Vassdrag

«Bekken spring rislande og skvalande ut av fjellet.»

Elva har gjennom alle tider vært viktig i menneskenes liv, til ferdsel og transport, tømmerfløting, fiske og naturopplevelse, og ikke minst som kraftkilde. Bekke-kverna lærte trønderne trolig å kjenne i England allerede i vikingtida. Elva har drevet vasshjul og satt sagbruk, møller og fabrikker i sving. Og så kom det vassdrevne kraftverket som en revolusjon i menneskenes hverdag. Deler av Levanger by fikk elektrisk strøm allerede i 1903 fra Eides fabrikker, og Langaasfoss kraftstasjon ble kommunalt ferdigstilt i 1914.

Blar du litt i Einar Weiseths bok; ”Hoplavassdraget og Åsenfjorden gjennom 350 år” vil du oppdage hvor mye industrivirksomhet som fantes langs dette vassdraget.

Tømmer ble fløytet i flere elver i kommunen, men fra 1930-åra fortsatte denne transporten med lastebil.

Levanger by ligger ved en elveos og i nærområdet ligger flere innsjøer som Hammervatnet, Nesvatnet, Hoklingen, Movatnet, Grønningen og Tomtvatnet for å nevne noen.