Avduking av historietavle på Reistad

Sokneprest Eirik Bakken innledet seremonien ved å uttrykke glede over at gamle kirkesteder blir registrert.«Vi står i dag ved et område som var et knutepunkt for stor ferdsel gjennom lange tider, og det er sannsynlig at det lå en kirke akkurat i dette området», hevdet han.Etter at åpningssalmen «Fedrane kyrkja i Noregs land « ble sunget, trakk soknepresten linjer tilbake til sin egen skoletid, og da spesielt til sitt møte med historiefaget. Han mintes spesielt sin gamle historielærer, P. O. Storli som hadde som sitt motto at en skulle lære av den gamle historia. Dette ble ikke applaudert av de unge , da som nå. Det er samtidshistoria som er alfa/omega, mente /mener de unge. Den gamle historielæreren mente at Gud alltid er til stede i historien. Dagens kirke er avhengig av historien, poengterte soknepresten.Lederen i Levanger Historielag, Johannes Vongraven og sokneprest Eirik Bakken avduket deretter den fine minnetavla, der den ene sida var viet Reistad kirke og den andre gravfelt fra nærområdet , som blant annet historikeren Torun Herje beskriver i boka «Fragmenter av en fortid».Seremonien ble avsluttet ved at de 30 frammøtte sang fedrelandssalmen. H.B.