Referat fra årsmøtet i Levanger Historielag 09.02.12

Et tjuetalls medlemmer var møtt fram til årsmøtet i Levanger Historielag. Møtet ble holdt på Hegle Grendehus.

Lederen i laget, Johannes Vongraven, ønsket velkommen og gikk grundig inn på fire saksområder i sin gjennomgang av årsmeldinga.– En videre utbygging av jernvinneanlegget på Heglesvollen ble skrinlagt av flere grunner. Ballen ble i stedet spilt over til og tatt ned av Skogn Rotary, som vil bygge opp et «minianlegg», bestående av 1 ovn og 1 gapahuk.
Historielaget har allerede jobbet en del med å få undersøkt gamle kirkesteder som Hallan og Reistad. Historielaget har god kontakt med generalsekretær Nissen i Landslaget for lokalhistorie i denne saken.- Historielaget er tungt inne i prosessen med å få undersøkt det kanskje viktigste historiske området i Levanger, nemlig Halssteinborgen. Også her er interessen stor, bl.a. hos fagarkeologer.- Søndag 11. september ble fylkets hovedarrangement for Kulturminnedagen 2011 lagt til Halssteinborgen. Dette var et samarbeid med Nord-Trøndelag Kulturvernråd og Levanger Historielag, Ingrid Østgaard fortalte om de arkeologiske undersøkelsen i borgen. Etterpå var det musikkinnslag.
I forbindelse med 1000-årsjubileet fikk historielaget laget en modell av Halssteinborgen, slik den kanskje så ut i fjern fortid. Modellen er laget av Johannes Pettersen.

 

Johannes Vongraven kom i sin kommentar til arbeidet i laget inn på selve «livsnerven» i lagets arbeid. Det er produksjon og salg av årboka, Her er det mange som gjør et storarbeid. Det gjelder spesielt salgskorpset som tråler by og bygd.
Valgnemnda i laget har i følge lederen hatt et rimelig arbeid. Johannes Vongraven tok gjenvalg som formann. Martin Granås kom inn som nytt styremedlem.- De mange undernemndene blir valgt av styret.

 

 

 

 

 

Kveldens gjester var Aina Bye og Bengt Åke Jåma. For de fleste av oss er Aina kjent som er eminent naturfotograf med et utall av bilder i Levangerkalenderen. I de siste årene har hun sammen med Bengt Åke vært sterkt engasjert i reindrift. De er en av seks familier som har reindrift som yrke, og de har sitt kjerneområde i Snåsa/Lierne.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hjelp av bilder i ypperste klasse, og utfyllende kommentarer, fikk vi en særdeles fin innføring i sørsamenes hverdag, som spenner fra inspeksjonsrunder under tøffe værforhold, til fin-fine vinter- og sommerstemninger og travle dager i slaktetida.
Aina gikk inn på rovdyrproblematikken. Her er jerven det store problemet, men det er også andre arter som vet å forsyne seg i reinsdyrflokken, bl.a. kongeørna. Tapene har både ei økonomisk side og ei følelsesmessig side.
Gjennom et utall av bilder av de små detaljer i naturen kommer kunstneren Aina til syne. Både et illsint lemen og rosa tysbastblomster på bar kvist sjarmerer fotografen. For ikke å snakke om gulerleparet som forer sitt reir med hår fra reinsdyr.- Bedre ambassadører for den sørsamiske kulturen enn Bengt Åke og Aina finnes knapt nok.
Paret ble behørig takket av lederen i historielaget, Johannes Vongraven. (bildet ovenfor)

Tekst og foto: H.B.