 • Om jemtsk og trøndersk – og

Levangermarknaden                            05;119

 • Ord og uttrykk frå onnearbeidet 88;43
 • Trønderdialekten 85;78                 

Dietrichson, Oluf Christian, polfarer             86;41

Dikkedaler                                                                  07;83

Dikson Villa, Skalstufjellet                                     05;64

(Dikt)

se Fortellinger, noveller og dikt

Dillan, Helge, lærer og musiker                     83;42

Dinganeset                                                                  83;65

Due, Reidar, bonde og politiker                      07;140

Duun Industrier as                                            06;17

Dyregraver                                                        82;96

         (Død)
         se Sykdom og smitte

Eddie, Alexander, proprietær                         92;81

Eggen, Gjermund, skiløper                             03;146

Eggen, Oluf M.   f.1846                                   96;15

Eidsvollmenn i 1814

         –   Frederik H.J. Heid(e)mann                97;39

         –   Fredrik Julius Bech                                      89;48

         –   H.C.V. Midelfart                                 89;51

         –   Om de første amtsvalg på Brusve      87;9

Ejnersen, Jon, skomaker og dragon               05;291

Ekne                                                                 

 • Brurstien 98;53
 • Bygging av Solvang skole 00;23
 • Ekne Meieri 95;52
 • Ekne sentrum 94;94
 • En menneskeskjebne 95;54
 • Gammel arbeidsvirksomhet på
             Ekne (Høttelva) 88;19
 • Karl Johan Selbo 88;75
 • Kyrkje og misjon på Ekne 00;57
 • Litt om meieribruket i Ekne
             1874-1966 95;33
 • Rekneskap fortel historie 04;128
 • mai på Ekne 99;82                 

Ekspedisjoner   

 • Gullgraverekspedisjonen som
             skulle til ”Californien”,… 85;26
 • Skogning med Nansen på
             Grønlandsferd 86;41

Eldreomsorg                                                     07;158

Elvheim, Åsen

–   familien og fargeri                            86;96-12;124-

                                                 13;185

–     Elvheim, gården, Åsen                    86;96-12;124-

                                                 13;185

Emilies hus i Sjøgt. 40                                     10;92

Eriksen, Emilie ”Milla”                                   10;92
Eriksen, Erik, vekter og politibetjent             11;23

Eriksen, Esther                                                 10;118

Eriksen, Rolf, AIF-olympier fra Skogn        10;134

Erken, Henriette Schønberg                                      05;130-08;234

Fagerstad, Johan Holum, møbelsnekker       00;33

         (Falstad fangeleir)

se Verdenskrigen 1940-45

Falstad, Oline Kathrine f. Sæther i 1837        13;19

Falstad, Peder Ingebrigt f. 1842                      13;19        

Falstadfangenes Forening                                05;280

Falstadsenteret                                                  00;106

Fangstgraver                                                     82;96

Fargerier                                                            86;96-12;124-

                                                     13;185          

”Fenk-Erik” (Erik Eriksen)                             11;23

(Ferdselsveier)

se Veier og ferdsel                                                     

Fersvatnet                                                          81;15

”Feskarstuggu”                                                 91;76

Festiviteten                                                      

 • Festiviteten/Festsalen 91;16
 • ”-til Ære for vor lille By.” 94;109

         (Festninger)

         se Bygdeborger og Skånes skanse

(Fiborgtangen, Skogn         )

se Norske Skog

Finlandshjelp 1939/40                                              81;60

”Finn-Anna”                                                     95;70-99;91-05;303

”Finn-Ole”                                                                  94;26-05;303

Finne skole                                                       08;173

”Finnrommet”, Skogn                                     94;26-05;303

Finsvik, Arne, politiker og bygdebokskriver          94;149

Finsvik feriekoloni, Ekne                               90;28

Finsvik, Lorentse Bjørgum, bondekone                  97;80

Finsvik sommerpensjonat, Ekne                    96;40

Finsvikhavn, Ekne                                          96;102

Fiskeri

 • Båt og børnskap rundt århundre-
       skiftet 84;27
 • Grensehandel i 1860 åra 94;60
 • Håkjerringfiske i Trondheims-
       fjorden 81;18
 • Lofotfisket 1897 12;135
 • n’Henrik 84;21
 • Det store sildåret 01;60
 • Åsenfjorden – ei gammal matbu 96;110

Fjellgårder, Markabygda                                89;28

Fjellslått, Frolfjellet

 • Fjellslått i Frolfjellet 01;104
 • Siste fjellslått 90;92

 

Fjellvandring

 • Fjellvegen-Vulusjøen. Hestås-
       dalen-Hårskallen 81;10
 • Rekognosering i grensefjella i
       i 1895 05;64
 • Slamhylla – et gammelt offersted
       på kløvvein mellom… 81;15

Fladaas, Martin Nelius, arbeidsmann             97;59

Flyktninger fra Ungarn                                    12;26

Flytting                                                              84;65

(Flystyrt) og (Flyulykker)

se Ulykker
Flyulykke, Åsen                                              02;109

Fløting

– Frol                                             82;22

– Hoplavassdraget                                 81;46

– Levangerelva                                        97;108

– Levangerelvens Felles-

         fløtningsforening                           03;77

– Storelva                                                94;62

Folkemusikk                                                    

 • Helge Dillan – og verket hans om… 83;42
 • Musikk uten grenser 05;124

Folketelling, 1801 i Åsen                                84;71

         (Folkets Rett)

         se Indtrøndelag Socialdemokrat

Foreninger

 • Folkeakademiet og Breida-

         blikk i Åsen                                    06;59        

 • Foreningen til Norske Fortids-
       minnesmerkers bevaring 83; ,99
 • Historielaget og Foreningen

Norden på tur…                                      01;68

 • Kommentar til Skogns Tarvelig… 82; 108
 • Levanger herreds arbeidslag og

Frol sjølhjelpslag                          07;33

         –   Levanger Herreds Samtalelag            02;88

 • Norsk Jugoslavisk forening 07;114
 • Skogn Tarvelighetsforening 82;101
 • Sons of Norway 100 år 95;40
 • Trønderlaget 100 år 99;7
 • Turistforeningen 08;165
 • Vanførelag i Frol 05;299
 • Ytterøy Herreds Sædligheds… 83;71

Forfattere

 • Fru Noras forbilde (Laura Kieler) 89;63
 • Ingeborg Møller – ”en eiendomme-

     lig skikkelse i…                                      87;58

 • Kunstverk i Okkenhaugs-grenda
       (Kvalstad-brødrene) 05;250
 • Sigrun Okkenhaug 85;54        

Forra                                                                           03;39

         (Forsvarsanlegg)

         se Bygdeborger og Skånes Skanse

Fortellinger, noveller og dikt

         – Alstadhaug, dikt                                  95;80

         – Anders på Høgåsen, fortelling            02;63

– Barmhjertighet, dikt                                     97;71

– Blomsterdrømmen, dikt                     91;92

– Båten, dikt                                            04;222

         – Et håndtrykk, dikt                               97;71
         – Eit minnedikt                                       09;222

         – Fergemannen, dikt                               95;64

– Fjellturen til Reistadbustan, dikt       02;151

– Fjordbåten, novlle                               03;176

– Fra Skånes skanse…                                      05;154

– Den gamle presten, dikt                      96;18

– Gravhaugen ved Alstadhaug

         kirke, dikt                                       97;85

– Klinka, dikt                                          99;32

– Klosterkjerka, dikt                              89;32

– Kvad til kvinna, diktprolog                03;130

– Le, dikt                                                 97;71

– Modning, dikt                                               93;18

– Nyengets Mek. verksted 70 år            85;94

         – ”Rabben”, novelle                               90;89

– Schurka, dikt                                       03;174

– Til min Gyllenlak, dikt                       91;48

– Ungdom, dikt                                       95;107

– Ved en øde gård, dikt                          93;115

– Vårvise, dikt                                        93;27

Fortidsminne

 • Fjellvegen – Vulusjøen. Hestås-
       dalen-Hårskallen 81;10
 • Fornminne i Åsen 81;28
 • Husfruen på Gjeite 88;40
 • Nytt og gammelt på Gjemble 84;7

–   Slamhylla – et gammelt offersted
                                     på kløvvein mellom…         81;15

Fortidsminneforeningen                                  83;99

Fossingelva, Åsen

 • Fargeriet på Elvheim i Åsen 86;96
 • Fossingelva i Åsen 87;87
 • Tømmerfløytinga i Hoplavassdraget 81;46

Fossingsve, Åsen                                              07;125

         (Fotball)

         se Idrett og fysisk fostring

Fotballkamp, 1939                                           99;29
Fotballkamp på Steinkjer (om en togreise)    12;60

Foto og fotobevaring                                      

         – Bevaring av gamle fotografier           92;52

–   Fotografering som skoleprosjekt      85;102

         – Fotohistorie fra Nesset 1845-1960   11;28

         – Levangsbilder; en lokalhistorisk

                                   fotosamling           11;141

         – Om å rekonstruere et laboratorium   11;153

         –   Sverre Bjerkan som landskaps-

                       Fotograf                                      97;97

         (Fotobevaring)
         se Bjerkan, Sverre, Foto og fotobevaring

         og Renbjør, Harald

Friberg, Martin , samler                                   11;196

(Frierbrev)       

se Brevveksling                                                        

Frol

 • Armfelts karoliner i øvre Frol 1718 82;46
 • Bygda/byen vår – et prosjekt-
           arbeid ved Frol ungdoms-

         Skole 1984/85                           85;102

 • Bygging av kommunehus i Frol 11;118
 • Fanger og flyktinger fra Frol
           1940-1945 98;63
 • Fjellvegen – Vulusjøen. Hestås-
           dalen – Hårskallen          81;10
 • Gamle klær & tekstiler i Frol
           høsten 1984 85;62
 • Historia om Burmoen 88;28
 • Husfruen på Gjeite 88;40
 • Kraftutbygging i Levanger herred,
           senere Frol kommune 09;123
 • Levanger – Buran 92;29
 • Landhandlerne, del 1 10;33
 • Leirraset ved Tingstad vestre i
           1932 07;87
 • Levanger herred feiret 50-års… 06;105
 • Navnet på bygda vår, Frol 11;31
 • Nybrotta i Frol, et nydyrkingsfelt
           fra trettiåra 86;64
 • Reistad kirke; et kulturminne 10;200
 • Slamhylla – et gammelt offersted
           på kløvvein mellom Buran
           og Fersvatnet 81;15
 • Solhaug bedehus i Frol 1921-2003 07;50
 • Telefonen kommer til Øverbygda
           i Frol 83;47

Frol orkester                                                     85;95

Frol Samvirkelag                                              10;47

Frol sjølhjelpslag                                              07;33

Frolfjellet

 • Brenntorv på Rinnbustadmyran 96;20
 • Dårlig høytørk under Frolfjell-
           dåggån 96;7
 • Fjellslått i Frolfjellet 01;104

         – Har du sett riva i Skallen?                  13;147

 • Kløvjan seterlag 95;126
 • Kløvjanbustaden 10;76
 • Minner mellom Frol og fjellet 98;58
 • Roknesvollens historie 06;110
 • Salthammervollen 10;85
 • Seks runde tjern langs Storelva 93;116
 • Steinsfera i Steinsdalen 00;48

Frösön                                                               11;76

Funtaunet, Johan Larsen, klokkemaker         83;17

         (Fysisk fostring)
         se Idrett og fysisk fostring

Fættenfjorden , Åsen

 • 50 års krigsminne fra Åsen… 92;23
 • Krigsminnesmerket ved Fætten-
                 fjorden 85;115
 • Tirpitzangrepene i Åsen 28. og
  april 1942 82;7

Galapagos                                                          89;82

Garlaus, Ola, kunstmaler                                 99;22

Gatenavn se også Vegnavn

 • Grønns gate i Levanger 86;32
 • Hanna Bergitte Solaas 87;13
 • Jacob Schives vei 00;93
 • Ludvig Bremer 88;50

Geite (del av større artikkel)                            11;173      

Gjeite, gården

 • Husfruen på Gjeite 88;40
 • Kirken på Gjeite og tradisjon om
                 kirker 07;182

Gjemble                                                             84;7

Gjemble skole                                                   86;84

Gjørtler                                                              95;5

Granli, Leif, politiker                                      05;258

Grav, August, lærer                                          07;45

 

Gravferd

 • Madame Ludovike Jelstrups be-
                 gravelse 93;86
 • Rekneskap fortel historie 04;128
 • Spanskesjuka 87;55

Gravhauger

 • Husfruen på Gjeite 88;40
 • Nytt om gammelt på Gjemble 84;7
 • Restaurering av gravhaug Salt-
               hamar øvre, Levanger          81;53

(Grensehandel)

se Handel

Groven, Ingvald, fotograf                                07;90

Grubbåsen                                                         02;130

Grytebustaden                                                  07;176

Grøneng, Guttorm, bonde og oppfinner                  09;18

Grønlia Handel                                                 10;10;39

Grønlie, Anton, butikkmann                          10;39

Grønns gt.                                                         86;32

Grinde, Peder <Per Vang>, bonde                 04;104

Græsli, Anton                                                   12;107

Guddingsmo, Sigurd, gjetergutt                     00;148

Gullgraving                                                       85;26

Gulvklokker                                                     83;17

         se også Klokker og klokkmakere

Gundersen, Gunnar J.                                      06;86                 

Gunnlaug Ormstunge

 • Frå Øksarholmen til Levanger. Frå
             Levanger til Dinganeset 83;65
 • Kvad til kvinna 03;130
 • Levanger på Gunnlaug Ormstungas
               tid? 95;120

–   Levangerelva og Levangerhalvøya   13;11

 • Tala Gunnlaug ”dansk tunge” og
               var det same språket i… 91;84
 • Ættesamfunnet og individets fødsel.
  Foredrag om soga…                   02;156

Gutteklubben Viking                                       09;112

Gärtner, Sigurd, våre falne                             00;21

Gårdsdrift og –arbeid

         –   Bjørvika, Ytterøy                               06;152

         –   Brenne,           Karen Cisilie                         94;108

         –   Buran, Markabygda                           92;74

 • Burmoen, Okkenhaug 95;20
 • Dalsve, Markabygda   94;112
 • Fjellslått                             90;92
 • Den gamle smia og Arne Smed   99;136
 • Gryte, Skogn 95;13

–   Hestekjøretøy                                               98;10

–   Heimeslakting, 1940-50 tallet           07;56

–   Hovslagerkurs, Seter i 1944              06;136

–   Høykjøring på Søgstad søndre                   07;56

–   Innhøsting, Buran                                       01;99
         –   Karbu en utmarksgård                        93;126

–   Katalog over landbruks-

        maskiner, 1878                             98;122

 • Kleivankorsen   95;17
 • Laura i Støreslia 92;108
 • Lysaker beitelag 09; 227
 • Masstu på Holte, Skogn 06;66
 • Melkkjøring, Frol 98;7

–   Mostuen, Reidar                                 95;130

 • Nordheim, Åsenfjord                    97;32

–   Potetopptaking                                   95;102

–   Reitan, Nikolai                                  01;98

–   Skei, Arnulv                                        98;104

–   Slåttonn for 100 år siden                            97;116

 • Støre, Skogn 94;28
 • Sæte, Gustav          95;130
 • Sør-Håve, Skogn 94;14
 • Valberget, Skogn 93;5
 • Zinkrennan   96;67

(Gårdsnavn)

se Stedsnavn

(Hageanlegg)
se Park- og hageanlegg

Hallan kirke                                                      12;117

Hallan, Nelius, lokalhistoriker og red.          02;56-04;54

Hallan, Nils, historiker                                    03;150

Hallangårdene, Markabygda

 • De gamle Hallangårdene 03;122
 • Tvillingslekta Hallan i… 04;101

Hallem, Markabygda                                        08;205

Halsan skole

 • Halsan skole          87;22
 • Halsstein-spelet 03;107
 • Minne frå skoletida                             00;65          
 • Skolebilde frå Halsan skole ca 1929 05;206

Halsstein

 • Bygdeborgene i Levanger 91;7
 • Den gamle vegleia Markabygda-
         Levanger 90;71
 • Halsstein i Frol – en nøkkel til… 99;140
 • Halsstein-spelet 03;107
 • Konflikt, landskap og rikdom

         i Levanger                                  12;37

Halsstein bygdeborg (del av større artikkel) 11;171

Hammervatnet, Åsen                                       05;267-13;108

Hammerøya, Åsen                                            13;108

Handel

– Burmoen                                              88;28
         – Fra Tyskland til forretningsdrift

         I Levanger (Marschhäuser)          12;85

         – Grensehandel i 1860-åra                     94;60

– Grosserer H. Meyer                             95;47-05;86-                       10;187

– Fossingsve, Åsen                                 07;125

– Landhandlerne i Frol; del 1                10;33

– Landhandlerne i Frol; del 2                11;93

– Landhandlerne i Frol; del 3                12;97

– Levangermartnan og Jamt-

         landshandel                                    82;72

– Martnan og Levanger – om grunn-

        laget for tettsteddannelse               12;150

– Markeder og næringskontakt

omkring 1900                                05;85

Hansen, Ingolf Ove                                          09;49-10;233

Hansfossen, Frol                                               02;175

Hanssen, Paul Konrad         , småbruker                 02;172

Haugen, Gustav, altmuligmann                      03;158

Havna og havneområdet                                  08;25

Hegle forsamlingshus                                       92;123

Hegle skole

         – Minner fra Hegle skole                        10;107                         – Minner fra tida på Hegle skole                  13;74

         – Skolehus i Hegle krins                        86;58

Heglefoss Mølle, Frol                                     97;34

”Heglesvollovnen”, Frolfjellet

 • Heglesvollen år 2000 99;65
 • Heglesvollomnen 98;71
 • Om jarnvinna og jarnvinneanlegg 83;7 
 • Prosjektet ”Rekonstruksjon av
         jernvinna i Heståsdalen 99;5

Heglesvollen (del av større artikkel)              11;170

Heglesvollen, Frolfjellet                                 83;7

Heid(e)mann, Frederik H. Johan, militær     97;39

Heid(e)mann, Lorentz P.   f.1732                  96;57

Heimbeck, Louise og Frits                               03;55-04;160

Heimstad, Johan, småbruker                          04;89
Helga den Fagre                                                03;130

         se også Fortelling, noveller og dikt

         (Hell-Sunnanbanen)

         se Jernbane

Helse        

         – Bjørnang Rehabiliteringssenter          10;7

– Dysenteriepidemi, 1773                    93;54

– Jordmorarbeid 1900-40                      06;156

– Spanskesyka                                        87;55
Hester

– Handel med hest                                  00;158

– Kjøretøy                                                        98;10

– Ord og uttrykk                                     89;97-90;136

– Vårtun skole og attføring                    10;178

Hestøya, Skogn                                               86;76-95;108

Heståsdalen, Frolfjellet                                   81;10-83;7

Hilderen fabrikker                                            08;25

Hobran, Staupslia                                            82;66

Hofstad, Peter, arkitekt                                   02;82

Hognestad, Arne                                               04;184

Hojem, Gjertrud                                               92;127

Hoklingen                                                         82;7

Hokstad, Ytterøy                                             84;18

Holby, Aase-Grethe Hall, krigsfange og

                   patriot                                             06;198

Hollsaunet, Bess Eriksen, altmuligmann       99;89

Holm, Arne, smedmester                                05;241

Holm, Arne A/S, dressinfabrikk                    05;241

Holm, Christian, gjørtler                                 95;5

Holmhaugen (del av større artikkel)               11;135

Holsand, Jørgen Pedersen, handelsmann      89;5

Holsanden, Skogn                                           89;5

Holst, Peter Theodor, politiker                      91;28-92;93
Holthe, Paul, mekaniker mm.                         95;110-13;164

Hopla Tresliperi A/S                                        97;78

Hoplavassdraget, Åsen

 • Hoplavassdraget 00;49
 • Tømmerfløytinga i Hoplavass-
       draget                                       81;46

Hougan, Sivert,   apoteker   f.1788                 96;10

Humor, skrømt og skrøner           

 • Da hain Anders på Høgåsen narra

       veren utfor stupet                  02;63

–   Eit uventa møte                                  86;107

         –   Grensevakt med humor og skjemt    05;78

         (Hundskinnet)
         se Frolfjellet

Husflid

 • Husflid og brukskunst i 1921 88;82
 • Tekstilkunst over grensene 05;104

(Husholdning)

se Kvinnearbeid

Husmannskontrakter                                       

         – Bakkheim, Ekne                                 86;99

         – Gamle kontrakter                                 08;199

         – Hulplassen, Ytterøy                            82;34

         – Nypladsen, Skogn prestegård            81;78

         – Nøvikhagen, Ytterøy                          81;80

         – Trosetvollan, Skogn                           92;21

Husmannsvesenet                                            81;69,78,80-82;27

Husmenn og husmannsplasser

– Bergstua, Frol                                     00;31

– Danielsve, Åsen                                  95;11

– Kjesbuaunet, Skogn                           95;104

– Norum, Halsan                                     06;55

– Skjærplassen, Børøya                      91;114

– Skogsjalet, Salthammer

nedre         i Frol                                     97;96

– Trosetvollan, Skogn                           92;21

– Vollaplassen, Skogn                           95;45

(Husmorvikarsaken)
         se Skjerve, Gunda

Hveding Auto                                                   07;7

Hveding-gården                                                07;7

Hverdagsliv                                                      

 • Anna Frydlund 95;17
 • Gamalstuggu på Veierøstad 95;30

Hyllan                                                                86;7,11

Høgberga                                                           82;66

Høgåsen, Markabygda                                    02;63

Høttelva, Ekne                                                 88;19

Håndverk

         –   Fra jeger i nord til skomaker i Frol   13;31

 • Den gamle smia, og Arne Smed 99;136
 • Gjørtleren på Jøråshaugen i… 95;5
 • Johan Edvard Skaanes – meir enn
       ein bygdesnikkar 88;5
 • Snekkarkurs i Halsan 07;21
 • Uhrmager Even Syrstad 00;115               

Hårskallen se også Frolfjellet

– Fjellvegen/VulusjøenHeståsdalen/
                           Hårskallen                              81;10

         – Har du sett riva i Skallen?                  13;147

         –   Pilegrimsleia gjennom Levanger       97;20

Idrett og fysisk fostring

         – Arbeidernes Idrettsforbund                10;128

         – Bruborg Ballklubb                               13;49                 

         – Det kunne blitt Vyacheslav…             05;300

         – Fotball                                                  98;29-99;29-

                   01;148-09;112-10;65

– Gutteklubben Viking                            09;112

– Hoppbakker i kommunen                    08;7

– Idrett i krig og fred                                09;88

– Idrettsplassen på Gran                          10;138

– Ishockeyavdelingen til IL ”Sverre”     07;40

– Levanger og Frol Skytterlag                09;208

– Levanger Sportslag, turlaget fra

       fra 1927                                             06;119

– Lian-karene                                            86;51-09;182

        – Markabygda                                         91;93

         – Nessegutten fotballeventyr i 1959     09;70

– «Reitholdet»                                         01;149

– Skirenn                                                 86;51-99;113-     08;23

– Skismurningsprodusent A. Berg        05;201

– Skytterlagsbanen på Gran                            12;200

– «Sverre»                                                85;48

Indtrøndelag Socialdemokrat
         – Indtrøndelag Socialdemokrat og…    04;52

– Litt om aviser i Levanger                    85;20

Industri og handelsvirksomhet

         (se også Handel)

 • Bakeribedriften Strømsøe 96;97
 • Duun Industrier as 06;17

–   Fargeriet, Åsen                                   86;96

–   Fotograf Harald Renbjør                   02;94

–   Hilderen fabrikker                              08;25

         –   Hopla Tresliperi A/S                         97;78

         –   Hoplavassdraget                                 00;49

         –   Kalksteinsbruddet på Østborg           82;17

         –   Levanger Melkefabrikk                      04;7

 • Nordenfjeldske Sprængstof A/S   90;15

–   Nordenfjeldske Treforedling A/S    90;83-93;89

–   Norsk Kunsthorn og Plast A/S                   02;17

–   Norske Skog 50 år                              12;11

–   Nyengets mek. verksted                     85;88

 • Paul Holthes mek. verksted

& vognfabrikk                                    95;110

         –   Rieber-konsernet                                08; 27

         –   Sagtun Bruk                                        90;94

         –   Sementfabrikk i Børsåsen?                09;168

Innflytting fra andre kommuner

         –   Innflytting til Åsen…                         84;65

Innherred, En flytur over                                 08;97

Innherred Barneheim                                       05;170

(Innherred Sykehus)

se Sykehus

Innherred Sykepleierhøgskole                        10;100

 

(Innherredsbrygga)

         se Dampskipsbrygga

Innherredsferja A/S 50 år                               08;68

         (I.O.G.T.)

         se Avholdsbevegelsen

Isachsen, Gunnar, militær og polfarer            07;150

Isachsen, Johan Cornelius, orgelbygger og

klokkemaker                                  83;17

Issaging, Ronglan                                            81;49

Jakt og fangst

         – Bjønnbørsa                                           90;122

         – Dyregraver                                           82;96

         – Ulv                                                        94;124
         – Åsen                                                     94;12

Jamtamots-marknaden                                     11;76

Janson, Gunnar f. 1901                                    13;85

         (Jarn)

         se Jern

Jekter

         – Helga                                                     88;93-89;15

         – Litljekta                                                89;9

         – Pauline                                                  89;15

         – Petronelle                                             84;30-89;9

Jelstrup, Henrik Krenckell                               87;40

Jelstrup, Ludovike, gravferd                          93;86

(Jemtlandshandelen)

se Handel                                       

Jernbane

– ”Gruslina” – Riksveg 754                  91;38

– Jernbanebrua over Levanger-

elva (1903)                                    82;68

         – Jernbanen Hell – Rinnleiret                83;85

         – Jernbaneparken i Levanger                 13;53                                        

         – Jernbanejubileet 2002                         02;170

         – Levanger                                              92;90

– Planting av lerk og andre treslag

langs Hell – Sunnanbanen            87;96

         – Rullende materiell fra Levanger         05;241                                                

– Skogn                                                   93;31-05;210

– Åsen                                                      92;118

Jernbaneparken i Levanger                              13;53
Jernframstilling (del av større artikkel)          11;169

(Jernproduksjon)

se ”Heglesvollovnen”

Jeteen i Levanger-sundet                                 06;184

”Jonasplassen”, Ekne                                      94;152

Jonetta-visa                                                       12;49

          (Jordbruk)

         se Gårdsdrift og arbeid og Landbruk

Jordmorarbeid 1900-40                                   06;156
         (Jordras)
         se Ulykker                 

Jubileumsutstillingen 1936                             94;5
         (Jul)
         se Tradisjoner og minner

Jønsson, Halfdan M., politiker                       00;15-01;30

Jønvik, Johan Henrik, småbruker og fisker  84;21

Jøråshaugen, Skogn                                       95;5

Kaffestova, L/L                                                 09;28

Kalkovn, Nesset                                              93;122

(Karienborg og Ulvesleiren)
se Leira sjefsgård

Karbu, utmarksgård ved Nesvatnet                 93;126

Karlgaard, Gunnar                                            12;172

         (Kalkmalerier)
       se Kunst, kunstnere og kunsthåndverk

Karlsen, Emil Reidar, gründer                         09;116      

Kart, fig., tegninger og skisser

         – Aldersbestemmelse av trevirke ved

                        årringanalyse                             87;100

         – Alexander Eddie. Skotten som flyttet
                       Levangerelva                   92;81

         – Armfelts karoliner i øvre Frol 1718  82;46

         – Bulandsgrenda                                     89;28

         – Bygdeborgene i Levanger                            91;5

         – De siste som rømte fra Falstad            02;145

         – Dristige menn fra Levanger                85;15

         – Den eldste E6’n gjennom Levanger   90;76                                                         

– Det eldste kartet over Skogn

prestegjeld                                     85;10

         – Eit 80-års minne                                  00;45

         – Fjellslått i Frolfjellet                           01;104

         – Fjellvegen/Vulusjøen/Hestås…          81;10

         – Forrakampen                                        03;39

         – Gamal fylkesinndeling og inn-

                   trønderdialekten i dag                   84;46

         – Den gamle vegleia. Markabygda-

                 Levanger                                          90;71

         – Gammelkongsveien gjennom

                   Nordbygda                                               89;69

         – Gikk hjem fra Amerika                       11;82

         – Grønns gate i Levanger                       86;32

         – Gullgraverekspedisjonen som

                 skulle til…                                       85;26

         – Halsstein i Frol                                    99;140

         – Heglesvollomnen                                 9871

         – Heglesvollen år 2000                          99;65

         – Hestøya                                                 86;76

         – Historia om Burmoen                          88;28

         – Historien om en bautastein                 01;25

         – Innflytting til Åsen…                          84;65

         – John Morrisons tredje og siste tokt…         03;188

         – Kalkomnan på Nesset                          93;122

         – Klimavariasjoner i Trøndelag be-

                   lyst av årringanalyser                    88;95

         – Konflikt, landskap og rikdom i

                   Levanger                                         12;37

         – Kor gammal er Levanger?                   86;7

         – Kulturminner og kulturlandskap

                   i Levanger                                       93;56

         – Kulturmiljøfredning av Levanger by 11;160

         – Kvernsteinene på Burmoen                 95;20
         – Levanger, byen med ei lang

forhistorie                                      11;164

         – Levanger sentrum                                01;151

– Levangerelva og Levangerhalvøya    13;11

– Levangerelva – ei sørgelig

         handling fra 1895                         08;89

– Levangselva som badeplass                99;134

– Livet i Levanger for 150 år siden       86;19

– Markeder og næringskontakt

         over grensen…                               05;85

– Marmorbruddet på Stavlo i Skogn    05;208

– Martnashistorien i Levanger               09;91
         – Murte hvelvkjellere i Levanger          12;141

– Nordenfjeldske Dragonregiment

         med standkvarter på…                 95;142

– Nytt om gammelt på Gjemble            84;7

– Ole Olsen Norviks aner og ætt           94;55

– Om jarnvinna og jarnvinneanlegg     83;7

– Om dyregraver og kolmiler                82;96

– Regulering og bebyggelse i

         Levanger                                        86;15

– Reistad kirke                                        10;200

– Reistadbustaden                                  02;150

– Rinnleiret basis                                    00;98

– Sagbruksdriften i Levanger på

         16- og 1700-tallet                         94;71

– Seks runde tjern langs Storelva                   93;116

– Setervollar i Åsen                                81;81

– Den siste bjørnen i Åsen                     94;12

– Skogen vår                                           02;65

– Skånes Skanse                                               90;22

– Skånes øvre skanse – den eldste?      03;69

– Slamhylla                                             81;15

– Småflytur over Innherred i 1983       08;97

– Tegneren Karl Arne Sandnes             08;35

– Tragedien på Hammervatnet i 1872  04;92

– Tyske anlegg og installasjoner
                   i Åsen                                              01;128

– Unionsupplösningen 1905                 04;194

– Vann blir til kraft i Hansfossen          83;74

– Varder/Veter – et gammelt signal-

         system                                            92;66

– Vedgassgeneratoren brukbar

         energireserve i krisetid                 94;17        

– Virksomheten rundt fossene i
                   Levangervassdraget                       92;56        

Kastviksagnet, Åsen                                        84;34

”Katt-Anna”                                                      90;100

Kieler, Laura, forfatter                                    89;63-99;96

Kielland, Gustava, forfatter                                     04;155

Kino

         – Festiviteten/Festsalen                          91;16

         (Kirkekunst)
         se Kunst, kunstnere og kunsthånd-
         verk

Kirken

         – Geistlige embeder i Norge                  87;108

         – Kirkestriden på Ytterøy                      08;57

Kirker i Levanger       

         – Alstadhaug kirke                                   01;143

         – Bamberg arbeidskirke                           06;35      

         – Ekne kirke                                              00;57

         – Et bilde fra Alstadhaug i perioden

                      1250-1650                                 13;22

       –   Kirken på Gjeite…                                07;182

         – Kirkestedet på Veie og Svendgård       99;157

         – Levanger kirke                                       81;56-95;97-02;7

         – Lo kirke                                                04;146

         – Markabygda kirke                               84;79

         – Okkenhaug kapell                               82;117

         – Reistad kirke                                        10;200

         – Ølkirkene i Skogn                               12;111

         – Åsen kirke                                            93;133

Kirkevei, Ekne                                                 83;49

Kirkhaugen (del av større artikkel)                 11;136
Kjølstad, Andreas, avisredaktør f. 1811                  02;135-13;19

         (Kjønnsroller)

         se Kvinnesak og likestilling

Kleivankorsen, Frol                                       95;17

Kleven, Ole Larsen, klokkemaker                  83;17

(Klima)                                                             

se Vær og klima

Klivlebakken                                                    01;51

Kloakk og sanitæranlegg                                 10;54

Klokker og klokkemakere                     

 • Klokka i åkeren 05;265               
 • Klokkemakeren Johannes Bergsve 83;30
 • Registrering av gulvklokker i… 83;17
 • Suppanklokker 94;48                 

Kloster                                                               81;55

Klykken, Peder, sorenskriver                         96;67

Klæbu seminar                                                  92;91

Klær og moter

 • Da brura fekk straff for å pynte seg 90;98
 • Fra linfrø til ferdig klede 83;37

–   Gamle Klær & Tekstiler i Frol
             høsten 1984                                   85;62                            (Knottbil)

se Vedgassgenerator

Kolseth, Helge, arbeidsmann                          83;74

Kolmiler                                                            82;96

Kommunale utvalg/ombudsmenn                            83;92

Kommunearkivet                                              96;23

Kommunebudsjett, 1891                                82;76

Konfirmasjon                                                    97;106

Kornmagasinet, Skogn                                    91;108

Kornproduksjon                                                        87;104

Kraftverk

         –   Elvheim – folket og fargeriet           13;185

 • Fossingelva i Åsen 87;87
 • Kraftutbygging i Levanger herred,
           senere Frol kommune 09;123
 • Vann blir til kraft i Hansfossen 83;87

Krebs, Erich                                                      12;169

         (Krigsminnesmerke)

         se Verdenskrigen 1940-45

(Krigsår)

se Armfeldt-toget, Skånes skanse og

Verdenskrigen 1940-45

(Kriminalitet)

se Lovbrudd og kriminalitet

Kristiansen, Anton, blikkenslager                 93;29

Krogness, Andreas, handelsmann                            92;5

Krogstad, Petter                                                05;273

Krogstadvollen                                                 94;96

Kruse, Alfred, red.                                            04;55

Kulturminner og kulturlandskap

         – Bautastein                                             01;25

         – Bronsehesten fra Okkenhaug             12;73

         – Fra Tjodgate til Kongevei                            00;123

         – Kulturminner og kulturlandskap       93;56
         – Kulturminneplan (1995)                     09;157
         – Kulturminneåret (2009)                      09;196

         – Reistad kirke                                        10;200

         – Rinnleiret basis                                    00;98

– Skånes skanse                                      90;22

– Vikingetidens kvinneliv,

         gravfunn mm.                                12;76

 • lkirkene i Skogn 12;111

Kulturvern

 • Brusve – et arkitektur- og
         kulturhistorisk dokument 83;104      
 • Foreningen til Norske Fortids-
       minnesmerkes bevaring          83;99
 • Gamle Klær & Tekstiler i Frol… 85;62

Kunst, kunstnere og kunsthåndverk                       

         se også Rosemaling

         – Et bilde fra Alstadhaug i perioden

                       1250-1650                                 13;22

         – Fagerstrand, Johan Holum, møbel-   

                   snekker                                           00;33

         – Garlaus, Ola, kunstmaler                     99;22

         – Holm, Christian Andersen, gjørtler   95;5

         – Husflid og brukskunst, 1921              88;82

         – Janson i Bakkehuset                                      13;85

         – Kieler, Laura, forfatter                        89;63-99;96      

– Kråskapet på Nordenget,

                   Markabygda                                   95;49

         – Kvalstad, Elliot, kunstmaler               93;10-05;250

         – Kvalstad, Louis, forfatter                    93;10-05;250

         – Laulo, Ole Jacobsen,   treskjærer og

billedhugger                                95;97

         – Levanger Husflidsforening                 09;202

         – Lynum, Oscar, billedhugger              92;61

– Markabygdas ukjente møbel-

snekker                                           94;158

         – Martin Aagaard – marinemaleren

                 fra Levanger                                    13;81

         – Müller, Morten, kunstmaler              00;89

         – Nordal, Helge                                       12; 91

         – Olstad, Ole, rosemaler                        94;9

         – Reimar, Trygve, forfatter                    97;88

         – Ryggen, Hans, kunstmaler                 01;21

         – Sandnes, Karl Arne, forfatter              03;175

         – Schive, Jacob, kunstmaler                  00;89

         – Skjerve, Ingvald August, forfatter     97;70

         – Skaanes, Johan Edv., møbelsnekker 88;5

         – Stokke, Jon, linvever                          81;43

         – Suppanklokker                                    94;48

         (Kunsthornbygget)

         se Industri og handelsvirksomhet

Kuriosa  

– Aksel                                                      91;91

         – Bess Dullum                                         99;89

– Blekkspruten                                         00;119

– Dette er også historie…                        00;147

– Den gode hjelper i veikanten               05;265

         – Har du sett riva i Skallen?                            13;147

– Klokka i åkeren                                     11;201-06:239

– Kronglåt kyrkjeveg                               83;49

– Småstubber fra virkeligheten               95;118

         – Tuntreet                                                96;38

Kvalstad, Elliot, kunstmaler                            93;10-05;250

Kvalstad, Louis, forfatter                                 93;10-05;250

Kvernsteiner

 • Gammel arbeidsvirksomhet på
           Ekne (Høttelva)          88;25
 • Historia om Burmoen 88;34
 • Kvernsteinene på Burmoen 95;20

Kvam, Ellen                                                        04;189

Kvilstad                                                              01;41

Kvinnearbeid og -liv

– Bakst                                                      92;108-97;32-

                                           06;70

– Det gamle kjøkkenet                             12;20

– Gunda Skjerve                                      98;22

         – Heimeslakting                                      07;57

         – Henriette Schönberg Erken                05;130

         – Husflid, 1921                                               88;82

         – Huslig økonomi først på 1900-tallet 08;234

         – Hverdagsliv                                          95;15-01;99-01;38

         – Hverdagsliv, 1940-45                        97;110

         – Jordmor Henrikka S. Nergård            06;156

         – Julebakst                                               95;60

         – Juleforberedelser                                 96;114

         – Klesstell                                                03;74
         – Kniplinger                                            05;108

         – Linarbeid                                              83;37-06;68

         – Masstu på Holte                                   06;66

         – Oppskrifter/bøker                                84;97

         – Potetsmel                                              01;36-06;70

         – Setring                                                  94;96
         – Stemmerett for kvinner 100 år           13;7

         – Vev                                                       86;101,105-05;104

         – Vikingtidens kvinneliv; grav-

                     funn mm.                                      12;76

Kvinnesak og likestilling

         – Kommunale ombudsmenn…             83;92                           

         – Stemmerett for kvinner 100 år           13;7

(Lag og foreninger)

se Foreninger
Laing, Samuel, eng. forfatter og reisende       86;19-97;52

Landbruk

–   Amtsudstillingen på Levanger
                       i 1905                                       05;95

–   Ord og uttrykk frå onnearbeid          88;43

–   Petter og Laura Wennes (om

               Brusve, Solbakken og Rust-

              gården i Skogn                         13; 176

         (Landhandel)

         se Handel

Langdal kolonial                                              12;103

Langfallet, Ekne                                              97;37

Langaas, Helga, barne- og ungdomsminner  01;38

Langås, Odd, repr. AIF som bokser               10;133

Larsen, Lars og Oline                                       05;215

Larsstua på Kvilstad                                         01;41

Laulo, Ole J., treskjærer og billedhugger      95;97

         (”Laura fra Lø”)

         se Müller, Laura Anna Sophie

Laura i Støreslia                                                92;108

Lauvøya, Skogn                                               09;227               

Leger

 • 30 år med doktor Sørensen 09;223

         –   Andreas Berg Nilssen – første
                        fastbuande lege i Åsen             02;146

 • Ludvig Bremer 88;50

Leira sjefsgård                                                   95;163

(Leirskred)

se Ulykker

(Lest-Oline)

se Larsen, Oline

Levanger apotek                                                         96;8

Levanger Arboret i Staupsmarka                    10;159

Levanger bibliotek                                           82;78-03;125

                                  -11;46

Levanger bokhandel                                         02;74

Levanger borgerskole                                       85;69

Levanger Buekorps                                         08;123

Levanger by

       – 1700-tallet                                                12;141             

       – 1853                                                          93;51

       – ca. 1870                                                    93;80-05;283

-07;18

       – 1881                                                          94;109

     – 1891                                                          82;76

       – 1892                                                          92;86

       – 1905                                                          05;82,101

       – ca. 1910                                                    82;88

       – 1913                                                          09;40

       – 1936                                                          94;5

       – ca. 1950                                                    04;184

       – 1950- og 60-tallet                                    12;192

       – 125-årsjubileum 1961                             11;7

       – Barndomsminner                                     90;50-92;77-04;60

       – Backlund Hotell                                      99;33

       – Båtbyggerne og Sundet                           06;180

       – Da Jerikos murer falt                               06;53

       – Dører i trehusbyen Levanger                  12;33

       – Emilies hus i Sjøgt. 4                              10;92

       – Esther Eriksen                                          10;118

       – Fenk-Erik med kustus gjennom

                           40 år                                         11;23

       – Et frekt overfall i byens gater                 08;85

       – Gjenreising etter bybrannen 1897         04;193

       – Guldlistefabrikken                                  05;215

       – Hofstad, Peter                                          02;82

       – Holm, Arne A/S, dressinfabrikk           05;241

       – Hvordan så kirken ut?                             81;56

       – Innherred Sykehus                                  05;256

       – Jernbaneparken i Levanger                     13;53

       – Kaffestova                                                09;28

       – ”Kor gamal er Levanger?”                      86;7

       – Kulturmiljøfredningen                            11;160

       – ”Levanger angaaende”. Leserinnlegg
                            i NTA fra 1852                     07;62

       – Levanger Apotek                                     96;8

       – Levanger Buekorps                                 08;123

       – Levanger, byen med ei lang for-

                           historie                                     11;164

       – Levanger i verdenslitteraturen                08;137    

       – Levanger-elva                                          92;81

       – Levangerelva og Levangerhalvøya       13;11

       – ”Levangerminne fra vaaren 1894”         07;28

       – Levanger-opprøret, 1851                     87;34

       – Levanger-sundet                                      04;203-06;180

       – Lærerskolebygningen                              00;7

       – Markedene på Frösön og Levanger

                           var grunnlaget for at by-

                           status ble vedtatt                     11;76

       – Martnan og Levanger – om grunn-

                           laget for tettsteddannelse        12;150

       – Martnanshandel                                    91;103

       – Martnashistoria i Levanger                     09;91

       – Middelskolen m.fl.                                  85;69

       – Murte hvelvkjellere i Levanger              12;141

       – Musikkpaviljongen                                 05;235-07;220

       – Nordre Trondhjems Amtstidende          98;114    

       – Postkort og bilder                                    90;112-95;23-

                                                      04;60,184  

       – Regulering og byggeskikk                      87;15-01;151-

                                                      02;82

       – Sejersted, Johannes Mathias                   02;79

       – Soltingstua                                               11;160

       – Strandsitterne                                           01;95

Levanger Bygdeboknemnd                               04;109

       (Levanger Folkebibliotek)

       se Levanger Bibliotek

Levanger Herred (Frol), 50 år i 1906               06;105

Levanger Herred Samtalelag

 • Avskrift av protokoll fra
             Levanger Herred…          01;87
 • Levanger Herred Samtalelag 02;88

Levanger Herreds Arbeiderlag                        07;33

Levanger Historielag

– 20 år, 1997                                          97;118

         – Frem til i dag, 1981                                     81;7

         – Fra gras til melk                                   98;107

– Jernvinna (Heståsdalen)                     99;54

         – Klesutstillingen på Hegle                    85;62

         – Korndagene på Hegle                          87;104

– Årbok for 25. gang                              05;7

Levanger Husflidslag                                       09;202

Levanger Husmorvikarskole                           98;22

Levanger Håndverkerforening                        05;215

Levanger Jernbanestasjon

         –   Jernbaneparken i Levanger                13;53

Levanger kino                                                   91;20

Levanger kirke (alle kirkene)

 • Hvordan så kirken ut? 81;56                 
 • Levanger kirke 1902-2002 02;7

–   Levangerelva og Levangerhalvøya   13;11

 

 • Ole Jacobsen Laulo. Husmanns-
           gutten som skapte… 95;97
 • Undrenes tid er ikke forbi 12;21                 

Levanger kommune

 • Bakgrunnsstoff og kommentarer
         til enkelte av postene i… 82;76
 • Eldre kommunearkiver i Levanger 96;23
 • Kommunale ombudsmenn i Skogn
           og Levanger kommune… 83;92
 • Storkommunen feirer 50 år 12;7

Levanger kommuneskoger                              02;65

Levanger Kunstforening                                  07;206

Levanger Landsgymnas                                   98;55

 

(Levanger landsogns hornmusikk-

Forening)

se Musikk og sang

Levanger off. lærerskole                                  00;7-12;175

Levanger Mannssonglag                                  05;147

Levanger Melkefabrikk A/S                            04;7

Levanger Museum                        

         – Dampskipsbrygga                                97;72

         – Dører i trehusbyen Levanger             12;33

– Fotobevaring                                                92;52

– Levanger Museum                              85;112      

– Museumsplan                                     96;31-04;212
– Om å rekonstruere et labratorium      11;153

Levanger Musikklubb                                               92;113

Levanger og Frol Skytterlag 150 år                09;208

Levanger og Omegn Arbeiderparti                 13;164

Levanger sentrum – en kulturmiljøanalyse     01;151

Levanger skole se også Levanger borgerskole

 • Levanger skole 200 år 03;113
 • Skolene på Levanger 85;69

Levanger Speil- og Guldlistefabrikk

         –   Esther Eriksen                                     10;124

 • Levanger Speil- & Guldliste-
             fabrikk 1906-1984 05;215
 • Lønningslistene. Listefabrikken
             1917-22 07;133

Levanger Sportskytterlag                                 03;179

Levanger Sportslag                                           06;119

Levanger Vannverk                                          08;225

Levanger-Avisa

 • Avisen og byens første utvikling 98;114
 • Boktrykker Andreas Kjølstad og de
           første årene med… 02;135
 • Bygdene her omkring for 150 år… 98;118
 • Hundre år gamle annonser 89;76
 • Hverdagsproblemer i 1853 93;51
 • Levanger-Avisa 150 år 98;109
 • Litt om aviser i Levanger 85;20
 • Litt om to av mine oldeforeldre 13;19
 • ”Tabt og fundet”, 1870 åra 93;80

Levangerboka, ”Skogn Historie”                             04;109

Levangerdistriktet med ”Bjerkan-bilder”       88;70

Levanger-elva

         –   Avløpssanering                                   09;146

–   Bading                                                 99;134

– Ei sørgeleg hending i 1895                08;89

         –   Fløtningskontrakt                               97;108

         –   Fossene i …                                         92;56

         –   Hansfossen                                          83;74

         – Jernbaneparken i Levanger                13;53

 • Jernvegs-brua over … 82;68

–   Kor gammal er Levanger?                  86;7

–   Levangerelva og Levangerhalvøya   13;11

–   Møller og sagbruk i …                       82;25                                                    

–   Nytt elveløp                                       92;81

–   Vaskarhøl’n                                        99;19

Levangerelvens Fellesfløtnings-

forening, 1923-46                                  82;22-03;77

Levangerkantaten 1936                                   07;202-08;48

Levanger-martnan                                           

–   De markedshandlende på Levanger  91;103

–   Djevelen på Levangermartnan           81;41

–   Heim frå martna’n                              86;56

–   Historia om Burmoen                        88;28

–   Hva er økomuseum?                          96;76

–   Hæst-martnan på…                                      00;158

–   ”Jamtskyssen”, en stor aktivitet i
sin tid                                    99;121

–   Levanger i verdenslitteraturen           08;137

–   Levangermartnan og Jemthandelen  82;72

–   Markedene på Frösön og Levanger

                   var grunnlaget for at by-

                   status ble vedtatt                           11;76

–   Markeder og næringskontakter over
grensen i Midt-Norden        05;85

–   Martnan og Levanger – og grunn-

                 laget for tettsteddannelse      12;150

–   Martnan på 1870-talet                       05;283

–   Martnashistorien i Levanger              09;91

–   Musikk uten grenser                          05;125

–   Om jemtsk og trøndersk – og
Levangermarknaden            05;119

–   Sang til åpning av Marsimartnan     
2009                                               09;106

–   Tekstilkunnskap over grensen          05;110

Levanger-opprøret, 1851                                 87;34

Levanger-sundet

–   Båtbyggerne og Sundet                     06;180      

–   Dikkedaler i Levangersundet            07;83

–   Sundet som skapte byen                    04;203

Levanger-utstillingen, 1936                           94;5

Levangsbilder; en lokalhistorisk foto-

         samling                                                     11;141

Leveraas, Hans Martin f. 1874                        13;88        

Lian-karene

 • ”Liankarran” 09;182
 • Om skirenn i det gamle Levanger 86;51

Lien, Rasmus, bilpionér                                  86;35

         (Likestilling)
         se Kvinnesak og likestilling

Lille Leira                                                          87;16

Lin                                                                     83;37- 06;68

         se også Kvinnearbeid

Lofotfiske                                                          12;135

Lokomobil                                                          01;103

Lovbrudd og kriminalitet

         – Eventyreren og landstrykeren Johs.

                     Blanche                                          90;104    

– Et frekt overfall i byens gater              08;85      

Ludvig Bremers veg                                         88;50

Ludvik Jenssens & Co. Assortert

                            kolonialforretning                11;105

”Lykkens Prøve”, Frol

 • Innherred Barneheim                    05;174
 • Klokka i åkeren 05;265

Lyngstad, Johanna, bondekone                      99;108

Lyngstad, Per Arvid, minneord                      83;107

Lynum landhandel                                           07;125

Lynum, Ole, lensmann                                    83;104

Lynum, Oscar, billedhugger                           92;61

Lynaas, Paul Gustav, altmuligmann              95;104

Lysaker beitelag                                                09;227

         (Madame Backlund)

         se Backlund Hotell

Markabygda

 • Bina og Olaf på Dalsve                    94;112               
 • Drukningsulykke i Grønningen
  11.1939 09;217
 • Forliket i ”Kotto” på Burtangen 87;94
 • Fritidsgrossisten på Nordenget

Gård                                      11;196

 • De gamle Hallangårdene 03;122
 • Markabygdas ukjente møbelsnekker 94;158
 • To store branner i Markabygda 08;205
 • Utskrift fra skifteprotokoll for
             gården Buran (Markabygd) 92;74

Markabygda kirke                                            84;79

(Markeder)        

se Levanger-martnan

Marmorbrudd                                                   05;208

Marschhäuser, Albert Emil m.familie             12;85

Martini, Olene                                                  92;5-93;85

Martinis legat                                                    92;14

Mattradisjoner

         – Flatbrødbaking                                    92;108-01;102

         – Heimeslakting                                      07;57

– Julebakst                                              95;60

– Kokkekurs for unge menn anno

                   ca 1936                                  11;74

– Potetmel                                               01;36

Meieri

– Ekne                                                      95;33-95;52

– ”Melkkjørarlaget”                                98;7

(Meierikvartalet)

se Industri og handelsvirksomhet

Melby, Gerda                                                    10;7

Melby, Jan         , lege                                               10;16

Melby, John, lege                                            10;7

Merkedager                                                       93;129

Messehagel                                                        01;143

Meyer, Heinrich, grosserer                             95;47

Michelsen, Carl Johan                                               87;35

         (Middelalderkirker)
         se Kirker i Levanger

Middelskolen se også Skoler i Levanger        85;69

Midelfart, H.C.V. f.1771                                89;51

Militærliv

         –   ”Corps de garde”                                91;106

         –   Ein ”uforskammet” dragon                05;291

 • Frederik Hartvig Johan Heid-

mann                                                   97;39

         –   Grensevakt 1905                                 05;69,74,78
         –   Langbølgesenderen ved Sjøfor-
                   forsvarets…Rinnleiret                            09;161

 • Nordenfjeldske Dragonregiment

   på Rinnleiret                                      95;142

 • Det Nordenfjeldske Skiløper-

korps                                                   90;5

         –   Riarmoen øvingsplass                        13;105

         –   Skognske Eskadron                                     05;37,42,74,76,291

         –   Skånes skanse                                     90;22

–   Zinche og Heidmann i Skogn           96;52

(MILORG)

se Verdenskrigen 1940-45

Minnesmerker

         –   Avduking av minnesmerker for…    99;157

Misjonsarbeid, Ekne                                       00;57

Misjonsarbeid, Åsen                                        12;64

Mo gård                                                             87;34

Moan, Harald, arbeidsmann f.1898              82;17

Moanleiren, 2. verdenskrig                                      82;14

Mesloe, Engel, lærer                                        07;28

Morrison, John, eng. krigsflyger                    03;188

Mortensen, Andrea, fosterbarn                      10;62

Mostuen, Reidar, f.1907                                  95;130

         (Moter)

         Se Klær og moter

         (Motorhistorie)

         se Biler og motorhistorie

Mule barnesanitet                                             06;204

Mule Handel                                                     10;51

Mule skole        

 • Frå ein gamal protokoll 94;82
 • Mule skole 87;28

Mule skolekorps                                                        06;219

Munkeby (del av større artikkel)                    11;137-11;168

Munkeby kloster, Frol

 • Arkeologiske utgravning ved
         Munkeby kloster sommeren… 06;206
 • Historielagets ekskursjon til… 81;55
 • Klosterkjerka 89;32

Munkebye, Reidar, våre falne                        00;20

Munkrøstad, Frol                                            83;47

Munkrøstadfoss, Frol                                               94;79

Museer

– Bygdemuseet på Heir                          91;53

– Bymuseet i Levanger                           04;119

– Falstadsenteret                                     00;106
         – Levanger Museum                               85;112-96;31,76                                                      

– Museumsdrift                                      96;76

– Nordenget gårdsmuseum                    11;101

– Røstad, Asmund                                 95;65

– Unionsdramatikk 1905 på

           på Jamtli og Sverresborg             05;113

– Ytterøy Bygdetun, del 1                     06;152

– Ytterøy Bygdetun, del 2                     07;129
         – Ytterøy Bygdetun, del 3                      10;58

– Ytterøy Bygdetun, del 4                    11;108

Musikk og sang se også Viser, rim og sanger

         – 1830-årene                                          90;34

         – Andresen, Ole A.                                 03;94

         – Arbeidernes Mannskor                        12;186

         – Dillan, Helge                                        83;42

         – Frol orkester                                         85;95

         – Jonetta-visa                                           12;49

         – Kristiansen, Anton                              93;29

         – Levanger landsogns hornmusikk-

                      forening                                       01;35                 

         – Levanger landsogns musikkforening 95;76

         – Levanger Musikklubb                         92;113

         – Levangerkantaten                                07;202-08;48

         – Mule skolekorps                                  06;219

         – Musikk uten grenser                            05;124

         – Musikkpaviljongen                             05;235-07;220

         – Okkenhaug, Paul                                 91;43

– ”Sangforeningen af 3. Sept”….           99;94

– Seips visebok                                       93;119

         – Skillingviser fra Levanger                 99;92

         – Songlaget ”Våren” i Levanger            06;7

         – Trebelli-Concert, 1881                       94;109

         – Vardehaug, Gustav                              95;76

Musikkpaviljongen

 • Ny musikkpaviljong på den
            gamle rådhustomta 05;235
 • Supplerende oppl. til artikkelen     07;220

Myhre, Karen, handelskvinne                         06;140

Müller, Anne Rebekka                                     99;96

Müller, Laura Anna Sophie                             99;96

Müller, Morten, kunstmaler                           00;89

Møen, Ole, orgelbygger                                  85;39

 

Møller

         –   By Bruk                                                        87;92-95;73

         –   Heglefoss                                             97;34

         –   Levangerelva                           82;25                              

         –   Munkrøstadfoss                                  94;79

         –   Vindmølla på Skånes                          13;171

Møller, Ingeborg, forfatter                              87;58

Mønsterhaugen gård, Skogn                          81;43

Målstrid, Ekne og Ronglan                                      03;201

Nansen, Fridtjof                                               86;41

Narvik, 2. verdenskrig                                    89;16-05;273

Naturvern                                                          03;39

         (Navneformer)
         se Gatenavn og Stedsnavn

         (Nerbyn)

         se Levanger by

Nergård, Henrikka S., jordmor                        06;156

Nergård, Ragnhild, lærer                                10;229

Nesheim skole                                                  86;84

(Nessegaloppen)

se Idrett

Nessegutten                                                       09;70-10;65

Nesset Sanitetsforening                                   07;165

Nesvatnet, Ronglan                                         81;49

Nilsen, Odd, våre falne                                   00;18

Nilssen, Andreas Berg, lege                            06;146

Non-merker                                                       03;137

Nordal, Helge                                                    12;91

         (Nordbygdens Ungdomslag)

         se Ungdomslag

Nordenborg, Odd, sjømann                                     89;16

Nordenborg, Øivind, sjømann                       89;16

Nordenfjeldsk Tidende                                    85;20

Nordenfjeldske Dragonregiment på

Rinnleiret                                                 95;142

Nordenfjeldske Sprængstof A/S                     90;15

(Nordenfjeldske Treforedling A/S)

se Norske Skog

Nordenget, Markabygda                                 95;94

Nordre Halsan, sorenskrivergård                   05;134

Nordre Trondhjems Amtssygehus

 • Reglement for Nordre Thrond-
             hjems amtssygehuse 94;115
 • Året 1892 – et hundreårsminne 92;87

(Nordre Trondhjems Amtstidende)

se Kjølstad, Andreas og Levanger-Avisa

Nordtun Ungdomshus                                     00;94

Nord-Trøndelag Turistforening                      08;165

Norsk Jugoslavisk forening                             07;114

(Norske Skogindustrier, Fiborgtangen)

se Norske Skog

Norske Skog, papirfabrikk på Skogn

 • Fiborgtangen – for 25 år siden. 88;79
 • Fiborgtangen og Skogn 90;83
 • Nordenfjelske Treforedling A/S.
       Hva skjedde før 1966? 93;89
 • Norske Skog 50 år 12;11
 • Reidar Due 07;140

Norum, Karl Martin f. 1852                                     13;158

Norum, Theodor, husmann                             06;55

Nossum gård                                                     09;18

(Noveller)

se Fortellinger, noveller og dikt

         (Nybrottsarbeid)

se Bureising

Nydalens fabrikker                                           83;80

Nyenget, Petter, mekaniker og oppfinner     85;88

Nyengets mek. verksted                                   85;88

Ofring                                                                81;15

Okkenhaug se også Frol

 • Historia om Burmoen 88;28                 
 • Kunstverk i Okkenhaugs-grenda 05;250
 • Kvernsteinene på Burmoen – hvor

         kom de fra?                               95;20

 • Okkenhaug skole 88;64

Okkenhaug, Magnhild         (1908-2008)               08;211

Okkenhaug, Paul, organist og komponist     91;43-07;202

                                                              98;49

Okkenhaug, Sigrun, forfatter                         85;54

Okkenhaug kapell

 • Kunstverk i Okkenhaug-grenda 05;251
 • Okkenhaug kapell 82;117

Okkenhaug skole                                              88;65

Olsen, Peder, lærer og kirkesanger                91;32

Olsokspelet

         –   Paul Okkenhaug (1908-75)               91;43

Olsen, Paul                                                        87;49

Olssen, Olai, politiker                                     85;84

Olstad, Ole, møbelsnekker og glassmester    94;9

         (Olvishaugr)
         se Alstadhaug kirke

(Omgangsskole)

se Skoler

Oppdagelsesreiser

 • Dristige menn fra Levanger 85;15
 • Galapagos; eventyr eller … 89;82
 • Skogning med Nansen på Grøn-

landsferd                              86;41

Oppfinnere

         – Fagerstad, Johan H.                              00;33

         – Grøneng, Guttorm                                09;18

        – Nyenget, Petter                                     85;88

Ordtak og uttrykk                                             00;73    

Orgel                                                                  85;39

Originaler
         – ”Katt-Anna”                                         90;100

 • Karlsen, Emil Reidar 09;116

Orkester                                                             85;95

Ovidius, Jon, prest                                          04;78

Park- og hageanlegg

         – Jernbaneparken i Levanger                 13;53

Plantenavn                                                                  87;102

         (Plassnavn)

         se Stedsnavn

Pilegrimsleden gjennom Levanger                  94;64-97;7

 

 

Politikk

         –   Arbeidernes Idrettsforbund i
Levanger                               10;128

 • Arbeiderrørsla i Skogn gjennom
               50 år 05;289
 • Arbeidstjeneste (AT) i krigstida 10;204
 • Bakgrunnsstoff og kommentarer til

enkelte av postene i

Levanger-budsjettet

fra 1891                                82;76

         –   Da Skognapresten vart lyst i bann    04;78

         –   Gustav Sjåstad (1902-64)                  06;75

 • Halvdan Jønsson 1891-45, arbeider-
               leder og frihetskjemper 01;30
 • Harald Bothner 05;133
 • I skuggen av Vinterkrigen 81;60
 • Indtrøndelag Socialdemokrat og

mennene bak                        04;52

 • Kommunale ombudsmenn i Skogn

og Levanger                          83;92

         –   ”Kvindernes adresse”                         05;19

 • Leif Granli 1909-1988 05;258

         –   Levanger og Omegn Arbeiderparti    13;164

 • Levanger-opprøret februar 1851 87;34
 • Norsk Jugoslavisk forening

                 i Levanger                              07;114

 • Paul Gustav Lynaas 95;104
 • Peder Theodor Holst 91;28
 • Stemmerett for kvinner 100 år 13;7
 • Unionsupplösningen 1905          04;194
 • Året 1892 et hundreårsminne 92;86

(Postkort)

         se Levanger by

Postombæring

 • Dei ”gode,gamle” dagar 07;18
 • Postmannen Laurits Ulve 91;62

Prester

 • Da Skognapresten vart lyst i brann 04;78
 • Det eldste kartet over Skogn
               prestegjeld 85;10

(Prestearkiv)     

se Bibliotek og arkiv

         (Protokoller)

         se Bøker, hefter og protokoller

Qvam, Fredrikke Marie                                   13;7

Qvam, Ole Anton                                             92;93

Rallar og rallarliv                                            93;33

(Ras)

se Ulykker         

Rasmussen, Pauline Schmidt, artist               03;163

Ratåsen, Åsen                                                  90;73

(Regler)
         se Viser, rim og sanger

Reimar, Trygve, forfatter                                97;88

         (Reinsjølia)
         se Frolfjellet

Reinslyst arbeiderbolig

 • Minner fra arbeiderboligen Reins-
               lyst 02;47
 • Reinslyst arbeiderbolig 85;106

Reinås, Petronella                                             89;123

Reiser

 • En Norgesresa för 75 år sedan 88;99
 • Ferdaminni fraa sumaren 1860 10;23
 • Galapagos; eventyr eller… 89;82
 • Reisebrev fra 1893 83;80
 • Nordbygdens ungdomslag 04;87

Reistad kirke                                                     12;119

Reistadbustan                                                   92;18-02;150

Reitan, Karl Nikolai                                         01;98

Reithaug skole (Åsen)                                               88;58                 

Reitholdet                                                         01;148

Remonte-skolen på Levanger                          95;164

Renbjør, Harald, kjemiker og fotograf          02;94-11;153

”Renbjør-rommet”; Levanger Museum          11;153

Rettssaker

 • Ekstrating på Hellem (Åsen) 87;74        
 • Forliket i ”Kotto” på Burtangen 87;94
 • Litt om rettsforholdene i

Åsen 1673-1704                           84;91

(Revy)
se Teater, revy og skuespill

Riarmoen                                                           13;105

Richter, Ole, politiker                                     81;42

Riddervold, Julius, prest                                 05;58

Rieber-konsernet                                              08;27

(Rim)

se Viser, rim og sanger

Rinnan, Anna og Malakias                              98;120
Rinnan, Arne Frode, sjømann                        02;14

Rinnan Handel                                                  10;35

Rinnbustadmyran                                             96;20

Rinnleiret, ekserserplass se også Militærliv

 • Da unionsflaget firedes og det nye
             norske orlogsflag… 05;21
 • ”Fra Rindleret” i spaltene 05;55
 • Nordenfjeldske Dragonregiment
             med standkvarter på… 95;142
 • Rekruttskolen på Rinnleiret,
             eskadronane og… 05;30

– Skiløper-soldat!                                   90;5 

Rinnleiret basis – landmåling før 1990          00;98

Roknesvollen                                                    06;110

Ronglan                                                             81;49

Rosemaling

         – Olstad, Ole, rosemaler                         94;9

– Salthammer-kista                                 91;100

(Rovdyr)

se Jakt og fangst

(Rugandersvola)
         se Frolfjellet

Rustgården, Skogn                                           13;176

Ryggen, Hans, kunstmaler                              01;21

Rønnevigfamilien på Brusve                           03;55

Rønning, Gjermund ”Vyacheslav”                 05;300

Røstad, Asmund, bonde                                 95;65

Røstad, Ellrun Green, sanger                          05;154

Røstad, P.A (1875-1954)                               05;64

Røstad skole

 • april og evakueringa fra Røstad 03;36
 • Betraktninger omkring ei gammel
       kokebok 08;102
 • Det var den gongen det – ung
       arbeidstakar på Røstad 03;33
 • Fra Røstad skoles historie ved et
       100-årsjubileum 03;7
 • ”Privatongan” på Røstad 03;22
 • To 50 år gamle bilder 05;255      

Røstad søndre, Frol                                         05;177

Sagbruk                                                            

         – Fossingelva                                          87;87

         – Hansfossen                                           83;74

         – Levanger-elva                                      82;25

– Nordenget                                            95;94

– Sagbruksdriften i Levanger

16- og 1700-tallet                        94;71

– Sagtun Bruk A/S i Åsenfjord             90;94

Sagn

         – Levangermartnan                                 81;40

         – Levangerområdet                                 83;63

         – Markabygda                                         81;40-85;7

         – Pilegrimsleia gjennom Levanger        97;20

         – Åsen                                                      84;34

Salater, Ole Kristian, båtbygger                      06;180

Salberg, Ellen, lensmannsfrue                        89;57,63            

Saltbrenning                                                     83;33

Salthamar øvre                                                 81;53

Samer

 • Bygdesamer i Skogn                    05;303
 • Finn-namn i Levanger og spor

etter bygdesamer                  11;123

 • Samer frå Skogn i kirkebøker på
         tidlig 1700-tall 09;109

Sandnes, Karl Arne, forfatter og tegner          00;85-03;175-        08;35

Sandstad, Anders og Christiane                      93;19

         (Sanger)

         se Viser, rim og sanger

         (Sangkor)

         se Musikk og sang

Sanitetshuset på Ulve                                       11;65

Schielderup, Søren, slavehandler                            91;71

Schive, Jacob, kunstmaler                              00;89

Seehuus, Ingeman O.L., våre falne                00;17

Seip, Karl, prest og lærer f. 1850                    93;119
Sejersted, Johannes Mathias, militær            02;79

Selbo, Karl Johan, bonde                               88;75

Sem, Kjersten Elisabeth, bondekone             95;54

         (Seminaret)

         se Levanger off. Lærerskole

Setring

– Fjellslått i Frolfjellet                           01;104

– Kløvjan seterlag                                   95;126

– Kløvjanbustaden                                 10;76

– Krogstadvollen                                    94;96

– Minnestein over gjetarguten               00;148

– Roknesvollen                                       06;110

– Salthammervollen                               10;85

– Steinfera                                                        00;48

– Tomtvasslia                                          92;103

– Åsen                                                      81;81

(Sildefiske)

se Fiskeri

Sillermoen, 1925                                             00;151

Sissener, Peder L.E.W., apoteker f.1831      96;11

Sivertsen, Arne, minneord                              03;214

         (Sjefsgården)

         se Leira sjefsgård

         (Sjeteen)   
         se Jeteen

Sjøreiser

 • Dristige menn fra Levanger 85;15
 • En dramatisk svømmetur på…         08;219

Sjaastad, Anton                                                95;9

Sjaastad, Gustav, fylkesmann mm.                 06;75

Skalde-Ravn                                                     83;65

Skei, Arnulf                                                      95;104

Skifteprotokoll                                                 92;74

Skiidrett                                                            86;51

(Skikker)

se Tradisjoner

 

 

Skipsfart

 • Et forlis under første verdenskrig 08;93
 • Med brødrene Nordenborg på
         jakta ”M/S Brødrene” i… 89;16

Skillemyntmerker                                             93;74

Skillingviser                                                     99;92

”Skjerpingen” el. Alstadhaug fastskole          89;42-06;189

Skjerve, Gunda                                                 98;22

Skjerve, Ingvald August, forfatter                 97;70

Skjerve, Ole, f.1881                                        05;71

Skjesol skole                                                     88;58

Skogbrann                                                                  00;45

Skogn

         –   Bjørnang Rehabiliteringssenter         10;7

 • Bureising i Skogn 1934 – 1958 87;80
 • Bygdesamer i Skogn. Finnrommet

         i Lynalmenningen                    05; 303

 • Da Spanskesyken herjet i Skogn 08;155
 • Det eldste kartet over Skogn
           prestegjeld 85;10
 • Et barneminde fra Lello 10;62
 • Frå omgangslærar i halsjarn –
           til ”forfalden fastskoleholder” 89;42
 • Hestøya 86;76
 • Husmandskontrakt 81;78
 • Jørgen Pedersen Holsand 89;5
 • Marmorbruddet på Stavlo i Skogn 05;208
 • Mønsterhaugan og mannen der 81;43
 • Olai Olssen 85;84
 • Skogn Tarvelighedsforening 82;101

 

Skogn Folkehøgskole                                      99;38

”Skogn Historie”, bygdeboknemnd              04;109

Skogn skytterlag                                                        87;65

Skogn Tarvelighetsforening                                     82;101,108

         (Skognske eskadron)

         se Militærliv

Skolebilder

         – Halsan                                                   05;206

         – Okkenhaug                                           99;80

Skolehagen i Staupslia                                     97;113

 

 

Skolehistorie

 • Frå omgangslærar i halsjarn – til
           ”forfalden fastskoleholder” 89;42
 • Skolane i Åsen 88;58

(Skoleloven av 1739)

         se Skoler i Levanger  

(Skoleprosjekt)

se Fotobevaring         og Halsstein

Skoler i Levanger

         – Avviklingen av Levanger Lands-

                        gymnas i 1942                          98;55

– Ekne                                                     85;43- 00;23

– Finne skole                                          08;173

– Halsan                                                   87;22-00;65-              03;107-206

– Hegle                                                    86;58

– Hegle gamle skole

– Håndbok for lærere                             91;36

– Levanger skole                                     85;69

– Levanger skole 200 år                         03;113

– ”med sin smukke Fane i Spidsen”     99;105

– Markabygda                                         95;84

– Minner fra Hegle skole                       10;107

– Minner fra Levanger off. lærerskole  12;175

– Minner fra tida på Hegle skole           13;74

– Mule                                                     87;28-94;82

– Nesheim                                               86;84-06;189

– Norsk i gamle dager                                      93;101

– Okkenhaug                                           88;65-98;80-99;80

– Omgangsskolen i Skogn                     89;42
         – Praktbygg i Levanger 100 år              00;7

– Solhaug                                                88;58

– Skoleminner fra Ytterøy ca. 1890     07;45

– Skoleprotokoller i Levanger             

                  Landsogn (Hegle skole)       06;72

– Skoleprotokoller i Skogn                            01;93

– Sykepleierutdanningen 70 år             10;100

– Vårtun skole og attføring                    10;178

(Skomaker)
        se Håndverk

 

(Skrøner og skrømt)

se Humor, skrøner og skrømt

         (Skuespill)
         se Teater, revy og skuespill

Skyssvesenet                                                     96;81

Skytterlag

         – Levanger og Frol skytterlag 150 år     09;208

– Levanger Sportsskytterlag
               gjennom 50 år                                   03;179

– Skogn skytterlag                                   87;65

– Skytterlagsbanen på Gran                    12;200

Skaanes, Arvid, butikkmann                          10;44

Skaanes, Dagrun, butikkdame                        10;44

Skaanes, Johan Edvard, møbelsnekker                   88;5 

Skånes Skanse

– Konflikt, landskap og rikdom i

   Levanger                                          12;37

– Skånes Skanse – et spesielt kultur-
               minne i Levanger                     90;22

– Skånes øvre skanse – den eldste?       03;69

Skånesmølla                                                      13; 171

Slekt

         – Eggen, Gjermund                                 03;146                         – En innflyttet familie, Ole og Karen

                Eriksen på Gryte                            95;13        

         – En menneskeskjebne                          95;54

– Et søskenmøte 27. juni 1975             88;56

– Fant slektninger ved hjelp av

                   gårdsbilde…                          06;83

– Ferstangen, Marthe og Hans               03;146

         – Frostaslekter i Skogn                          02;85

– Genealogical Library of the

Church of Jesus Christ of Latter

Days Saints                                    84;89

         – Merkelige sammentreff                       00;85

– Ole Olsen Norviks aner og ætt           94;55

– Om å lete etter røtter…                       09;41

– Slektslitteratur, bibliografi                 91;132

         – Sorenskriver Peder Klykken…          96;72

         – Strømsøefamilien                                96;97

         – Tvillingslekta Hallan                           04;101

Småland, Skogn                                              87;5

(Snekkere)

se Håndverk

Solberg, Karl, snekker                                    82;117

         (Soldater)
         se Militærliv

Solhaug bedehus, Frol                                              07;50

Solhaug skole, Åsenfjord                                88;58

Solheim, Eilif Andreas, våre falne                 00;14

Soltingstua                                                        11;34

Solaas, Hanna Bergitte, bestyrerinne             87;13-06;98

Songlaget ”Våren”                                            06;17

„Sons of Norway“ 100 år                                95;40

Sorenskrivere og sorenskriveriene

         –   Harald Bothner                                   05;133

         –   Peder Klykken                                    96;67

Spanskesyka

 • Da Spanskesyka herjet i Skogn 08;155
 • Spanskesyka 87;55

Speiderarbeid i Levanger og Skogn                11;183-12;53

St. Brettiva                                                        81;55        

St. Margaretha kirke                                         99;157

St. Michaels kirke                                            99;157

Staupslia

 • Frå Hobran til ”Høgberga” 82;66
 • Hage og uthus i Staupslia 97;113

Staupsmarka                                                     10;159

Stavlo, Skogn                                                  05;208

Stedsnavn

         –  Brurstien, Ekne                                   98;53

         – Burmoen, Okkenhaug                       88;28

         – Det eldste kartet…, Skogn                  85;10

         – Et bilde fra Alstadhaug i perioden

                       1250-1650                                 13;22

         – Finn-namna i Levanger; spor

                            etter bygdesamer                  11;123      

– Fjellvegen-Vulusjøen-

Heståsdalen-Hårskallen                81;10

         – Frol                                                        11;31

– Gjemble                                               84;7

– Hobran/Høgberga                               82;66

– Non-merker, Levanger                       03;137

– Plassnamn, Åsen                                 83;69                                                                                                                                                                

– ”Rabben”, Okkenhaug                       90;89

– Rusletur i minneland, Ekne               97;26

– Setervoller, Åsen                                85;69                                                    

– Varder                                                   92;66

– ”Vin”-namn, Skogn                           83;56                                

Steinbrudd

 • Kvernsteinene på Burmoen 95;20
 • Marmorbruddet på Stavlo i Skogn   05;208

(Stiklestad)
se Olsokspelet

(Stjør- og Verdal tingbøker)

         se Rettssaker

Stokke, Jon, bonde og linvever                     81;43

Stokkvola i Åsen                                              11;18

Storborg, Hans, altmuligmann                       86;73

Storborg, Peder Marius, butikkmann            10;43

Storelva

 • Da vi sprengte stamnen i Storelva 94;62
 • Seks runde tjern langs Storelva 93;116

Strandsittere                                                      01;95

Strømsøes bakeri                                              96;97

Strømsøe, familien                                          93;45

Stubbe, Axel Hansen                                       08;54

Støp, Teodor Sørensen, eventyrer                 85;26

Støre, Martine (Marte) 1872-1973                 11;82

Støre, Skogn                                                    94;28

Sundbrua                                                           82;76-04;203

                                                        -10;213

Sundhedskommisjonen i Skogn                     92;154

Suppanklokker                                                 94;48

Svartebøker                                                       85;7

”Svein Jarl”, frakteskip i Nordenfjeldske

         Dampskibsselskab                                  08;93

Svendgård kirke                                                         12;112

Svendsen, Peder, avholdsmann                     01;82

Sverre I.L.

 • Ishockeyavdelingen til IL ”Sverre” 07;40
 • ”Sverre” 85;48

Sykdom og smitte

         – Dysenteri                                              93;45-93;54

         – Før vannklosettet                                 10;54

        – Historien gjentar seg                            13;150

         – Spanskesyka                                        87;55

Sykehus

         – 70-årsjubileum for 3-årig grunn-
                   utdanning i sykepleie i Levanger 10;100

– Ludvig Bremer                                     88;50

– To 50 år gamle bilder                          05;256

Syrstad, Even, urmaker                                   00;115

Sæchnann, Johannes, lærer og damask-

vever                                                                  86;100

Sæte, Gustav                                                     95;130
Sæther, Guro Anna f. Krogstad f. 1810                   13;19

Sæther, Peter Andreas f. 1812                         13;19

Sørensen, Brynjulf, lege                                  09;223

(Tegninger)

se Kart, tegninger og skisser
Teater, revy og skuespill

         – Festiviteten/Festsalen                          91;16                 
         – Hundre år gamle annonser                  89;76

         – Levanger Musikklubb                         92;113

         – ”Nordens størsta konstnärinna i

                        magi” växte upp i Levanger     03;163

         – Tegneren H. Nordal fra Levanger       12;91

         – ”- til Ære for vor lille By”                   94;109

Tekstiler

 • Dreiel og damask i Levanger
             sokn omkring 1850 86;101
 • Fra linfrø til ferdig klede 83;37
 • Gamle Klær & Tekstiler i Frol… 85;62

 

Telefon

 • Budene på Telegrafen 09;7
 • Telefonen kommer til Øverbygda
             i Frol 83;47

Telegrafen                                                         09;7

Thranebevegelsen i Trøndelag                        87;34
Thurn-Paulsen, Birger og Trygve          , bok-

handlere                                                   02;75

Tingbøker

 • Ekstrating på Hellem (Åsen) 87;74
 • Litt om rettsforholdene i Åsen
             i 1673-1704 84;91

Tingstad vestre, Frol                                        07;87

Tippelag anno 1906                                         11;44

(”Tirpitz”)

se Verdenskrigen 1940-45)         
Tommen Gram Folie A/S                                02;17
Tomtvatnet                                                        09;123

Tonning, Peder R.F., apoteker   f.1840                  96;11

Torvstikking                                                    96;20

Tradisjoner og minner

se også Barndomsminner

– 17. mai på Ekne                                   99;82

– Barbersliperen ”Rollo”                       06;179

         – Bearlag, Frol                                       04;65

– Bryllup                                                 90;98

– Dei ”gamle gode” dagar                      07;18

– Flyttardag                                             02;103

– Haustarbeid, Buran                           01;99

– Heimeslakting, 1940-50 tallet            07;57

– Hovslagerkurs, Seter i 1944               06;136

– Julebaksten                                         95;60

– Juleminner, 1920-årene                      96;114

– Konfirmasjon                                       97;106

– Kverntur                                                        95;73

– Levanger, 1830-tallet                          86;19

– Levanger, ca. 1910                              82;88

– Masstuggu, Skogn                               06;66

– Merkedager, Frol                                93;129

– Non-merker i Levanger                       03;137

– Olsokstemnet, Alstadhaug i

1935                                               01;143

– Stenbryllup                                          93;19
– ”Den store sorenskriveren”

fyller 78 år                                    96;70

– Suppanklokker                                    94;48

– Sølvbryllup på Viset i Frol                05;249

– ”Udvalgte Kunst-stykker”…, 1798    84;97

Trampe, A.F.                                                     87;42

(Transportmidler)

se Båter, Jernbane, Lokomobil

og Veier og ferdsel    

Treforedlingsindustri                                       88;79-90;83-93;89

Tresking

 • Haustarbeid på Buran 01;99
 • Treskelaget Lettvint i Frol 87;71

Trondheimsfjorden

 • Fisket i Trondheimsfjorden 81;20                 
 • Hestøya 86;76
 • Håkjerringfiske i Trondheims

     fjorden                                          81;18

 • Om Trondheimsfjorden 83;33

Trær

– Aldersbestemmelse av trevirke

ved årringanalyse, Brusve           87;100                                                      

– Planting av lerk og andre treslag

langs Hell-Sunnanbanen              87;96

– Klimavariasjoner i Trøndelag

belyst av årringanalyser               88;95                                                    

         – Storfurua, Okkenhaug                      97;31

         – Tuntreet                                                95;38        

         – Villepletreet, Hestøya                        95;108

Trætlie, Anna, bondekone                              05;287

Trøndere                                                            81;33

Trønderlaget 100 år                                          99;7

Trønderlån

 • Brusve                   83;104

       –   Sør-Håve, Skogn                               94;14                                        

         –   Veierøstad                                          95;30

Tsjernobylulykken og Levanger i

                            aprildagene 1986                  11;37

Tuberkulose                                                      08;159

Tømmermåling                                                 06;232

Tømmertransport/drift        

 • Overgangen fra fløting til bil-
               transport av… 82;22
 • Storm, uvær og skogfall i… 84;36
 • Tømmerfløytinga i Hoplavass-

         draget                                    81;46

Ulve                                                                   11;65-11;101

Ulve kolonial                                                    11;101      

Ulve, Laurits, postmann                                  91;62

         (Ulvejakt)

        se Jakt og fangst

         (Ulvesleiren og Karienborg)

         se Leira sjefsgård

Ulvesli                                                               01;41

Ulykker

            –   Drukningsulykken i Grønningen…   09;217

         – Fire omkom ved flystyrt i Åsen                   02;109

         – John Morrisons tredje og
                   siste tokt…                                     03;188

            – Grubbåsen, 1900 i Åsen                    92;18, 02;130

         – Hammervatnet, 1872 i Åsen              04;92

         – Hokstad, 1870 på Ytterøy                 84;18

         – Langfallet, Ekne                                 97;37
         – Leirraset, 1932 ved Tingstad i Frol    07;87

– Levangerelva og Levangerhalvøya    13;11

         – Ras, 1835 på Ekne                              86;29

         – Skogbrann, Grevskottsveet/

         Våttåhaugen                                            00;45

– To store branner i Markabygda                   08;205      

– Verdalsraset, 19. mai 1893                95;54

Ungarn og flyktningehjelp i 1957                  |         12;26

Ungdomslag

– Ekne                                                     95;124

– Halsan                                                   13;43

– Mule                                                     00;94

– Nordbygdens innbydelse til reise      04;87

– Okkenhaug                                           91;79

Unionsoppløsningen, 1905                            04;194-05;(mye av årboka)

         (Utdanning)

         se Skoler i Levanger

Utmarksgårder

– Jonasplassen, Ekne                             94;152

– Karbua, Nesvatnet på Ronglan                   93;126

– Aasgårdene, Skogn                             93;112

(Uttrykk)

se Ordtak og uttrykk 

Utvandring

– Amerikabrev, 1879                             82;110

– Dagboksblad, 1885                             91;128                                  

– Navnelister, Ekne                                94;135-95;132

– Navnelister, Frol                                   90;118-91;118

92;132

– Navnelister, Levanger by                     90;118-91;118-

92;132

– Navnelister, Markabygda                   94;135-95;132

         – Navnelister, Skogn                              94;135-95;132

– Navnelister, Ytterøya                         88;105-89;106

– Navnelister, Åsen 1865-1882           86;109

– Navnelister, Åsen 1883-1929                     87;113                                                              

– Den nye verda                                               96;17

         – Odelsjenta, Ekne                                 96;45

         – Selbo, Karl Johan, Skogn                 88;75                            

– “Sons of Norway”                               95;40

(Uvær)     

se Vær og klima                                               

Valberget, Skogn                                             93;5

Valg, politiske                                                  87;9

Vanførelaget Vårsol                                         05;299

         (Vang kraftstasjon)

         se Kraftverk

Vang, Per <Peder Grinde>, bonde                 04;104

Vannforsyning                                                  82;77-08;225

Vardehaug, Gustav f. 1866                              95;76

Varder

– Hårskallen                                            92-66

– Solbergan                                             92;66

– Sonstadåsen                                         92;66

– Stokkvola                                             92;66

– Våttåberget                                           92;66

– Våttåhaugen                                         92;66

”Vaskarhøl´n”, Levanger-elva                        99;19
Vedul skole, Åsen                                          88;58-89;123

Vedgassgeneratoren

 • Juleaften 1944 på Falstad          04;180
 • Vedgassgeneratoren brukbar
       energikilde i krisetid                    94;17        

Veger og ferdsel

         – Brusvebrua                                           86;7-08;189

– Burmoen, Okkenhaug                        88;28

– Den eldste E6’n gjennom

Levanger                                        90;76

– Fra tjodgate til kongevei                    00;123

– Gammel bauta på plass                       05;310

– Gammelkongsveien gjennom

Nordbygda                                   89;69

– ”Gruslina” – Riksveg 754                            91;38

– Hyllvegen, Ekne                                 91;68

– Innherredsferja A/S 50 år                   08;68

– Jamtlandsveien startet i Mulelia         05;310

– Kirkevei, Ekne                                     83;49

– Levanger-Buran                                   92;29

– Markabygda-Levanger                        90;71

– Pilegrimsleia                                       94;64-97;7

– Sundbrua                                              04;203

– Sneplogliste for…                              90;102

– Veigrusing, Frol                                 04;127

Vegnavn se også Gatenavn

– Alosa                                                    99;51

– Jacob Schive                                        00;89

– P.W. Nilsen                                          99;50

Veie kirke                                                          12;115

Veierøstad, trønderlån                                    95;30

Vejen, Olaus, eventyrer                                  85;15

Verdal                                                            83;80

Verdal Samvirkelag, avd. Frol                        10;47

Verdal Samvirkelag, avd. Okkenhaug            11;93

Verdalsraset i 1893                                         95;54

Verdenskrigen 1940-45

– 9. april og evakueringa fra

Røstad                                           03;36

– Arbeidstjeneste (AT) i krigsttida       10;204

– Avduking av krigsminne ved

Elverum i Markabygda                 03;197

         – Barndomsminner fra 1944-45            10;175

         – De siste som rømte fra Falstad            02;145

         – En kostbar «solskinnshistorie»

                   fra Falstad og Ekne                        10;171

         – Eit krigsminne                                     99;112-03;169

         – Eit 65-årsminne                                    05;273

– Ekne, 1942                                          97;86-01;138

– Ekne og Ronglan, 1945                     97;61

– Falstad fangeleir                                    93;106-95;81-97;61-99;129-01;24-04;168,

180-06;198

– Falstadfangenes Forening                    05;280

– Fanger og flyktninger i Frol

fra 1940-45                                    98;63

– Fest på Salater Pensjonat                   96;94

– Fjellstavane                                          91;60

– Fra Narvik til Trøndelag i 1940         95;9

– Glimt fra krigstida                               98;66

– Hammervatnet                                     05;267

– Hverdagsglimt fra krigsårene             97;110

 • ”I flyktningers spår för frihet och

fred”. Grenslos-marsjen 2006      07;193

– Juleaften 1943                                               06;199

– Krigsminnesmerket i Fætten              85;115

– Kvinneavdelingen på Falstad             13;199

– Levanger Landsgymnas, 1942            98;55

– Maidagene, 1940                                92;148

– Meir om illegal transport av

våpen etc.                                     03;172

– Milorg i Skogn                                   94;86

– Minnehøytidlighet okt. 1992             93;106

– Minnemarkering på Ekne 8. mai
        2005                                                05;279

– Minner fra okkupasjonstida               03;167-04;168

– Minner fra våren 40                                      96;64

– Moan, kapitulasjon                             82;14

– Morrison, John, krigsflyger               03;188

– Reise med mælkbil’n                          99;124

– Skillemyntmerker                                93;74

– Skogn                                                   94;86

         – ”Tirpitz”                                                         82;7-92;23-03;188

         – Tysk marinebesøk i Levanger

                            1940                                      11;78

         – Vedgassgeneratoren                             94;17

         – Våre falne 1940-45                            00;10

         – Åsen                                                      01;128-05;267

Vestrum, Andreas P., militær                         84;95

Vestrum, Arne, lærer og bygdebokskriver    90;60-99;11-

                                                     10;225

Vestrum, Bardo, lensmann                             83;104

Vestrum, Einar                                                  10;85

(Veter)

se Varder

Veving

 • Dreiel og damask i Levanger sokn
       omkring 1850 86;100
 • Gudrun Daling og vevtradisjon 86;105

Vinje, Aasmund Olavsson                               10;23

Vinterkrigen, Finland                                               81;60

Viser, rim og sanger

se også Musikk og sang

– Auktion, rim                                        07;112

– Buraunvisa, vise                                 85;80
– Dandsehuset, vise                               05;125      

– Dompideisan, vise                               90;37

– Gamle barnerim og regler, rim           94;157
         – Jamtskreia skrir mot vest…, vise        05;124

– Jonetta-visa                                          12; 49

– Klokka fir når hanin gol,…, vise       05;127

– Klokka fyr nårr tuppen gol,…, vise   05;127      

– Kornmagasinvisen, vise/sang             91;110

– Mannen og konen                               09;145
         – Martnas-vi’s!                                       09;107

– Martnasvise, vise                                 95;16

– Sang om begivenhetenes gang under

                   under grænsevagten…          05;80

– Skillingviser fra Levanger                  99;92

– Skomakervisen, vise                           91;21

– Smil Levanger smil, vise                     92;114

– Song til Levanger, vise                       82;70

– Trøsterim, rim                                               94;47

– Tårim, rim                                            94;11

– Viser om Levanger og Verdal             11;12                 

Vist, Odin                                                          84;30-89;16-04;151

Vist, Ragnar, våre falne                                   00;19

Vodahl, Andreas, dagboknotater                    06;41-08;110-09;54

Vulusjøen, Frolfjellet                                               81;10

Vær og klima

         – Har du sett riva i Skallen?                            13;147

         – Klimavariasjoner i Trøndelag             88;95

– Levanger, den 21de Nov. 1853          93;51

– Merkedager                                          93;129

– Storm, uvær og skogfall i

         Levangerdistriktet de siste

                   150 år                                              84;36

– Storregnåret, 1921                              83;51-96;28

– Tropesommeren, 2002                       03;103

– Uværet i desember, 1902                    83;51

– Uværsåret, 1882                                  90;57
         (Værtegn)
         se Vær og klima

“Våren”, sangkor                                              06;17

Wahlstrøm, Frantz f. 1876                              13;31

Wasmuth, Georg Ulrich, militær                    00;76

Wennes, Laura f. 1889                                     13;176

Wennes, Peter Gerhard f. 1886-                      13;176

Wexelsen, Vilhelm Andreas                            92;93

Witbro, Jonas, eventyrer                                 85;15

Wold, Marius, reise Lev.-Kra 1888               93;77

Wucowitz, Ljuban, krigsfange                       97;61

Ytterøy

 • 50 år med Innherredsferja A/S 08;68
 • Bjørvika 06;152-07;129-                                          10;58-11;108
 • Bygdene her omkring for 150 år
       siden 98;118      
 • Et 50 års minne… 10;27
 • Historien om en bautastein 01;25
 • Historien om Henrik Brustad 82;36
 • Husmandsseddel fra Ytterøya 82;34
 • Husmannskontrakt: Nøvikhagen på
       Ytterøya 81;80
 • Kyrkjestriden på Ytterøy på slutten
       av 1800-tallet 08;57
 • Leirraset på Hokstad i 1870 84;18
 • Orgelbyggjar Ole Møen på Ytterøya 85;39
 • Skuleminner frå Ytterøy. Avskrift
       av nedtegnelser fra nov. 1950 07;45
 • Stenbryllup paa Ytterøen 15. marts
       1897 93;19
 • Utvandrere 1891 – 1926 89;106
 • Utvandring til Amerika fra
       Levangerdistriktet – Ytterøy
       kommune 88;105
 • Ytterøens Herreds Sædelighed-

forening                                        83;71        

Ytterøy Bygdetun                                             06;152-07;129-10;58-11;108

Ytterøens Herreds Sædelighetsforening         83;71

Zincke, Johan M., militær f. ca 1702             96;56

Zincke, Parm Mortensen, militær                  96;53

Zincke, Paul Chr., militær f. ca 1705            96;55

Zinkrennan                                                       96;67

         (Ødegårder og fraflytting)

         se Utmarksgårder

         (Ølkirker)
         Svendgård og Veie kirke

 • stborg kalksteinsbrudd 82;17
 • stborg, Olaf, arbeidsmann f.1916 82;17
 • verbygda, Frol 83;47
  Østeraas kolonial 12;97

Aagaard, Emanuel B., apoteker   f.1855         96;14

Aagaard, Martin f. 1863                                  13; 81

Årringanalyse

 • Aldersbestemmelse av trevirke ved
       årringanalyse 87;100
 • Klimavariasjoner i Trøndelag be-
         belyst av årringanalyser 88;95

Aasgårdene, Skogn                                          93;112

Aas, Marie , småbruker                                    96;80

Aas, Martinus, husmann                                 95;45

Åsen se også Åsenfjorden

 • Andreas Berg Nilssen – første
           fastbuande lege i Åsen 06;146
 • Befolkninga i Åsen i 1801 84;71
 • Duun Industrier as 50 år 06;17
 • Elvheim – folket og fargeriet 12;124-13;185
 • Fargeriet på Elvheim i Åsen 86;96
 • Folkeakademiet – og Breidablikk.
           Minner fra Åsen på 50-tallet 06;59
 • Fornminne i Åsen 81;28
 • Fossingelva i Åsen 87;87
 • Handelsvirksomheten på Fossing-
           sve i Åsen 07; 125
 • Husmannsvesenet i Åsen på
           1700-tallet 82;27
 • Indvidelse af Aasens ny Kirke 93;133
 • Innflytting til Åsen fra Støren,
          Soknedalen og Budalen før
           1800 84;65
 • Karbua en utmarksgård 93;126
 • Kunsten å bo på ei øy 13;108
 • Litt om rettsforholdene i Åsen
           1673 – 1704 84;91
 • Med Armfeldt gjennom Åsen 82;50
 • Nedskutt Spitfire over Hammer-
           vatnet 05;267
 • Plassnamn i Åsen 83;69
 • Setervollar i Åsen 81;81
 • Skolane i Åsen 88;58
 • Stokkvola tusenårssti 11;18
 • Tirpitzangrepene i Åsen 28. og 29.
           april 1942 82;7
 • Tragedien på Hammervatnet i 1872 04;92
 • Tømmerfløyting i Hoplavassdraget 81;46
 • Utvandring 1883 – 1929 87;113
 • Utvandring til Amerika fra

         –   Levangerdistriktet – Åsen
                   kommune                              86;109

 • År 1900 – rasulykka ved Grubb-
           åsen i Åsen 02;130
 • Åsen Potetkokeri, A/L 07;81

Åsen folkeakademi                                           06;59

Åsen kirke

 • Indvielse af Aasens nye Kirke 93;133
 • Åsen kirke 1858-1902 09;76

(Åsen Museum og Historielag)
se Elvheim

Åsen Potetkokeri AL                                       07;81

Åsenfjorden se også Åsen                                

 • Fisket i Åsenfjorden 81;25
 • Historien om A/S Sagtun Bruk,
           Åsenfjorden 90;94
 • Nordenfjeldske Sprængstof A/S i
           i Åsenfjorden, et glemt… 90;15
 • Åsenfjorden – Ei gammal matbu 96;110

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *