Leirraset ved Tingstad vestre i 1932

Petter Krogstad født 1918, Tingstad vestre lille, husker dette godt. Han og broren Oddmund hadde like før raset vori nede på haugen og sett på elva som var flomdiger.

Dette var sist i januar 1932, det hadde regna dag ut og dag inn frå tirsdag morgen 26 januar i to dager med opptil 28 mm i døgnet.

Det var store leirmasser som fylte elveløpet. Raskanten var bratt og tilvokst med older, og elva gikk heilt inn mot botn av gammel raskant i ein skarp sving i Leirhølen. På toppen var det dyrkajord. Raset tok med seg ca. 30 – 40 meter innover av dyrkajorda. Leirmassene fylte det gamle elveleiet og går i dag fleire meter lenger sørvest. Vatnet tok beinvegen over tangen ei tid, men etter kvart åpna det seg lei langs raskanten. Vassdragsvesenet ville la elva gå beinvegen over tangen, men naboer nektet dette.

Steinsetting:

Frå Gunnarhølen og nedover var det før raset steinsatt på vestre sida. Stein vart tatt i bergnabben ved Gunnarhølen.

Etter raset vart elvebredden på østre side frå raset og nedover mot Gustavhølen sikret med steinsetting. Stein vart henta frå ein bergnabb nedenfor Skogly ved bygdevegen, og noe frå der

kor garasjen til Åse Halsan er i dag.

Grunneigarene på Tingstadsida deltok i arbeidet. Nils Konrad Krogstad og Birger Halsan kjøpte ein hest sammen for å delta i kjøringa. Birger overtok hesten til bruk på Nybrottsbruket sitt etterpå. Jarle Halsan forteller at Henrik Nyenget sto for sprenginga i steinbruddet der garasjen til Åse står. Jarle husker at Henrik var i arbeid i femtida om morgon. Johan Heimstad hadde sprenginga ved Skogly.

Forteller: Petter Krogstad

Sitat frå Nordre Trondhjems Amtstidende den 28. januar 1932:

Ras og elveflom i Frol

«I mælene ned mot elven på Tingstad Nedre i Frol gikk det igår et større jordras som sperret elveløpet. Elven som gikk landfull nu i regnværet, flommet utover jordene og der har den fremdeles sin gang.

Den utraste masse anslåes til ca. 1000 m2. Også Nils Krogstads småbruk er truet av utrasing. For øyeblikket er ikke faren nettop overhengende, men hvis elven bryter seg gjennom det tidligere utras og tar sitt gamle løp, er det meget sannsynleg at den vil ta med seg mere jord.

Det er gjort henvendels til vassdragsvesenet om å se på forholdene.»

Torsdag 25. februar er det nytt oppslag om raset:

Elveforbygning i Frol

«Under flom i levangerelva i vinter har elven gravet i elvemælen ved nedre Tingstad så der gikk ei leirras og det er sannsynlig at der vil gå flere ras som kan bli farlig for husene på et småbruk straks ovenfor, dersom der ikke blir utført forbygningsarbeide.

Av vassdragsvesenet er utarbeidet plan for en slik forbygning. Der var regnet med en utgift på ca. 4000 kr., men det kan muligens bli noget mindre. Hovedstyret for vassdragsvesenet anbefaler at denne sum blir bevilget på kommende statsbudsjett mot en fjerdedel distriktsbidrag.

De interesserte grunneiere, Hans Lund og Nils Krogstad, er villige til å påta seg distriktstilskuddet mot at de får utføre arbeidet. Likeså er de villige til å påta seg det fremtidige vedlikehold.

Herredstyret besluttet enstemmig å stille den forlangte garanti.».