Styremøte Tirsdag 5/3-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 5/3 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Hilde Løvås.

Underskrivne møtte.

Oddny Bjøraas, ønskte vel møtt og leia møtet.

SAKER:

1.KONSTITUERING

– Leiar:       Oddny Bjøraas – årsmøtevald

– Nestleiar: Jostein Trøite

– Kasserar:  Øystein Lunnan

– Sekretær:  Åshild Bjørgum Øwre

b.Einar Hojem blir representant i skriftstyret

c. Hilde Løvås blir representant i medlemsbladet

d. Hogne Heir blir representant i kalenderutvalet

e. Anton Skei og Gunnar Kjølen repr. i turnemnda  

2.ÅRSMØTET

   Vi gjekk gjennom ein del praktiske ting, m.a. repr. i utval, (sak 1,b-c-d-e) 

3.ØKONOMI

   a. Status kontingent. Manglar frå 53 medlemmer.

   b. Sal på Marsimartnan,- salet gjekk godt, spesielt «Hoppboka».

4.MØTE VEDR. TRYKKERI

   VEDTAK: Vi tar opp saka på neste dtyremøte. Asbjørn Tingstad (redaktør)

    (Samr.)       blir invitert.

5. LAGER PÅ BRUSVE

    Vi snakka om:

   a. Arkiv – rydde

   b. Lagerlokale

   c. Arkivplass – Rådhuset – orientering

   Det kom mange gode framlegg (målgruppe) m.v. Vi kjem tilbake til saka.

   Vi tar ryddesjau tysdag 12/3 kl. ½ -11 på Brusve.

6. HEIMESIDA TIL HISTORIELAGET

    a. Oppdatere funksjonalitet.

    Vi bør ha eit møte med Tormod Hovd – som skal vera hjelpesmann.

    VEDTAK: Møte i mai.

7. BYGDEBOKNEMNDA

    Styret i bygdeboknemnda er det valde arbeidsutvalet i histtorielaget,dvs.

    leiar,Oddny Bjøraas, nestleiar, Jostein Tøite, kasserar, Øystein Haugan og

    sekretær, Åshild Bjørgum Øwre. (sjå sak 1).

8. ARKIVET ETTER JOHS. VONGRAVEN

    Vi kjem tilbake til saka.

    VEDTATT (Samr.)

9. GRAVMINNE

    Vi har ei gruppe som skal arbeide med dette: Gunnar Kjølen,

    Åshild Bjørgum   Øwre og (H.Ven, d.2023).

    Nytt medlem etter H. Ven: Hilde Løvås.

   VEDTATT (Samr.)

Sakene 10-12 utsett til neste møte.

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Anton Skei (s.),

Einar Hojem(s.), Gunnar Kjølen (s.), Øystein Haugan (s.). Inge Bjørkli (s.)

Anton Skei, (s.).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *