Styremøte 7/5-2024

Referat fra styremøtet i Levanger historielag 07.05.2024 kl. 15.30

Til stede: Oddny Bjøraas, Einar Hojem, Gunnar Kjølen. Jostein Trøite, Anton Skei, Øystein Haugan, Hilde Løvås.

Jostein Trøite fikk permisjon fra møtet kl. 17.

Sakliste:

1. Møte med Vidar Lund – biblioteksjef
Diskutere samarbeidet mellom LHL og biblioteket
Avtale mellom Levanger bibliotek og Levanger historielag datert 10. mars 2011 er gjeldende avtale.

Vedtak: Stolene som historielaget har i Lokalhistorisk avdeling må byttes ut pga. slitasje. Vi får stoler fra Levanger bibliotek, gjenbruk.

Bildedatabasen til Levanger bibliotek (ca. 5 000 bilder). Den er ikke lenket videre pga. uklare rettighetsspørsmål. Vidar Lund setter opp eget møte om saken senere.

Vi tar en felles idédugnad om konkrete samarbeidstiltak med biblioteket på et senere tidspunkt. Mange forslag ble lagt frem.

2. Årsmøte NT Historielag 13.04.2024

 • Referat vedlagt
 • Forespørsel om medlemslagene kan selge 10 årbøker
  Vedtak: Levanger historielag tar 10 årbøker fra NT Historielag i kommisjon. Bøkene selges fra Levanger bibliotek.
 • Forslag til medlem i valgnemnd
  Vedtak: Forslag på kandidat til valgkomiteen NT Historielag tas opp på styremøtet i juni.

 • Samarbeid om Utvandrerjubileet i 2025 er satt på årsplanen for NT Historielag
 • Kurs Styre Web – forespørsel om kurs er sendt.

3. Årbok

 • Møte med Fagtrykk om årbok 2024
  Vedtak: Vi godkjenner avtalen med Fagtrykk for trykking av årboka. Leder bekrefter skriftlig til Fagtrykk.
 • Prisliste årbøker

Vedtak: Forslaget vedtatt som framlagt av Oddny Bjøraas. Styret kan fastsette tilbud på bøker i tillegg – ved ulike anledninger.

4. Status aktiviteter

 • Busstur v/Anton

17 påmeldte, må ha minst 25. Legger ut info på Facebooksiden vår og sender evt. SMS

 • Medlemsblad v/Hilde

Klart til trykking

 • Slektskafé v/Einar

Einar Hojem orientere.

Vedtak: Vi fortsetter med Slektskafeen.

Vi prøver å finne en person til fra historielaget i tillegg til Einar Hojem, for å hjelpe til med slekts spørsmål

LHL har mottatt tilbud fra Reidar Strømsøe om å benytte database. Innherredslekter (bok) er digitalisert, oppdateringer gjort og feil er korrigert. Einar synes dette ser ok ut.

 • Forslag medlemsmøte/ tema møte v/alle

Vedtak: medlemsmøte i september, fortrinnsvis etter styremøte. Ønskelig med foredrag om Landslovjubileet.

 • Verving – målsetting for 2024

Vedtak: Registerboka, så langt beholdningen rekker, årbok eller kalender, benyttes som velkomstgave i 2024. Leder sender velkomsthilsen.

 • Vervebrosjyre – utkast laget

En mer målrettet brosjyre utarbeides

 • Årbøker til skolene/ andre målgrupper v/ Jostein

Styret vurderer målgrupper som får årbøker:
Styret ble enige om 2 lag som hver får 10 årbøker for 2021.

Skole sett: Skogn barne- og ungdomsskole; Jostein Trøite har snakket med rektor om årbok 2005. Rektor kommer med tilbakemelding om det er aktuelt med klassesett..

 • Annet

Bilder:

Kassett med bilder fra Bygdebøkene er overført til Hogne Heir for digitalisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *