Styremøte 4/6-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 4/6-2024

KLOKKA 18.00 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Einar Hojem, Hilde Løvås.

Underskrivne møtte.

 SAKER:

1.ØKONOMI

   Status v/kasserar

   Status for Levanger historielag og div. andre (lag og foreiningar) vart lagt

   fram.

   Trass ein del uteståande (kontingent og boksal) – bra økonomi.

2.SAKER UNDER ARBEID

   a. ÅRBOKA

       Nok stoff – er i rute.

       Nytt trykkeri – no på Steinkjer.

   b. KALENDER

       Går sin gang.

   c. GRAVMINNE v/Åshild og Gunnar

       Nytt møte måndag 10/6-24 kl. ½-11.

3.ARBEIDSDELING I STYRET

   Informasjonsgruppe.

   Positivt om ein har ei gruppe som har ansvar her.

   Vi kjem tilbake til saka.

   Arrangementsansvarleg.

   Inge Bjørkli tar dette ansvaret. (Muleg og på slektskaffeen dei dagane det

   er muleg).

4.NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

   Framlegg om kandidat til valnemnda.

   Brev utsend av formannen vår (til nabolag). Er ikkje besvart.

   VEDTAK: Vi føreslår kandidat på augustmøtet.

5. PLIKTAVLEVERING TIL NASJONALBIBLIOTEKET

    Vi leverer pr. i dag 3 eksemplar bøker, småtrykk 2 eksemplar

    (medlemsbladet og liknande også).

6. ORIENTERINGSSAKER

     Arrangement

    1. Medlemsmøte – tema «Landslova» – Jostein Trøite ansvarleg.

     VEDTAK: Møte på biblioteket ty. 1/10-24. Åshild Karevold kjem.

        b.Åpent møte om gravhaugar (Torun Herje? Lars Forseth?)

    2. Levangsmartnan 31/7 – 3/8-24.

     VEDTAK: Vi deltek om vi får aktuell plass.

    3. Kulturminnedagen 31/8- 8/9.

     VEDTAK: Planleggingsmøte onsdag 12/6-24 kl. 12.00 på Dampskipsbrygga.

    4. Sofakampen 31/8-24. Delta?

      VEDTAK: Vi deltek ikkje.

      Andre saker

     1.Historielagets nettside og bildeserver.

     2.Demo. – søke i Nasjonalbiblioteket 18. juni kl. 15.30 v/Vidar Lund.  

     3.Varselbål. Reg. av vardar.

    Boka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre – sekr. – (s.), Jostein Trøite (s.), Gunnar Kjølen (s.),

Anton Skei (s.), Inge Bjørkli (s.), Øystein Haugan (s.), Oddny Bjøraas (s.).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *