Årsmøtet avholdt på Levanger Bibliotek

Det var godt frammøte da Hågen Ven ønsket velkommen på Levanger Bibliotek 19de mars. En fyldig årsmelding ble lagt fram. Laget har totalt 192 medlemmer fordelt som enkelt- og familiemedlemmer. De to æresmedlemmene er Sissel Wohlen og Ola Indgaard.

De viktigste tema gjennom fjoråret har vært slektsforskning i samarbeid med lokalforeningen av Slekt og Data, årboka naturligvis, utgivelse av Medlemsbladet, «ut-på-tur» arrangement, samarbeidsprosjekt «Kjenner du konfirmanten?» (Hogne Heir) og
Damaskvevprosjektet sammen med Bymuseet i Levanger og den lokale Fortidsminneforeningen i Sør-Innherred for å nevne noe.

Regnskap og årets arbeidsplan gikk radig igjennom…

Så var det valg:
Det ble gjenvalg på alle, og som nytt styremedlem kom Ranveig Munkeby Arentz inn.

Styret ser da slik ut:
Hågen Ven, leder – Anton Skei, nestleder – Åshild Bjørgum Øwre, sekretær – Øystein Haugan, kasserer – Gunnar Kjølen, Hilde Løvås, Egil Joar Moen og Ranveig Munkeby Arentz er alle styremedlemmer.IMG_7909[1]

Etter møtet fortalte Randi Berget levende og morsomt om ei ny bok – «Norges øar» -skrevet av legen og forfatteren Anders Källgård.

 

Bokkveld på Brusve; tirsdag 5. desember kl. 1900

Trønderlåna

Det lange, trønderske våningshuset er eit karakteristisk trekk i det midtnorske kulturlandskapet. I denne boka presenterer forfattarane denne hustypen frå Nordmøre og Østerdalen i sør til Helgelandskysten i nord.

Trønderlåna har mange likskapstrekk med andre rekkjebygde langhus, men eit særtrekk er at den har vakse fram i møtet mellom lokal byggjeskikk i lafteteknikk og impulsar frå kontinentet slik dei kjem til uttrykk i trepalèarkitekturen i Trondheim.

Embla forlag presenterer, Kolbein Dahle forteller og Bymuseet arrangerer.
Velkommen!

INVITASJON TIL TUR 29.08.17

NordengetTirsdag 29. august kl. 16.00 inviterer Tur-komiteen i Levanger Historielag på tur til museet til Martin Friberg i Markabygda. Skilt i veikrysset ved kirka. Kjør så opp Bonsakbakken, videre ca. 900 m til museet. Parkering ved huset. Omvisning ved Martin Friberg. Ta gjerne med noen du kjenner til en museumsvandring. Kanskje et bidrag til å verve flere medlemmer.

SOS barnebyer serverer kaffe og vafler i stua. Kr 50,- per stk. for inngang, kaffe og vafler.

Vel møtt!

Hilsen Tur-komiteen i Levanger Historielag

Historielaget inviterer sine medlemmer til Åsen Museum-og Historielag.

DSC_0307Tid: 8. juni kl. 1830 ved Åsen Museum (det gamle meieriet), ved E6. Parkering ved Gammelmeieriet, adr. Reita 8, Åsen.

Guidet omvisning både i den gamle Fossum butikken og i Meieriet. 

Etterpå drar vi i samlet flokk opp til Elvheim bygdetun. Der blir det kaffe med noe attåt, og Arne Langås vil fortelle oss historia om dette spesielle stedet.

Der og blir det anledning til å se seg omkring i både stulåna og uthuset. 

50 kroner å betale i inngang, og det er kaffe på billetten. 

VELKOMMEN! 

Med hilsen Levanger Historielag

Ved spørsmål kontakt gjerne Øystein Haugan på epost oha.haugan(a)gmail.com eller tlf. 911 10 110

Bildetekster:
1)  Butikkjomfru Bjørg fyller spissposen med 5- øres karameller.
2)  Arbeidsgjengen på museet tar fem minutter.
Fremst i rød skjorte er Kåre Dullum, Bjørg Rangul, Inger Karin Bosnes, Olav Haugom, Haldis Ringen, Jan Strøm, Øyvind Fiskvik (stående), Trond Fossing, Knut Kollberg og Arvid Hokling.
3)  Gammeltausa drar opp vekkerklokka før hun legger seg i skuvsenga.
4) Fra «Tausloftet».

DSC_0350 DSC_0341
DSC_0310

Halvårsmøte for Nord-Trøndelag Historielag

Starter på Brusve Gård og avsluttes i Trehusbyen lørdag 22. april

BrusvemedFlagg

Program:

0945      Oppmøte og kaffe

1015      Velkommen/åpning

1020      Fylkeslaget har ordet, aktuelle saker

1100      Levanger Historielag, diverse innslag

1200      Middag (sodd)

1300      Avreise til Levanger sykehus, hvor  vi får et innblikk i sykehusets historie

1500      Heimreise

For å dekke utgiftene må vi sette en pris på kr. 200,- pr. person.
Påmelding til Øystein Haugan på telefon 911 10 110 eller e-post
oha.haugan@gmail.com innen 19. april med tanke på middags-
bestilling.

Vel møtt!

 

En lokalhistorisk go’bit fra Verdal Historielag

TidsbilderNoen gang er det slik at man ser ikke skogen for bare trær.

Tilfeldigvis kom jeg over dette heftet på biblioteket, og leste teksten fra perm til perm…

Det er om lag hundre år gamle artikler skrevet av lærer Ole Sivertsen Haugdahl; – en pioner som tidlig forstod at lokalhistoria er viktige byggeklosser  i forståelsen av den nasjonale. Alle artiklene er opprinnelig skrevet til lokalavisa «Innherred Folkeblad» som ble etablert i 1900. Haugdahl fikk oppfordring fra redaktøren om å skrive om dannelsen av Værdalsbruket i 1908, og disse artiklene gikk over fire numre. Deretter skrev han lokalhistoriske artikler om samferdsel, kirkestoff og mye mer.

Noe av stoffet er altså skrevet for mer enn hundre år siden, da det fantes færre bøker og slett ikke internett for å søke etter kunnskap. Men trolig hadde lokalavisa langt flere lesere enn abonnenter, så det var nok mange som leste Haugdahls artikler. Sjøl om tidsbildene tar utgangspunkt i Verdal er det nå en gang slik at «ting henger sammen», og derfor er det mye om nabokommunene og Øst-Trøndelag.

God lesing!