Bokkveld på Brusve; tirsdag 5. desember kl. 1900

Trønderlåna

Det lange, trønderske våningshuset er eit karakteristisk trekk i det midtnorske kulturlandskapet. I denne boka presenterer forfattarane denne hustypen frå Nordmøre og Østerdalen i sør til Helgelandskysten i nord.

Trønderlåna har mange likskapstrekk med andre rekkjebygde langhus, men eit særtrekk er at den har vakse fram i møtet mellom lokal byggjeskikk i lafteteknikk og impulsar frå kontinentet slik dei kjem til uttrykk i trepalèarkitekturen i Trondheim.

Embla forlag presenterer, Kolbein Dahle forteller og Bymuseet arrangerer.
Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *