Årsmøte på Hegle Grendehus 26. februar

ÅRSMELDING FRA LEVANGER HISTORIELAG.
VIRKSOMHETEN I 2014.
 

Styret avviklet 13 styremøter og behandlet     saker. Vi har kommet i mål med noen av våre hjertesaker, og noen står i stampe. Den store saken i året som gikk var grunnlovsjubileet. Det vart utøvd en storstilt dugnad med dette omfattende jubileet. Historielaget deltok i dugnaden med å betale for de to bussene som kjørte runden fra Ferjeleiet, Alstadhaug, Falstad, Zinkrennan, Nossum og til Brusve. Alle steder som har tilknytning til det som skjedde i 1814. To av våre medlemmer, Einar Johannesen og Jon Steinar Munkeby la ned et stort arbeid med å rydde rundt kalkovnene på Nesset. Det står igjen arbeid til i år, men så lenge takk til de to framifra arbeidskarene. Vi må også nevne at Jon Steinar Munkeby og Birgit Reistad er to utmerkete ambassadører.for laget. De løser alle forespørsler de får om slektstilknytninger. Jon Steinar sitter nesten hver dag og har skaffet seg store kunnskaper om bruk av kilder og leserlett de vanskeligste snirkler i kirkebøkene.

HJEMMESIDE OG MEDLEMSBLAD.

Levanger historielag har egen hjemmeside. Vi vet ikke sikkert hvor mange som bruker denne. Fordi den har utvidelsesmuligheter er det svært viktig å beholde hjemmesiden. Medlemsbladet som kommer to ganger i året er en annet viktig kommunikasjosmiddel der vi får fortalt alle medlemmene hva vi holder på med. Sveinung Havik gjør et solid arbeid med hjemmesida og som skribent/redaktør i/av medlemsbladet

HALSSTEINBORGEN.

En av våre store tanker er å få hogget vekk skog slik at en kan se selve borgen. Det kan synes komplisert å få alle som har noe å si om saken med i en skikkelig stordugnad med å få denne historiske perlen synlig for folket.Det finnes mange borger fra 2000 år tilbake, men få har en så sentral beliggenhet som borgen på Halssteinan.

På vårmøtet hadde vi igjen den personen som vet mest om borgens historie, Ingrid Ystgard. Hun var ferdig med sin doktorgrad og holdt et interessant foredrag om borgen som hun knyttet til mange av krigene i Midt-Norge.

KALKOVNENE.

Kalkovnene på Nesset er ikke så svært gamle. Men det er viktig at de kommer tilsyne, og at ikke vegetasjon ødelegger dette landemerket. Kommunen med Hilde Røstad i spissen har vist interesse for å ivareta ovnene. Det har inntil nå vært en lite prioritert sak. Men kanskje kunne ta opp denne saken i år  med en  form for dugnad?

 KULTURMINNEDAGENE

Kulturminnedagene 2014 var lagt til midten av september. Historielaget valgte Randi Berget, Hilde Løvås og Sveinung Havik til å fremme et opplegg til  program for dagen. Temaet var «Den store reisen» om utviklingen de siste 200 årene med bl.a. emigrasjonen til Amerika. Vi kontaktet Åsen historie-og museumslag og ble enige om å forsøke et fellesarrangement. Dette laget har en unik plass som heter «Elvheim», et småbruk og en fargeribygning  liggende idyllisk til ved Fossingelva. Vi bidro med 5000 kroner, og sto for et lotteri der bl.a. våre årbøker var gevinster. Arrangementet var meget vellykket og så vidt vi vet ble det et pent overskudd som vil komme godt med for laget i Åsen som har flere eiendommer å ta vare på.

 ÅRBOKA.

Som vanlig laget skriftstyret en utmerket årbok. Et samarbeid med ganske mange forfattere ble boka et produkt å være stolt over. Hvert år er spenningen i skriftstyret stor,- får vi inn nok stoff. Vi forstår at dette kan være frustrerende.. Men det normale er vel at  det oedner seg og kanskje med stoff liggende til neste år. Men oppfordringen vil bestandig være. Engasjere deg. En bør ha med noe fra alle deler av kommunen. Årbok er selve livsnerven i laget.

Til tross for mange dyktige selgere går salget ned. I løpet av noen få år har vi redusert antall bøker fra 1200 til 1000 i 2014. Likevel har vi bortimot 200 usolgte.

Dette kan henge sammen med at mange av medlemmene drar litt på årene og kanskje leselysten dabber av.

Denne saken er så alvorlig at det nye styret bør ta et fellesmøte med skriftstyret. Det kan finnes måter å takle problemet på.

 MEDLEMMENE.

Antall medlemmer i 2014 var 225. I 2014 er 4 medlemmer døde og to er flyttet. Vi har vervet 4 nye så antallet skulle nå være 223. Styret takker for samarbeidet i året som gikk og ønsker det nye styret lykke til.

 

Randi Berget.     Aashild Bjørgum Øvre.   Øystein Bergsve.

Martin Granås.   Sveinung Havik.   Liv Kjønstad.    Hilde Løvås.

Hågen Ven.     Johannes Vongraven  

Slektsforskerkafé på Levanger bibliotek lørdag 31. januar

Mellom kl 11.00 og 14.00 blir det slektsforskerkafé på biblioteket. Trenger du hjelp til å komme igang, står litt fast og trenger tips til å komme videre eller bare treffe andre som er interresert i slektsforsking så er dette en fin anledning. Det vil være folk fra historielaget og DIS-Levanger som gjerne hjelper og gir gode råd om hvordan du kan bruke kildene som er tilgjengelig.

Vi serverer kaffe.

Slektsnemda

Kirkehistorisk tavle på plass i Markabygda

Levanger Historielag har over tid arbeidd med å få på plass kirkehistoriske tavler i Hallan i Markabygda og Restad i Okkenhaug. – Inspirasjonen til et slikt arbeid har historielaget fått fra Skogn Rotary som har fått utarbeidd opplysningstavler for andre steder i kommunen, konkluderte lederen i Levanger historielag, Johannes Vongraven , innledningsvis ved avdukinga av tavla 15. juli. Les videre

Halssteinborgen – juvelen på historiekartet over Levanger?

Foreløpig bør en sette et spørsmålstegn bak utsagnet, men det er ingen tvil om at borgområdet skjuler en lang og spennende forhistorie som vi sakte, men sikkert, kan få et klarere bilde av.En av turdeltakerne bemerket at hans norgeshistorie startet ved Harald Hårfagres samling av Norge som toppet seg i 872 ved slaget i Hafsfjord. Les videre