Årsmøtet avholdt på Levanger Bibliotek

Det var godt frammøte da Hågen Ven ønsket velkommen på Levanger Bibliotek 19de mars. En fyldig årsmelding ble lagt fram. Laget har totalt 192 medlemmer fordelt som enkelt- og familiemedlemmer. De to æresmedlemmene er Sissel Wohlen og Ola Indgaard.

De viktigste tema gjennom fjoråret har vært slektsforskning i samarbeid med lokalforeningen av Slekt og Data, årboka naturligvis, utgivelse av Medlemsbladet, «ut-på-tur» arrangement, samarbeidsprosjekt «Kjenner du konfirmanten?» (Hogne Heir) og
Damaskvevprosjektet sammen med Bymuseet i Levanger og den lokale Fortidsminneforeningen i Sør-Innherred for å nevne noe.

Regnskap og årets arbeidsplan gikk radig igjennom…

Så var det valg:
Det ble gjenvalg på alle, og som nytt styremedlem kom Ranveig Munkeby Arentz inn.

Styret ser da slik ut:
Hågen Ven, leder – Anton Skei, nestleder – Åshild Bjørgum Øwre, sekretær – Øystein Haugan, kasserer – Gunnar Kjølen, Hilde Løvås, Egil Joar Moen og Ranveig Munkeby Arentz er alle styremedlemmer.IMG_7909[1]

Etter møtet fortalte Randi Berget levende og morsomt om ei ny bok – «Norges øar» -skrevet av legen og forfatteren Anders Källgård.