Levangerelva

Velkommen til prosjektsida om Levangerelva, elva som kjem i frå Tomtvatnet og Vulusjøen og renner ut i fjorden ved Holmhaugen. Prosjeket er eit samarbeide mellom Levanger Historielag og Levangerelva grunneierlag med ei arbeidsgruppe som består av Karl-Heinz Cegla, Ole Martin Sæterhaug, Johan Kolset og Ola Indgaard.

Vi fikk i 2003 kr. 5000 i tilskott frå FN’s ferksvannsår, elles vert alt arbeid gjort på dugnad. For å få samla mest mulig historiske opplysninger om vassdraget ynskjer vi at alle som sitter inne med bilder og annen viten om elva kan la oss få del i dette. Det vil bidra til at vi etter kvart vil få ei allsidig elvehistorie til nytte og glede for mange.

Ta kontakt med: Ola Indgaard, tlf. 952 19 634 – E-post: ola.indgaard@ntebb.no

Artikler og bilder legges ut etter kvart som dei vert ferdige.