Styremøte Tirsdag 9/4-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 9/4 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Ingen.

Underskrivne møtte. Dessutan møtte redaktør for årboka, Asbjørn Tingstad, under sak 1.

SAKER:

1.ÅRBOKA. (Redaktøren, Asbjørn Tingstad, deltok)

   a. Nytt trykkeri.

   b. Prosessen med å lage årbok (utsett).

  Nytt trykkeri

  Kort orientering  v/Åshild om kvifor vi tenkjer på nytt trykkeri.

  VEDTAK: Ein tar kontakt med trykkeriet for å «stille spørsmål» slik at vi er

  (Samr.)      sikre før vi tar avgjerd. Desse drar: Oddny, Asbjørn og Åshild –

                    som kontaktar trykkeriet.  

2.ÅRBØKER TIL SKOLANE (Oppfølgjing av ryddesjau).

      Orientering v/Jostein.

      Vi held fram med arbeidet og kjem tilbake med/til saka.

3.PLAN og MØTE MED IT-RESSURS FOR BILLEDSERVER

   Orientering v/Oddny

   Den oppnemnde gruppa for å få dette «opp og gå», er i arbeid. Orientering om

   dette. Nytt møte er avtalt 13/4-24.

   Styret gir tilslutning til arbeidet og planane.

4.MEdLEMSBLADET

   v/Hilde

   Ei liste med mulege tema vart lagt fram, men meir stoff er ønskeleg.

5. LAGER ÅRBØKER – dokumenter og utstyr

    Vi har ikkje full oversikt (arbeid pågår).

    VEDTAK: Vi møtes på Brusve tysdag 16/4-24 klokka 12.00. (Samr.).

6. BUSSTUR

    Orientering v/Anton og Gunnar.

    Framlegg til tur: Frosta – 28. mai, 31. mai eller 1. juni.

    Mest truleg 31. mai eller 1. juni. Turnemnda avgjer.

7. MINNEGAVE ETTER Ola Indgaard (Frå 23/10-23)

    Orientering v/Oddny

    Vi har snakka om ein benk på Roknesvollen med namnet til

    Ola Indgaard på (minneplate/namneplate).

    Det blir arbeidd med saka.

8. VEGNAMN I KJØNSTADMARKA (Ny sak)

     Dok.: Brev/skriv frå Levanger kommune.

     Kort orientering om historielagets uttalerett i namnesaker v/Åshild.

     VEDTAK: Åshild arbeider med saka frå laget si side med hjelp av

     (Samr         Liv Kjønstad som er frå det aktuelle området.

     INFORMASJON:

  1. Delegater til årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag
  2. Digitale søk eldre årbøker + samarbeid LHL og Biblioteket
  3. Styreweb oppdatert
  4. Kulturuke 31. mai – 9. juni
  5. Byttebøker – andre historielag
  6. Tilskottsordning –innsamling/reg. av stadnamn
  7. Utvandrerjubileet i 2025

Etter styremøte var det konstituerande møte i Bygdeboknemnda .

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Øystein Haugan (s.),

Anton Skei (s.), Einar Hojem (s.), Asbjørn Tingstad (s.),Gunnar Kjølen (s.),

Inge Bjørkli (s.), Jostein Trøite, (s.), Hilde Løvås (s.).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *